Herceg Novi – grad bosanskih vladara

Herceg Novi – grad bosanskih vladara

HERCEGNOVI (NOVI). Novi se nalazi u Župi Draževici, na morskoj obali.

Dijelovi starog grada postoje i danas. Isti je prepravljan u vrijeme španjolske i mletačke vlasti. Grad Novi je osnovao kralj Tvrtko I godine 1382 i dao mu ime sv. Stjepan. Grad je sagrađen prije 15-IX-1382 godine jer se već tada u Novom nalazi trg soli. Kralj Tvrtko je ukinuo trg soli u Novom 2-XII-1382 godne.

Novi je imao i svoje podgrađe sa trgom soli. Nekada Novi izvori nazivaju i Sutorinom.

U povelji kralja Alfonza V se spominje Novi kao posjed hercega Stjepana, 1444 godine.

Herceg Stjepan je uspostavio u Novom tvornicu tekstila 1449 godine uprkos protestima Dubrovčana i Kotorana. Tada se iz obližnje okolice naselio veći broj stanovnika koji su osnovali gradsko naselje.

Novi je služio kao luka i ljetno obitavalište Kosača. Održavao je veze sa talijanskim gradovima i vladarima. Alfonz V iz Napulja dao je dozvolu hercegu Stjepanu 1452 godine da za svoju ličnu upotrebu može uvesti živežnih namirnica u vrijednosti 2000 dukata bez naplate carina.

Herceg Stjepan je sastavio svoj testament u Novom 1466 i tu je iste godine i umro. Turci su se poslije njegove smrti primicali gradu Novom koji su osvojili 1482 godine. Oni su zaveli svoju administraciju s kadijom i njegovim eminima i amaldarima (carinicima) na čelu. Tu je i dalje bio trg soli kao i u Kleku.

Novi se prozvao Hercegnovi po hercegu Stjepanu.

Izvor: Marko Vego, ‘Naselja bosanske srednjovjekovne države’.

(MiruhBosne)

Previous Gračanički 'Tring' počeo izvoz elektronskih štampanih ploča (PCB) za EU
Next Banovićki rudari prikupili pomoć za migrante

You might also like

BH RAZGLEDNICA

Bosanska primorska teritorija – Klek

-Klek je bio prije posjed humskih knezova a kasnije bosanskih vladara (poslije 1322 godine). Tu je bio trg soli koji su Dubrovčani držali pod zakup kao i onaj u Drijevi

KNJIŽEVNOST

Dobri Bošnjanin – Mehmed-paša Sokolović

Iz knjige Historija Bošnjaka, prof. dr. Mustafe Imamovića: – Neophodno je dati još nekoliko napomena o devširmi, kao o navodnom najizrazitijem vidu “nasilne islamizacije.” Na prvom mjestu, nema osnove da

HISTORIJA

Predstavljena knjiga ‘Od stećka do nišana u Bosni i Hercegovini’

Knjiga “Od stećka do nišana u Bosni i Hercegovini”, autora akademika Ibrahima Pašića predstavljena je danas u Sarajevu. Ta knjiga, čiji je izdavač Bošnjačka zajednica kulture (BZK) “Preporod”, napisana je pred