Ko je bio Hasan Muratović:  Impresivna akademska i politička karijera bivšeg državnog premijera

Ko je bio Hasan Muratović: Impresivna akademska i politička karijera bivšeg državnog premijera

Prvi poslijeratni premijer Vlade Bosne i Hercegovine profesor doktor Hasan Muratović preminuo je u 80. godini jutros od posljedica koronavirusa u Sarajevu, javili su mediji u Bosni i Hercegovini.

Iza sebe ostavio je impresivnu akademsku i političku karijeru, a ponajviše će ostati upamćen kao bivši državni premijer te kao šef diplomatije RBiH.

Hasan Muratović rođen je 1940. Bio je rektor i dugogodišnji profesor Ekonomskog i Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ministar u vladama za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i prvi poslijeratni premijer Vlade Republike Bosne i Hercegovine, ambasador Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, član i potpredsjednik Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope u Strazburu.

Muratović je diplomirao 1964. na Fakultetu za strojništvo Univerziteta u Ljubljani, gdje je stekao zvanje dipl. ing. mašinstva. Magistrirao je Organizacijske nauke na Univerzitetu u Sarajevu 1972, a doktorirao na Univerzitetu u Beogradu 1981. na temi: “Strategija i organizacija istrživanja i razvoja velikih poslovnih sistema”.

Akademsku karijeru je započeo 1974. kao asistent na Mašinskom fakultetu u Sarajevu. Nakon odbranjene doktorske teze 1982. izabran je u zvanje docenta na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu a kasnije i u zvanje vanrednog odnosno redovnog profesora na predmetima Teorija sistema i Analiza informacionih sistema, koje je predavao neprekidno do 2004. godine kada je izabran za rektora Univerziteta u Sarajevu.

Istovremeno je od 1989. godine predavao predmete Menadžment i Organizacija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Na istom fakultetu je bio jedan od osnivača i dugogodišnji rukovodilac Katedre za menadžment i organizaciju. Za rektora Univerziteta u Sarajevu je izabran 2004 godine. Kao rektor inicirao je i organizirao reformu sistema visokog obrazovanja na bazi Bolonjskog procesa.

Muratović je objavio 4 knjige kao samostalni autor, a koautor je 6 knjiga. Objavio je preko 120 stručnih i naučnih radova u časopisima i na naučnim i stručnim skupovima. Bio je rukovodilac 4 naučno istraživačka projekta. Njegove knjige i publicirani radovi su iz područja razvoja, strategije i organizacije preduzeća, kriznog menadžmenta, unapređenja poslovanja i vještina pregovaranja.

Hasan Muratović

Po završetku studija zaposlio se u Fabrici motora Sarajevo gdje je radio prvo kao konstruktor u istraživanju i razvoju.

Juna 1992. godine imenovan je za ministra u prvoj Vladi Republike Bosne i Hercegovine. Bio je ministar u vladama za vrijeme Rata u Bosni i Hercegovini u različitim resorima, najduže kao ministar bez portfelja i predsjednik državnog komiteta za odnose sa UNPROFOR-om i međunarodnim organizacijama.

U memoarima međunarodnih dužnosnika u BiH u toku rata opisan je kao vrlo vješt, hrabar i tvrd pregovarač.

Nakon Dejtonskog sporazuma, čijem je potpisivanju u Parizu prisustvovao, postao je prvi poslijeratni premijer.

Kao premijer, sa Vladom i ekspertima Svjetske banke, izradio je prvi plan obnove BiH, ispregovarao odnose sa Pariškim i Londonskim klubom kreditora i realizirao donatorske konferencije sa Međunarodnom zajednicom, koje su rezultirale sa 5,1 milijardi američkih dolara za hitnu obnovu.

Bio je Guverner RBiH u Svjetskoj banci za period od 1996. do 1998.

Nakon izbora 1996. godine imenovan je za ministra Ekonomskih odnosa i vanjske trgovine, a zatim je 1998. podnio ostavku i imenovan je za ambasadora u Hrvatskoj. Za unapređenje odnosa između BiH i Hrvatske 2002. odlikovan je od Predsjednika Hrvatske.

Nakon izbora 2002. bio je zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope u Strazburu, u kojoj je bio i potpredsjednik. Kao potpredsjednik predsjedavao je zasijedanjima skupštine Vijeća Evrope. Sa političkih funkcija se povukao izborom za rektora Univerziteta u Sarajevu 2004.

Dobitnik je velikog broja priznanja i nagrada različitih naziva i od različitih institucija. Dobitnik je Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva (1990), Ordena Reda Kneza Trpimira Republike Hrvatske (2002), Povelje Univerziteta u Sarajevu (1990 i 2002), Zlatne značke Famos, Plakete (Pape) loannes Paulus PP.II (1997), plaketa i zahvalnica velikog broja preduzeća, sportskih, obrazovnih i kulturnih društava i organizacija.

Izvor: Agencije/Avaz

Previous Olivera Nedić, profesorica iz Bosne i Hercegovine među 100 najboljih u svijetu
Next N MEMORIAM: Prof.dr. Samir Beglerović: Pomoći studentu ne znači tek dati mu diplomu već ga odgojiti

You might also like

NAŠI DANI

Septembarski dani slobode u Bosanskoj Krupi

17. septembra 1995. godine, borci i starješine 511. slavne, 505. viteške i 503. slavne u sadejstvu sa drugim jedinicama 5. korpusa oslobodile su Bosansku Krupu. Ove se godine navršava 29.

AGRESIJA|GENOCID|URBICID

Obilježena godišnjica zločina u Ahmićima

  U selu Ahmići kod Viteza prije 25 godina dogodio se veliki zločin. U rano jutro tog 16. aprila 1993. godine jedinice za posebne namjene HVO-a Džokeri i Maturice izvršile

AGRESIJA|GENOCID|URBICID

Obilježena 29. godišnjica zločina nad bošnjačkim civilima u Srebrenici

U Srebrenici je danas obilježena 29. godišnjica zločina nad bošnjačkim civilima, u kojem je na današnji dan 1993. godine od četiri granate ispaljene s položaja Vojske RS na licu mjesta