Otvoreno pismo šefu Misije OSCE-a u BiH povodom njegove izjave da odustanemo od revizije Tužbe: IDITE JEVREJIMA I TRAŽITE OD NJIH DA NE SPOMINJU HOLOKAUST!

Otvoreno pismo šefu Misije OSCE-a u BiH povodom njegove izjave da odustanemo od revizije Tužbe: IDITE JEVREJIMA I TRAŽITE OD NJIH DA NE SPOMINJU HOLOKAUST!

Javljamo vam se u ime naše grupe ‘Zahtjev za povratak u život Ustava RBiH’ koja broji skoro 65,000 članova- građana BiH različite etničke pripadnosti. Povod našeg javljanja je vaša više nego drska i bezobrazna izjava nad kojom se zasigurno zgražava svaki normalan i civiliziran čovjek- izjava kojom tražite da odustanemo od revizije tužbe protiv Srbije i Crne Gore!

Obzirom na vašu najnoviju izjavu kojom ste duboko ponizili i uvrijedili nas kao narod koji je žrtva genocida (odnosno, bošnjačkog holokausta), ne možemo vam se obratiti sa ‘gospodine’ jer ste time dokazali da ste daleko od toga.

Vi veoma dobro znate da je Srbija počinila genocid nad našim narodom i agresiju na našu zemlju, što je potvrđeno presudama nekih od međunarodnih sudova, ali bezobrazno i besramno tražite od nas da kao žrtve tog genocida i agresije odustanemo od pravde i prava! Da odustanemo od civiliziranog i demokratskog načina da dođemo do onoga na što imamo i zakonsko i moralno pravo! Kako vas nije stid, ako znate šta stid znači?! Otkud Vam uopće pravo da vršite politički pritisak na predstavnike žrtava genocida da odustanu od svog zakonskog prava?

Ko Vam je dao mandat da se miješate u jedan pravni predmet u jednoj suverenoj i međunarodno priznatoj državi? Ako imate takav mandat, javno ga pokažite!

Kako ste očiti negator genocida, jer vaša izjava negira žrtvama genocida pravo da dokažu da je nad njima počinjen genocid od strane Srbije i to ne samo u Srebrenici, nego diljem genocidne tvorevine zvane RS, hoćete li time da kažete da ste jednako i protiv prava Jevreja da spominju Holokaust, te da im želite poslati poruku da nisu trebali goniti naciste i da je Treći Rajh trebao nastaviti da postoji do danas?

Jer, za nas je genocid isto što je za Jevreje Holokaust! Ako ne oduzimate takvo pravo Jevrejima, zašto ga oduzimate nama, Bošnjacima? Zašto ste onda selektivni? Jesu li nečiji drugi životi, po Vašim bolesnim uzusima, eventualno vredniji od života Bošnjaka?

Zašto ste se onda vi Amerikanci u Drugom svjetskom ratu borili protiv fašista i nacističke Njemačke? Zašto je Amerika atomske bombe bacila na Japan pa su tako stradali, a i decenijama od posljedica stradavaju, nevini građani Japana?! Niste ih čak pokušali kazniti na civiliziran način, putem suda, kako mi pokušavamo kazniti fašističke počinioce genocida i agresije nad nama. Odabrali ste kaubojski način od kojeg nisu stradali samo japanski fašisti, već i nevini civili- žene, djeca, starci i ko zna koliko onih koji se nisu slagali sa japanskom politikom tada!

Zašto svojom izjavom sprječavate pravo i pravdu podržavajući time fašiste i četničke teroriste koji su počinili genocid nad nama? Znate li da je u Drugom svjetskom ratu Winston Churchill izložio opasnosti rođenog sina da bi se uvjerio da su četnici nacistički kolaboratori?! Sljedbenici tih četnika i njihove fašističke i genocidne ideologije su počinili genocid nad nama tokom agresije Srbije na građane RBiH, posebno na bošnjački narod te na našu zemlju u periodu 1992-95! Ti isti četnici i danas sjede na vlasti u Srbiji! A vi nas sprječavate da civiliziranim putem ostvarimo pravdu i da fašizam bude osuđen i sankcioniran, kako se ne bi opet ponovio. Zar mislite da ćete time obezbjediti mir u našoj zemlji? Reći ćemo vam jasno i direktno: Nema mira bez pravde! Niti će ga ikada biti!

