Kladanj: Nekropola stećaka u Noćajevićima bogata rijetkim motivima (VIDEO)

Kladanj: Nekropola stećaka u Noćajevićima bogata rijetkim motivima (VIDEO)

 

Nekropola stećaka u Tološi u Kladnju, od augusta je slobodna za istraživanje, naučnicima ali i studentima sa Odsjeka za Historiju Filozofskog Fakulteta u Tuzli.

Naime, tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, kroz ovu nekropolu, gdje je bilo smješteno 48 stećaka, prokopani su rovovi i tranšei… također je lokalitet bilo potrebno deminirati, za što su u BH Maku još 2017 na zahtjev Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa TK, pripremili projekat i označili ga kao prioritet za deminiranje.

Ove godine, u augustu je obavljena primopredaja terena, a danas su zaposlenici zavoda počeli sa registracijom i obilježavanjem stećaka.

Više u video prilogu:

Previous Kesten iz Krajine u glavnom gradu: Jedinstveni izum – mobilna kesten pržionica u Starom Gradu
Next Zanimljivost u voćnjaku Senada Hodžića: Jabuka rodila po drugi put u ovoj godini

You might also like

NASLIJEĐE

ZNAMENITOSTI SARAJEVA: Careva džamija (FOTO)

(Careva džamija. Čuvši za podvige Isa-bega Ishakovića i graditeljske poduhvate, sultan Mehmed Fatih poslao mu je ferman da u dolini gdje je danas Sarajevo izgradi i džamiju. Isa-beg Ishaković tako je

NASLIJEĐE

Stari grad Vratnik (Foto)

U srednjem vijeku na području Bijele tabije je postojalo manje utvrđenje koje pominju i opisuju putnici koji su prolazili Sarajevom u XVI vijeku. Takođe, rani osmanski izvori posredno govore o

NASLIJEĐE

Kuća Gradaščevića – historijski spomenik Gradačca i Bosne i Hercegovine /Foto/

Kuća Gradaščevića, u kojoj živi potomstvo rahmetli Mustaj-bega Gradaščevića, unuka H.Bećirbega Gradaščevića, brata Husein-kapetana Gradaščevića, sagrađena je 1786.godine, u doba Osman-kapetana Gradaščevića.   Facebook   Facebook   Facebook   Facebook