Bentbaša kao zakonom zaštićeni pejzaž

Bentbaša kao zakonom zaštićeni pejzaž

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je danas Nacrt Zakona o proglašenju Zaštićenog pejzaža ”Bentbaša”. Kako se radi o kompleksu pete kategorije, konačnu odluku o njegovoj zaštiti donosi Skupština Kantona Sarajevo.

Iz Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, koje je i priređivač ovog zakona, istakli su da je čitav proces stavljanja ovog područja pod zaštitu počeo prije šest godina. U stručnom elaboratu utvrđeno je, da se područje Bentbaše odlikuje visokim stepenom bioloških (floristička i faunistička), geomorfoloških i hidroloških raznolikosti, te kulturno-historijskih vrijednosti. Primjera radi, evidentirano je 70 različitih tipova staništa, utvrđena je i veoma visoka stopa endemičnosti posebno biljaka, zbog čega se ovo područje može označiti i kao ”endemni centar”. Zbog visokog stepena endemičnosti i reliktnosti vrsta, područje predstavlja jedno od najbogatijih na prostoru bosansko – hercegovačkih Dinarida.

Također, evidentirana je značajna geomorfološka raznovrsnost, koju čine dolina Miljacke, pećina Toplik i pećina ispod Šehove korije, stijene i plato Jekovca sa pećinom, Babin zub i strme padine tipično kraškog terena ispod Bijele tabije, Orlovo krilo, dio ušća i doline Mošćanice i sl. Osim toga, prostor obiluje hidrološkom raznolikošću kao što su vodotok Miljacke, vodotok Mošćanice, vrelo Abu Hajat kod Šehove korije i dr. Evidentirane su i kulturno – historijske vrijednosti kao što su Kozija ćuprija i Šehova korija.

babin-zub

‘Babin zub’

Dobijanjem svih saglasnosti i usklađivanjem zakonskih okvira, stekli su se uslovi da u Kantonu Sarajevo, pored već proglašenih spomenika prirode Vrela Bosne i Skakavca, uz već dva zaštićena pejzaža Bijambara i Trebevića, doda i ovaj na Bentbaši čime se površina zaštićenih zona na području Kantona Sarajevo procjenjuje na oko 3000 hektara.

Zaštićeni pejzaž ”Bentbaša” predstavljao bi zaštićenu zonu, koja je namijenjena uglavnom za konzervaciju pejzaža i rekreaciju, sa osnovnim ciljevima: održavanje skladnih interakcija prirode i kulture kroz zaštitu pejzaža i tradicionalnog korištenja zemljišta); očuvanje i neuznemiravanje staništa, ekosistema i vrsta, održavanje genetičkih resursa u dinamičnom stanju i stanju razvoja, održavanje utvrđenih ekoloških procesa, očuvanje osobina ustroja pejzaža, očuvanje uzoraka iz prirodnog okoliša u naučne svrhe, monitoring okoliša, svođenja uznemiravanja na minimum putem pažljivog planiranja i vršenja istraživanja i drugih odobrenih djelatnosti, kao i ograničenje pristupa javnosti, otklanjanju i sprečavanju eksploatacije ili posjeta, koje mogu dovesti do promjene i oštećenja prirode.

Zaštitom Bentbaše, kako je istaknuto, zatvara se jedan zeleni prsten sa stanovišta očuvanja prije svega šumskih resursa koji imaju nemjerljivu funkciju u smislu očuvanja zraka. Svi eko sistemi na tom području imaju različite funkcije, od pročišćavanja vode, smanjivanja negativnih uticaja buke. Uz sve ovo, čitavo područje će svakako biti posebno vrijedan resurs u smislu razvoja turistički potencijala, rekreacionih zona, kulturoloških sadržaja i ekonomskih djelatnosti.

(MiruhBosne)

Previous Dževad Karahasan dobitnik nagrade "25. novembar" za životno djelo iz oblasti književnosti
Next Ugledna novinarka: Kada sam izvještavala o genocidu i etničkom čišćenju u Bosni naučila sam da nikad ne treba izjednačavati žrtvu i tiranina

You might also like

BH RAZGLEDNICA

Bosansko-brdski konj: Neosedlani trče livadama iznad Rogatice

Riječ je o konju čelične tjelesne građe, nesrazmjerne snage, otporan na bolesti, snažne konstitucije i velike izdržljivosti, vrlo dobro prilagođen klimatskim prilikama područja na kojem živi, a zadovoljava se skromnom

BH RAZGLEDNICA

Brojne Sarajlije i turisti uživali na Trebeviću (VIDEO)

Brojni građani Sarajeva i turisti iskoristili su posljednji dan novogodišnjih praznika da uživaju u suncu i zimskim radostima na nekim od sarajevskih izletišta, a jedno od njih je Trebević, najbrži

SPORT

Olimpijska ljepotica Bjelašnica (Video)

Prvi dan vikenda počelo je i dnevno skijanje na Bjelašnici (noćno koju noć ranije), tako da nova sezona kreće bez zadrške. Visina snijega iznosila je 42cm, vrijeme sunčano. Pored rekreativaca,