Stepenište kao podsjetnik opsade Sarajeva

Stepenište kao podsjetnik opsade Sarajeva

 

Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove Općine Centar tokom ove godine, putem Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, kao realizatora i nadzora projekta, želi provesti proceduru realizacije projekata sanacije klizišta i rekonstrukcije stepeništa u Ulici Borak.

Posao izrade idejnog projekata za sanaciju ovog stepeništa je povjeren arhitekticama Nermini Zagora i Dini Šamić iz Arhitektonskog studija ”Firma”, koje su i prethodnih godina sarađivale sa Općinom Centar prilikom rekonstrukcije stepeništa u Kaptolu, Pruščakovoj i Velikom parku, što je ocijenjeno od strane građana i struke kao veoma uspješno realizovani projekti.

U ovom slučaju su dvije mlade arhitektice imale pred sobom dosta zahtjevnu lokaciju za projektovanje, jer je ulica Borak dosta uvučena u odnosu na glavnu ulicu Terezija, gdje počinje ovo stepenište. Samu lokaciju karakteriše heterogena struktura objekata individualnog stanovanja do dvije etaže. Na ovoj lokaciji se izvode radovi na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže, nakon čega je planirana sanacija klizišta i rekonstrukcija stepeništa.

-Prilikom projektovanja naš osnovni cilj je bio da buduće stepenište ispuni uslov funkcionalnosti, odnosno sa njega smo morali ostaviti nesmetan pristup okolnim parcelama gdje se nalaze objekti individualnog stanovanja. Također smo kroz ovaj projekat, u nastavku našeg angažmana na aktiviranju javnih prostora u našem gradu, morale napraviti koncept stepeništa koje će oživiti ovaj prostor.

S obzirom na činjenicu da se stepenište i ulica Borak nalaze u neposrednoj blizini mosta Vrbanja odnosno današnjeg mosta Suade i Olge, gdje se nalazila prva linija razgraničenja tokom  proteklog rata, željele smo na stepeništu prikazati kalendar opsade Sarajeva, odnosno da u prostornom oblikovanju simuliramo vremenski protok 44 mjeseca opsade ovog grada. Nije nam cilj da ulazimo u historijski i društveno-politički narativ, već samo želimo označiti ovo mjesto kao neku vrstu memorijala tom teškom periodu koje je obilježilo historiju našeg grada, objasnila je Zagora.

Novo stepenište će biti dugo 73 metra, sa 22 metra visine između početne i završne tačke stepeništa. Sa bočnih strana će biti uski trotoar širine od 40 do 60 cm koji će služiti kao prilaz te će ovdje sa dvije strane biti rukohvatne ograde, kao i rasvjetni stubovi posebno oblikovani na način da podsjećaju na klasične lučne rasvjetne stubove. Gledano iz daljine odnosno sa druge strane obale rijeke Miljacke ovi stubovi evocirati će ideju tunela, što također predstavlja omaž teškoj opsadi grada.

Završna obrada novog stepeništa će biti od betona, fine strukture, koja će u kombinaciji sa tamnijim metalnim pločicama na kojima će biti inskripcija važnih ratnih datuma i metalnih elementa kao što su ograde i stubovi javne rasvjete davati poseban ugođaj. Ova vrsta materijala se u zemljama regiona i Evrope dosta često koristi prilikom gradnje na otvorenim javnim prostorima posebno zbog troškova gradnje i zbog trajnosti materijala.

Nakon izrade idejnog projekta mladi tim iz Arhitektonskog studija ”Firma”je počeo sa izradom glavnog izvedbenog projekta, što je preduslov za izdavanje potrebnih odobrenja i izbor najpovoljnijeg izvođača radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Previous Sarajevo: Konkurs za idejna rješenja obnove bob i sankaške staze na Trebeviću
Next Zmajevi igraju s Bugarskom, Senegalom, CG, J. Korejom, Turskom i Španijom

You might also like

BLOG

Zašto Čović nije podržao reviziju tužbe: Hrvatska politika štiti Srbiju zbog straha od vlastite odgovornosti

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je da se nije opredjeljivao oko zahtjeva za reviziju tužbe protiv Srbije pred MSP u Haagu. Kako kaže, nije siguran da bi

AGRESIJA|GENOCID|ZLOČINI

Godinu dana od bijega Novaka Đukića: Uz ruku pomirenja Vučić bi mogao izručiti i ratne zločince!

Tačno prije godinu dana utvrđeno je da se osuđenik za ratne zločine Novak Đukić krije u Beogradu. Naime, ovaj komandant artiljerijske jedinice koja je 25.maja 1995 godine granatirajući Tuzlu ubila

NAŠI DANI

NEPROCESUIRANI ZLOČINI NAD DJECOM GORAŽDA

Knjiga ‘Zločini nad djecom Goražda tokom opsade 1992-1995’ Muamera Džananovića bit će predočena glavnom tužiocu BiH. Piše: Elma Geca Stanovnici Goražda već 20 godina čekaju na procesuiranje odgovornih za 1.336 dana