Hadži Mehmed-beg Karađoz

Hadži Mehmed-Karađoz je najveći legator Mostara i cijele Hercegovine.

Rođen je u Potocima u Bijelom polju, 12 km sjeverno od Mostara. U narodu je poznat pod imenom Karađoz-beg, a taj nadimak je dobio zbog svoje naočitosti (karađoz-crnook). Iz njegove vakufname se saznaje da je imao tri sina: Muhameda, ]usufa i Sulejmana, a iz natpisa na džamiji se razumije da je bio brat velikog vezira Rustem-paše Opukovića.

Karađoz je umro u Mostaru oko 1564.g., gdje je sigurno i sahranjen u groblju pored svoje džamije.

Karađoz-beg je 1557.g. u Mostaru sagradio džamiju pod kupolom i uz nju mekteb, medresu, biblioteku, imaret i musafirhanu. Pored ovih zadužbina on je podigao i mesdžid u Potocima, dva mekteba u Konjicu i Potocima, četiri mosta: u Konjicu, na Buni i dva u Lištici i po jedan han u Mostaru, Konjicu, Čičevu i Potocima. Iz sredstava ovog vakufa sagrađen je kasnije i jedan hamam u Blagaju, mali kameni mostić kod džamije u Potocima i česma i šadrvan pored džamije u Mostaru.

Za izdržavanje navedenih ustanova uvakufio je 42 trgovačka dućana u mostarskoj čaršiji, 16 tabhana blizu imareta u kojima posluju kožari (tabaci), 6 mlinica i 2 stupe za valjanje sukna u selu Knešpolje u nahiji Blato, osam mlinica i dvije stupe na izvoru Bune, nešto zemlje u Mostaru i Knešpolju i 300 000 osmanlijskih dirhema u gotovom. Godine 1889.g. ovaj vakuf je imao u svome posjedu 271 dućan, 10 magaza, 1 pekaru i pet grobalja.

Ono što je Gazi Husrev beg bio za Sarajevo, Ferhad¬beg za Banja Luku, to je Karađoz-beg bio za Mostar.

Foto: Karađoz-begova džamija u Mostaru

(vakuf.ba/MiruhBosne)

Previous 48 sati u Sarajevu: 10 stvari koje morate vidjeti i probati u bosanskom gradu heroju
Next ENERGOINVEST U ALBANIJI ZAVRŠIO VRIJEDAN PROJEKAT

You might also like

KNJIŽEVNOST

Dobri Bošnjanin – Mehmed-paša Sokolović

Iz knjige Historija Bošnjaka, prof. dr. Mustafe Imamovića: – Neophodno je dati još nekoliko napomena o devširmi, kao o navodnom najizrazitijem vidu “nasilne islamizacije.” Na prvom mjestu, nema osnove da

HISTORIJA

Bosanska vlastela srednjega vijeka

… Bosanski vlastelin srednjega vijeka odjeven u svečano ruho na svom konju, zaodjetom zlatnim „pohvama”, doista je morao prikazati sliku junaštva, moći i bogastva, a to su bila tri glavna

HISTORIJA

1.aprila 1911. godine u Kaknju rođen legendarni partizanski pilot Rudolf Rudi Čajavec

  Rudolf Rudi Čajavec je partizanski avijatičar koji se, uz Franju Kluza, smatra jednim od pionira partizanskog vazduhoplovstva. Rođen je 1. aprila 1911. godine u Kaknju. Otac Pavo i majka Anka imali su, osim Rudija,