Isključive nadležnosti države Bosne i Hercegovine: Ustavni sud osporio dva zakona u Rs

Isključive nadležnosti države Bosne i Hercegovine: Ustavni sud osporio dva zakona u Rs

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 6. i 7. februara 2020. godine održao redovnu, 117. plenarnu sjednicu na kojoj je razmatrao apelacije i zahtjeve za ocjenu ustavnosti.

Od odluka usvojenih na sjednici, izdvajaju se:

U predmetu broj U 8/19 Ustavni sud je odlučivao o zahtjevu sedam delegata Vijeća naroda Republike srpske za ocjenu ustavnosti člana 53. Zakona o poljoprivrednom zemljištu tog entiteta kojim je propisano da predmetno poljoprivredno zemljište koje je po svojoj prirodi javno dobro, odnosno državno vlasništvo, po sili zakona postaje vlasništvo i posjed Republike srpske. Ustavni sud je utvrdio da je osporena odredba protivna članu I/1, članu III/3.b) i članu IV/4.e) Ustava BiH jer se radi o isključivoj nadležnosti Bosne i Hercegovine u reguliranju pitanja državne imovine.

U predmetu broj U 9/19 Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu sedam delegata Vijeća naroda Rs za ocjenu ustavnosti člana 2, tačke (11), (12), (20) i (21), člana 4, člana 6. stav (2), člana 8. stav (1) alineje 1) i 2), člana 10, člana 15. stav (2), člana 24, člana 25. stav (4), člana 28. stav (3), člana 30. stav (1), člana 94. stav (4) i člana 95. st. (1) i (2) Zakona o unutrašnjoj plovidbi Republike srpske, utvrdio da osporene odredbe nisu u skladu sa čl. I/1, III/3.b) i IV/4.e) Ustava Bosne i Hercegovine. Prema mišljenju Ustavnog suda, pitanja koja se odnose na plovidbu međudržavnim i međunarodnim rijekama, kao i nadležnost u vezi s tim između državnih i entitetskih organa trebaju se regulirati zakonom koji će biti donesen na državnom nivou jer su ta pitanja, prema navedenim odredbama Ustava BiH, u isključivoj nadležnosti države Bosne i Hercegovine.

Previous Ahmet Sejdić: Najlakše je svjedočiti istinu. Neki od svjedoka Tužilaštva apsolutno osvijetlili moju sliku
Next Izraelac Miko Peled: Kao fašizam i aparthejd prije njega, cionizam mora biti odbačen

You might also like

NAŠI DANI

Stari Grad će stipendirati učenike koji izučavaju stare zanate

Općinsko vijeće Stari Grad je na posljednjoj sjednici usvojilo Pravilnik o stipendiranju učenika srednjih škola koji izučavaju stare i deficitarne zanate, a sve u cilju motiviranja mladih ljudi i očuvanja

NAŠI DANI

U Prijedoru klanjana kolektivna dženaza za 23 žrtve ubijene tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu

U Prijedoru je danas klanjana kolektivna dženaza za 23 žrtve ubijene tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu u tom gradu i okolini. Kolektivna dženaza obavljena je jutros u 9 sati,

NAŠI DANI

Džaferović u Prijedoru: Država Bosna i Hercegovina je neupitna

Član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović danas je na svečanoj akademiji u Prijedoru povodom 1. marta, Dana nezavisnosti BiH poručio da je država BiH neupitna, kao i da je povratnička sredina