Isključive nadležnosti države Bosne i Hercegovine: Ustavni sud osporio dva zakona u Rs

Isključive nadležnosti države Bosne i Hercegovine: Ustavni sud osporio dva zakona u Rs

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 6. i 7. februara 2020. godine održao redovnu, 117. plenarnu sjednicu na kojoj je razmatrao apelacije i zahtjeve za ocjenu ustavnosti.

Od odluka usvojenih na sjednici, izdvajaju se:

U predmetu broj U 8/19 Ustavni sud je odlučivao o zahtjevu sedam delegata Vijeća naroda Republike srpske za ocjenu ustavnosti člana 53. Zakona o poljoprivrednom zemljištu tog entiteta kojim je propisano da predmetno poljoprivredno zemljište koje je po svojoj prirodi javno dobro, odnosno državno vlasništvo, po sili zakona postaje vlasništvo i posjed Republike srpske. Ustavni sud je utvrdio da je osporena odredba protivna članu I/1, članu III/3.b) i članu IV/4.e) Ustava BiH jer se radi o isključivoj nadležnosti Bosne i Hercegovine u reguliranju pitanja državne imovine.

U predmetu broj U 9/19 Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu sedam delegata Vijeća naroda Rs za ocjenu ustavnosti člana 2, tačke (11), (12), (20) i (21), člana 4, člana 6. stav (2), člana 8. stav (1) alineje 1) i 2), člana 10, člana 15. stav (2), člana 24, člana 25. stav (4), člana 28. stav (3), člana 30. stav (1), člana 94. stav (4) i člana 95. st. (1) i (2) Zakona o unutrašnjoj plovidbi Republike srpske, utvrdio da osporene odredbe nisu u skladu sa čl. I/1, III/3.b) i IV/4.e) Ustava Bosne i Hercegovine. Prema mišljenju Ustavnog suda, pitanja koja se odnose na plovidbu međudržavnim i međunarodnim rijekama, kao i nadležnost u vezi s tim između državnih i entitetskih organa trebaju se regulirati zakonom koji će biti donesen na državnom nivou jer su ta pitanja, prema navedenim odredbama Ustava BiH, u isključivoj nadležnosti države Bosne i Hercegovine.

Previous Ahmet Sejdić: Najlakše je svjedočiti istinu. Neki od svjedoka Tužilaštva apsolutno osvijetlili moju sliku
Next Izraelac Miko Peled: Kao fašizam i aparthejd prije njega, cionizam mora biti odbačen

You might also like

DUHOVNOST

Pravoslavni vjernici u Ukrajini u ratu obilježavaju Vaskrs

Pravoslavni vjernici u Ukrajini u sjeni rata obilježavaju najveći hrišćanski praznik Vaskrs, javlja AA. U momentima dok se nastavlja rat koji je Rusija pokrenula protiv Ukrajine 24. februara, u Volodimirskoj

NAŠI DANI

Detalji o NiP-ovim vezama sa kartelima

“Sa braćom”, napisat će Ramiz Turulja u opisu fotografije na kojoj je, ističući skupocjene satove, pozirao zajedno sa presuđenim narko dilerima Admirom Arnautovićem Šmrkom i Adnanom Maglićem. Turulja je ovaj

NAŠI DANI

Ljekarska komora: Kada napadate ljekara, povrijedite i pacijente

Saopćenje za javnost Ljekarske komore Federacije Bosne i Hercegovine U proteklih četrnaest mjeseci  zdravstveni sistem je pod opsadom virusa. Naš rad zahtijeva kontinuiranu edukaciju, pa smo tako od marta prošle godine