Uzeirbegovića konak, Maglaj

Uzeirbegovića konak, Maglaj

Uzeirbegovića konak je stambeni objekat bogate maglajske porodice Uzeirbegovića, kojeg je sagradio Salihbeg Uzeirbegović oko 1875. godine.

Objekat dispozicijom odgovara objektima nastalim u prelaznom periodu između osmanske – orijentalne arhitekture i austrijske – zapadnoevropske. Prema tlocrtnoj koncepciji, Uzeirbegovića konak je objekt složene osnove sa vrlo čistim oblicima koji karakteriziraju gradsku stambenu arhitekturu manjih gradova, poput Travnika, Tešnja ili Jajca.

Kao i kod ostalih kuća ovoga tipa, i ovdje je spratna etaža urađena od lakih materijala, dok su podrum i prizemlje, koji su u neposrednom kontaktu sa terenom, urađeni su od čvrstoga građevinskoga materijala, odnosno kamena sa krečnim malterom kao vezivnim sredstvom. Vanjski izgled i pad krova karakterističan je za ovaj dio Bosne i Hercegovine. Primijenjen je veliki nagib, što je logično, imajući u vidu klimatske karakteristike podneblja, sa obilnim snijegom; originalan pokrov je bio od šindre.

Konstrukcija krova je modificirana kosa stolica na krovnim gredama i potpuno je odvojena od stropne konstrukcije sprata, sa pokrovom od biber crijepa smeđe boje. U periodu 1996-2001 godine, poduzimani su istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi, tako da je objekat u dobrom stanju, kako u eksterijeru tako i u enterijeru.

  • Historijska građevina – Uzeirbegovića konak u Maglaju proglašena je, 2006. godine, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.
Previous Ahmetović o pozivu Grujičića: ‘95. su pozivali poštene Bošnjake, nisu preživjeli
Next Grad Sarajevo dao podršku revitalizaciji Botaničkog vrta Zemaljskog muzeja

You might also like

BH RAZGLEDNICA

Bosanski tornjak – popularna pasmina zbog svoje upotrebljivosti. Pas koji plijeni pažnju svojom ljepotom

  Dino Haračić uzgojem tornjaka bavi se od malih nogu. Interes za uzgojem ove pasmine naslijedio je od svog oca, a priča sa tornjakom odvela ga je u profesionalnom smjeru.

BH RAZGLEDNICA

Sarajevo u prazničnom ruhu uoči državnog praznika

U čast Dana državnosti Bosne i Hercegovine u glavnom gradu Sarajevu istaknuto je na stotine zastava Bosne i Hercegovine. Zastave su istaknute na zgradama institucija, privatnim objektima, a postavljene su

BH RAZGLEDNICA

U augustu u Kantonu Sarajevo više od 90 hiljada turista iz više od 60 zemalja

Kanton Sarajevo u augustu ove godine posjetila su 90.642 turista, koji su ostvarili ukupno 199.582 noćenja. Broj turista u augustu bio je veći za pet posto u odnosu na prethodni