Federacija Bosne i Hercegovine kupuje tri aviona za gašenje požara

Federacija Bosne i Hercegovine kupuje tri aviona za gašenje požara

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurala je sredstva u Budžetu za ovu godinu za kupovinu tri protivpožarna aviona. 

Kako je u razgovoru za Politicki.ba izjavio Borislav Balaban, član ekspertskog tima, za te je svrhe predviđeno 30 miliona maraka. 

On je naveo da je ovo dio planiranih nabavki za gašenje požara u većem bh. entitetu.

“Nabavka letjelica će se realizirati u dvije faze. 

U prvoj fazi nabavit će se samo avioni i to 3 komada. 

U II fazi treba nabaviti helikoptere. 

Vrijeme u kojem će se realizirati I i II faza zavisi od budžeta Federacije BiH. 

Rokovi isporuke palniranih aviona kreću se od 6-18 mjeseci nakon potpisivanja ugovora sa proizvođačem”, kaže Balaban.

On je učestvovao u pravljenju posebnog elaborata na ovu temu. 

Tim stručnjaka predložio je, a Vlada F BiH prihvatila da se nabavi ukupno četiri protivpožarna aviona i tri helikoptera. 

“Elaboratom je precizirano da će se za gašenje požara na otvorenom prostoru koristiti protivpožarni avioni, dok će se za potrebe drugih zadataka zaštite i spašavanja koristiti višenamjenski helikopteri”, pojašnjava on.

Upitan šta su garancije da se neće ponoviti priče iz ranijih godina na istu temu, Balaban kaže da su ovog puta izdvojena novčana sredstva u Budžetu.

“Vlada je konsultirala struku i spremna je ispoštovati sve preporuke koje su date elaboratom”, naglašava sagovornik Politicki.ba.

On nije htio odgovoriti na pitanje šta će se tačno kupiti, koji tip aviona i helikoptera za gašenje požara.  

“Elaboratom je predviđeno da se kao udarne snage za gašenje požara koriste avioni specijalizirani za ovu namjenu. Dati su kriteriji za izbor. 

Optimalan broj aviona je četiri s tim da bi se u prvoj fazi nabavila tri.  

Za ostale zadatke zaštite i spašavnja (traganje i spašavanje, medicinski transport i sl.) koristili bi se srednji višenamjenski helikopteri koji bi se mogli koristiti kao pomoćne snage za gašenje požara. 

Elaboratom je predviđena nabavka tri helikoptera u drugoj fazi, čija će dinamika zavisiti od sredstava kojima će raspolagati Vlada Federacije BiH.

Komisija je ovakvu strukturu letjelica predložila iz razloga što su avioni najefikasnije sredstvo za gašenje požara na otvorenom iz zraka. 

Naime odnos nosivosti vode ili retadanata za gašenje i usporavanje požara i cijene letjelice mnogo je veći kod aviona nego kod helikoptera, zatim brzine leta aviona su veće nego helikoptera (veći količina vode se može izbaciti u jedinici vremena), avioni mogu vodu zahvatati „glisiranjem“  u veoma kratkom vremenu, a postoji i veliki broj vodocrpilišta sa kojih je vodu moguće zahvatati na ovaj način (rijeke i jezera) i veoma su dobro raspoređena na teritoriji BiH u odnosu na mjesta najčešćih požarišta.  

Cijena održavanja aviona je manja od cijene održavanja helikoptera iste težine. 

Troškovi školovanja pilota za dozvolu profesionalnog pilota aviona su dva do tri puta niži od troškova školovanja za dozvolu profesionalnog pilota helikoptera.

Konačno sve zemlje okruženja koje imaju protivpožarnu avijaciju  (Hrvatska, Crna Gora, Sjeverna Makedonija) posjeduju slične letjelice za gašenje požara kao osnovne snage”, objasnio je Balaban.

U razgovoru za Politicki.ba on iznosi i stav da, dok se avioni ne kupe, ne treba “sjediti skrštenih ruku”.

“Najpametnije, najsvrsishodnije i najekonomičnije je nabaviti avione za gašenje požara koji spadaju u kategoriju srednjih nosača 3 do 10 tona vode. 

Moja preferencija su avioni koji mogu obavljati operacije (slijetanje, opskrba vodom i polijetanje) sa vodenih površina i sa kopna (aerodromi, uređena i prvremena letilišta).

Po mom mišljenju (imajući u vidu duge rokove isporuke letjelica) prije početka sezone požara potrebno je iznaći neko ad hock rješenje za gašenje požara na teritoriji F BiH u vidu iznajmljivanja letjelica sa posadama koje bi bile na raspolaganju tokom požarišne sezone, ili neki drugi način koji bi garantirao brzu reakciju iz zraka u slučaju požara na otvorenom. 

Paralelno sa ovim  treba raditi na uspostavi naše protivpožarne vazduhoplovne jedinice.

Prvo se mora uspostaviti zračna jedinica i osigurati sva potrebna infrastruktura (ljudska, materijalna i tehnička), pa tek onda se treba pristupiti nabavci letjelica.

Sa ovim mišljenjem saglasni su svi članovi Radne grupe“, zaključuje Balaban za Politicki.ba.

Entitet F BiH ne posjeduje letjelice koji bi mogli gasiti požare na otvorenom iz vazduha.

Federalna uprava Civilne zaštite ima sporazum sa Oružanim snagama BiH za zaštitu i spašavanje što uključuje i pomoć pri gašenju požara iz vazduha letjelicama OS BiH.

Previous Komandantica NATO Štaba u Sarajevu u posjeti Obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine
Next Visočanin oduševio sugrađane svojom dobrotom - starijim postačima odnese iftar pa im pomogne u kućnim poslovima

You might also like

NAŠI DANI

“Krug 99”: Put Bosne i Hercegovine ka napretku je građanski model uređenja

Od svog osnivanja prije skoro 28 godina, “Krug 99” uporno zastupa vrijednosti građanskog društva i demokratske države, te sukladno tome i građanskog državnog i političkog uređenja, poručeno je danas na

NAŠI DANI

Po 450 maraka svim učenicima koji se upišu u prvi razred MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Kladanj

Razgovor o upisu učenika u prve razrede MSŠ “Musa Ćazim Ćatić” Kladanj i Zaključku  Općinskog vijeća koji se odnosi na stimulaciju upisa, bio je povod održanog sastanka Općinskog načelnika Jusufa

NAŠI DANI

Austrijski ministar: O integritetu Bosne i Hercegovine se ne može raspravljati

Ministri vanjskih poslova zemalja Evropske unije razmatrat će na današnjem sastanku u Briselu, između ostaloga, situaciju u Bosni i Hercegovini, za koju ocjenjuju da se suočava s jednom od najtežih