DUBROVAČKO PISMO O ZAROBLJENIM BOŠNJANIMA

DUBROVAČKO PISMO O ZAROBLJENIM BOŠNJANIMA

 

POSLIJE 25.3. 1403, DUBROVAČKO PISMO O ZAROBLJENIM BOŠNJANIMA

Nui Rectore de Ragusa cum lo so consiglo
cometemo a ti Millos Milli-seuich che in bona hora debiati andare cum una galea dela signoria de Vinexia ala via de Costantinopoli et siando li zunto, mititiue a scentire de quelli zintili homini di Bosna, che se trouasse in quelle parte et de loro condicione, in che modo stanno et se loro sono liberi et franchi o non et se personalmente trouariti alcuno de i ssottoscripti, parlati cum loro et domandati de loro stado.

Et como ti per questa caxone ey mandato per li signuri de Ragusa, toglando plena informacione da loro et plu presto poriti o per mare o per terra tornati a Ragusa. Et al tornare che furiti a
Ragusa toliti letera da zaschuno Bossignano che trouariti et per simele modo aduti letera de zaschuna terra donte tu serai stato a cerchare li dicti Bossignani a ço che nuy haba noticia donde tu seray stato a cerchare i dicti Bosignani. Et in zaschuna
terra doue tu areuaray che troui alcuno che vegna in queste parte debine scriuere
di zo che e tu troui di Bosignani et de ogne
altre nouelle.

Et infra quatuor mixi debii tornare a Ragusa dandote asumere che dal termene inanci non tecore salario.

Borouina Volcasinich,
Michaze Milloseuich, Vlaghi Slatonoseuich, Stipani Slatonoseuich et Volcho [prazan prostor]} questi sono li principali baruni de Bosna per li quali te mandemo”.

***

“Mi dubrovački knez sa svojim Vijećem
poručujemo tebi, Milošu Miliševiću, koji što
prije trebaš ići galijom venecijanskog
gospodstva u pravcu Carigrada i kada budeš
tamo došao, potrudi se da se raspitaš o onim
plemićima iz Bosne, koji se budu nalazili u
tim krajevima, o njihovom položaju, kako su
i da li su slobodni i komotni ili ne, i ako lično
pronađeš nekog od niže popisanih, razgovaraj s njima i pitaj ih o njihovom stanju.
Pojasni im kako te dubrovačka vlastela poslala iz tog razloga, kada dobiješ sve informacije o njima, najbrže moguće se morem ili kopnom vrati u Dubrovnik. I po povratku u Dubrovnik, sakrij primljena pisma svakog Bošnjanina kojeg budeš našao i na sličan način dodaj pismo iz svake zemlje u koju ćeš ići da tražiš spomenute Bošnjane onome o čemu mi budemo imali vijesti gdje ćeš ti ići da tražiš spomenute Bošnjane. I u svaku zemlju u koju stigneš, kada nađeš nekoga ko dolazi iz ovih krajeva, moraš nam pisati o onome što saznaš o Bošnjanima i o svim drugim novostima.

I poslije četiri mjeseca se moraš vratiti u Dubrovnik vodeći računa o tome da ne prekoračiš termin zbog troškova.
Borovina Vukašinić
Mihač Milošević
Vlađ Zlatonosović
Stipan Zlatonosović i Vuk [prazan prostor] to
su najugledniji bosanski plemići po koje te š
aljemo.”

KNJIGA “CODEX DIPLOMATICUS REGNI BOSNAE, POVELJE I PISMA STARE BOSANSKE DRŽAVE”

Izvor

Previous Sandžak: Sebilj od danas ukrašava centar Rožaja
Next Čovjek koji je otkrio gdje se krio ratni zločinac Duško Tadić

You might also like

HISTORIJA

Hasan-aga Pećki u ustanku Husein-bega Gradaščevića

Hasan-aga Pećki je prkosni i ponosni Krajišnik, koji je iskazivao prkos prema svemu što je strano, a osobito prema vlasti okupatora, bilo turskog ili austrijskog, silan ponos našeg čovjeka, koji

HISTORIJA

STJEPAN II. KOTROMANIĆ – BOSANSKI MAČ I BOSANSKI ŠTIT

  PRIČA O BOSANSKOM VLADARU Sjajni bosanski banovi i kraljevi, osobito oni koji su svoju Državu Bosnu uzdigli na vrhunac, nizom su dugih stoljeća  bljescima svoje povijesne drame i svojim

SANDŽAK

Jusuf Mehonić – Junak koji nije prihvatio okupaciju Sandžaka

Nakon završetka balkanskih ratova (potpisivanjem Bukureštanskog ugovora 10. avgusta 1913.), Srbi su ostavili muslimanima iz Sandžaka, Kosova i Makedonije četiri godine roka da odluče hoće li živjeti pod hrišćanskom vlašću,