DUBROVAČKO PISMO O ZAROBLJENIM BOŠNJANIMA

DUBROVAČKO PISMO O ZAROBLJENIM BOŠNJANIMA

 

POSLIJE 25.3. 1403, DUBROVAČKO PISMO O ZAROBLJENIM BOŠNJANIMA

Nui Rectore de Ragusa cum lo so consiglo
cometemo a ti Millos Milli-seuich che in bona hora debiati andare cum una galea dela signoria de Vinexia ala via de Costantinopoli et siando li zunto, mititiue a scentire de quelli zintili homini di Bosna, che se trouasse in quelle parte et de loro condicione, in che modo stanno et se loro sono liberi et franchi o non et se personalmente trouariti alcuno de i ssottoscripti, parlati cum loro et domandati de loro stado.

Et como ti per questa caxone ey mandato per li signuri de Ragusa, toglando plena informacione da loro et plu presto poriti o per mare o per terra tornati a Ragusa. Et al tornare che furiti a
Ragusa toliti letera da zaschuno Bossignano che trouariti et per simele modo aduti letera de zaschuna terra donte tu serai stato a cerchare li dicti Bossignani a ço che nuy haba noticia donde tu seray stato a cerchare i dicti Bosignani. Et in zaschuna
terra doue tu areuaray che troui alcuno che vegna in queste parte debine scriuere
di zo che e tu troui di Bosignani et de ogne
altre nouelle.

Et infra quatuor mixi debii tornare a Ragusa dandote asumere che dal termene inanci non tecore salario.

Borouina Volcasinich,
Michaze Milloseuich, Vlaghi Slatonoseuich, Stipani Slatonoseuich et Volcho [prazan prostor]} questi sono li principali baruni de Bosna per li quali te mandemo”.

***

“Mi dubrovački knez sa svojim Vijećem
poručujemo tebi, Milošu Miliševiću, koji što
prije trebaš ići galijom venecijanskog
gospodstva u pravcu Carigrada i kada budeš
tamo došao, potrudi se da se raspitaš o onim
plemićima iz Bosne, koji se budu nalazili u
tim krajevima, o njihovom položaju, kako su
i da li su slobodni i komotni ili ne, i ako lično
pronađeš nekog od niže popisanih, razgovaraj s njima i pitaj ih o njihovom stanju.
Pojasni im kako te dubrovačka vlastela poslala iz tog razloga, kada dobiješ sve informacije o njima, najbrže moguće se morem ili kopnom vrati u Dubrovnik. I po povratku u Dubrovnik, sakrij primljena pisma svakog Bošnjanina kojeg budeš našao i na sličan način dodaj pismo iz svake zemlje u koju ćeš ići da tražiš spomenute Bošnjane onome o čemu mi budemo imali vijesti gdje ćeš ti ići da tražiš spomenute Bošnjane. I u svaku zemlju u koju stigneš, kada nađeš nekoga ko dolazi iz ovih krajeva, moraš nam pisati o onome što saznaš o Bošnjanima i o svim drugim novostima.

I poslije četiri mjeseca se moraš vratiti u Dubrovnik vodeći računa o tome da ne prekoračiš termin zbog troškova.
Borovina Vukašinić
Mihač Milošević
Vlađ Zlatonosović
Stipan Zlatonosović i Vuk [prazan prostor] to
su najugledniji bosanski plemići po koje te š
aljemo.”

KNJIGA “CODEX DIPLOMATICUS REGNI BOSNAE, POVELJE I PISMA STARE BOSANSKE DRŽAVE”

Izvor

Previous Sandžak: Sebilj od danas ukrašava centar Rožaja
Next Čovjek koji je otkrio gdje se krio ratni zločinac Duško Tadić

You might also like

HISTORIJA

Bugarske princeze na bosanskom dvoru

Ženidba bosanskih vladara Stjepana II i Tvrtka I za bugarske nevjeste prvi su pouzdani pokazatelji živih veza između bosanskog i bugarskog dvora iza kojih se krije dublja politička pozadina vjerovatno

NAŠI DANI

Novinari pisali Puljiću i ministrici Pendeš: Ikongrafija Hrvatske nema šta tražiti na Bobovcu

Bosansohercegovački novinari Ibrahim Halilović i Bedrudin Gušić kritizirali su najave da će se na Bobovcu u povodu obilježavanja 25. oktobra – dana kada je umrla pretposljednja bosanska kraljica Katarina, naći i delegacija vojske

HISTORIJA

Priča o Isa-begu Ishakoviću, osnivaču Sarajeva

  Prve gradske objekte u Sarajevu podigao je Isa-beg Ishaković kao svoj vakuf, o čemu svjedoči najstariji dokument u Bosni i Hercegovini na orijentalnim jezicima, Vakufnama Isa-bega Ishakovića datirana između 1. februara