Globusi Saliha Sidki Hadžihusejnovića Muvekita

Globusi Saliha Sidki Hadžihusejnovića Muvekita

Tokom svoje bogate historije, muslimani Bosne i Hercegovine, pored tradicionalnih, izučavali su i egzaktne nauke, posebno matematiku, fiziku, geografiju i astronomiju. S obzirom na to da se njihove vjerske dužnosti i praznici (namaz, post, hadž, bajrami…) izvršavaju u tačno određeno vrijeme, poznavanje spomenutih nauka omogućavalo im je da pravovremeno izvršavaju svoje vjerske, ali i društvene obaveze. Primjenu stečenih znanja olakšavala je upotreba sprava i pomagala, kao što su globusi, sfere, astrolabi, kvadranti (rub-tahte), sekstanti, sunčani i mehanički satovi.

Polovinom XIX stoljeća u Bosni i Hercegovini se pojavljuju prve zvanične astronomske institucije muvekkithane, u kojima se određivalo tačno vrijeme i izrađivao kalendar. Prva muvekkithana u Sarajevu osnovana je uz Carevu džamiju 1854. godine, a pet godina kasnije u haremu Gazi Husrev-begove džamije osnovana je druga muvekkithana.

Muvekithana u haremu Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu
Muvekithana u haremu Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu

muvekkithanama su se, pored raznih astronomskih instrumenata, koristili i globusi, koji su ručno rađeni. U Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu sačuvana su dva ručno rađena globusa, a izradio ih je Salih Sidki Hadžihusejnović, poznat kao Muvekit, koji je u Gazi Husrev-begovoj muvekithani, nakon njenog osnivanja 1859. godine, radio punih 30 godina.

Rođen je 1825. godine, a nakon završenog mekteba pohađao je Đumišića (Drvenija) medresu u Sarajevu. Službu je započeo kao imam, a kasnije se posvetio astronomiji i historiji.  Od 1864. godine bio je i bibliotekar u Gazi Husrev-begovoj biblioteci, u kojoj je izvršio prvi popis njenog knjižnog i rukopisnog fonda.

Prema pečatu koji je utisnut na oba globusa, prvi je izradio 1861. godine, a drugi, kod kojeg je sačuvano i postolje, godine 1881. U izvorima je zabilježeno da je Muvekit, pored ova dva globusa, izradio i jednu polukuglu na kojoj su bile označene zvijezde koje se mogu vidjeti iz Sarajeva. Nažalost, polukugla nije sačuvana.

Prema kazivanju njegovog sina Akifa, globuse je Muvekit izradio na sljedeći način: „Izrezao bi mukavu kao kriške od karpuze, pa bi je izlijepio i načinio dvije polovine. Te bi polovine sastavio i kroz sredinu stavio osovinu. Tada bi uzeo neku bijelu boju, kojom bi svako jutro namazao svoj rad. Na neki sanduk stavio bi loptu, pa bi je ja okretao, a on bi je gladio i uljepšavao. Pošto bi to bilo gotovo, počeo bi je šarati.“

Svi ispisi na globusima izvedeni su crnim i crvenim tušem. Većim harfovima ispisani su nazivi kontinenata, okeana, država, Sjeverni i Južni pol, a sitnijim ostali toponimi. Granice država nisu ucrtane, a vrlo slabo je ucrtana i hidrografska mreža. Na globusima nije ucrtan Antarktik, za kojim se u vrijeme izrade globusa još uvijek tragalo. Pod utjecajem arapske toponimije u kojoj je uz toponim obavezno sadržan i njegov geografski opis (npr. ğabal planina), i Muvekit je nekada koristio opise geografskih toponima (npr. baḥr more), pri čemu je često bio nedosljedan.

Osim što se s dosta uspjeha bavio astronomijom, Muvekit je interesovanje pokazao za historiju i poeziju. Njegovo najznačajnije djelo je Tārīẖ-i Bosna, u kojem je predstavio prikaz historije Bosne pod osmanskom vladavinom. Muvekkitova Povijest Bosne objavljena je u prijevodu na bosanski jezik, u dva toma, a preveli su je Abdulah Polimac, Lamija Hadžiosmanović, Fehim Nametak i Salih Trako.

Okušao se i u poeziji, a do danas su poznata dva njegova hronograma: jedan spjevan povodom podizanja muvekkithane uz Begovu džamiju 1276/1859. godine, a drugi povodom smrti bosanskog valije Topal Osman-paše 1291/1874. godine.

Ovaj istaknuti kulturni pregalac umro je u Sarajevu 12. marta 1888. godine i ukopan je u mezarju džamije Vinograd, gdje mu se i danas nalaze nišani.

Izvor: bosnianexperience.com

Previous Pogledajte snimak iz zraka sjevernog i južnog portala tunela Hranjen
Next 'Ja sam, kako veliš, razočarao tebe ali ti si Dino razočarao cijeli svoj narod'

You might also like

NAŠI LJUDI

Mirella Muhić, najmlađa doktorica nauka na Lund univerzitetu i najmlađi vanredni profesor na Umeå univerzitetu

Prof. dr. Mirella Muhić rođena je Sarajka koja je do agresije na BiH živjela u sarajevskom naselju Grbavica, a potom je sa majkom, sa tri godine, odselila u Švedsku gdje

NAUKA I TEHNOLOGIJA

Upoznajte naučnicu Adlu Kahrić koja brine o ajkulama i ražama

26-godišnja marinska stručnjakinja, Adla Kahrić – autorica je više od 40 naučnih i istraživačkih radova koja je do sada dala veliki doprinos nauci u Bosni i Hercegovini. Vrijedi napomenuti kako je ova

BAŠTINA

Džamija u Cezareji svjedoči prisustvu Bošnjaka u Palestini

  Bošnjačka džamija u Cezareji predstavlja spomenik kulture koji govori o prisustvu Bošnjaka u Palestini. Bošnjaci su u ovu daleku zemlju pristizali tokom 19. stoljeća, a smatra se da su