Pošto od nas tražite da odustanemo od civiliziranog puta za postizanje pravde pitamo vas šaljete li nam poruku da pravdu zadovoljimo puno bržim putem- onim kaubojskim, pa da na brzinu završimo oslobađanje zemlje od četničkih fašista i terorista, u čemu ste nas na pokvaren i nelegalan način zaustavili 1995. godine?! Usput da vas podsjetimo: vaše zalaganje za Dejtonski sporazum je bez pravnog osnova jer taj ugovor od dana njegova potpisivanja nije validan pošto je potpisan pod vašom (američkom) prisilom i ucjenama! Tako da nam pokušavate već dvije i po decenije silom naturati i sprovoditi pravno nevažeći zločinački ugovor!

Zar nisu Amerika i vaš saveznik Europa, suučesnici u genocidu, dosta učinili na gaženju naših prava uključujući i osnovna ljudska prava- pravo na naš život, imetak i na našu državu?!

Vašem licemjerstvu kraja nema! Dok promovirate demokraciju i ljudska prava, te borbu protiv terorizma i pričate nam o nužnosti uspostavljanja države u kojoj postoji vladavina prava, istovremeno ovom izjavom jasno gazite po svemu tome bez izuzetka! Gazite po svim principima za koje se ‘civilizirane’  Amerika i EU navodno zalažu, dok tako štitite četnički fašizam i terorizam kao i njegove sljedbenike koji i danas u Srbiji, kao i u genocidnoj tvorevni na okupiranom dijelu naše države, sjede na vlasti! I svojm ranijim izjavama (poput one o bosanskom jeziku), kao i ovom, vi pomažete nastavak etničkog čišćenja od strane četničke politike koja vlada u genocidnoj tvorevini, potpomognute Srbijom koja nikada nije prestala vršiti agresiju na našu zemlju!

Nije li tačno da se etničko čišćenje koje u kontinuitetu traje i do momenta pisanja ovog pisma može podnijeti kao novi dokaz za reviziju tužbe?! Jer, tom dokazu nije istekao rok od 6 mjeseci!

‘Civilizirana’ Amerika i ‘civilizirana’ Evropa nas evo dvije i po decenije pokušavaju navikavati na genocid i nepravdu, na gaženje osnovnih ljudskih prava, te domaćeg i međunarodnog prava, a sve za račun “Velike Srbije”. Očito je da bi samo naivan mogao očekivati da je iko od vas osjećao i trunku stida, a da ne govorimo o empatiji, gledajući skrštenih ruku genocid nad muslimanima Bosne i Hercegovine, razaranja, progone, masovna silovanja! Da bi neko imao stid mora imati i svijest i savjest te moralne principe i civilizacijske standarde koji jednako treba da važe za Bošnjake kao i za Jevreje!

Bošnjački narod koji je žrtva genocida ne dopušta ni vama niti bilo kome na ovoj planeti da nam drži lekcije o tome na šta imamo, a na šta nemamo pravo, te  kakvo pravo ima Bosna, naša država. Odlično znamo koja ste vi prava pogazili, ali nikada nećemo pristati na to, niti ćete nas ikada naviknuti na nepravdu i rezultate genocida! Ima nas na stotine hiljada takvih.

Poručujemo i vama i svima onima koji se usuđuju tako drsko i bestidno nas spriječiti da na demokratski način ostvarimo pravdu i da politika četničkog fašizma i terorizma bude kažnjena za genocid i agresiju koju je nad nama počinila, da o sudbini naše zemlje i nas samih, pa tako i o Tužbi, nećete odlučivati ni vi ni vaš saveznik Europa – dakle, niko od onih koji vas i takve kao vi plaćaju da bi nas navikavali na nepravdu i genocid. Neće o tome odlučivati ni veleizdajnici iz naših redova koji se poigravaju sa sudbinom države i našim opstankom, pa i Tužbom. Pogotovo neće odlučivati niti nas ucjenjivati oni koji su počinili genocid, niti Amerika, a ni bilo ko iz EU koji su u njemu bili suučesnici i koji su četničke fašiste i teroriste nagradili za to.

Odlučivaćemo MI, svjesni građani Republike BiH, jer mi stojimo odlučno i čvrsto suprotstavljeni četničkom fašizmu i terorizmu koji i do danas traje na okupiranoj teritoriji naše države od strane četničkih terorističkih hordi, a koji je potpomognut fašističkom Srbijom!

Sudeći po vašoj izjavi da se zaključiti da ste konsultirali četničke ‘pravne stručnjake’ koji prodaju istu maglu bez pravnog osnova, pa vam poručujemo da Softićeva punomoć nije upitna niti je ikada istekla. Odakle vam pravo da takvim izjavama vrijeđate inteligenciju našeg naroda?! Jer, ne radi se o novoj tužbi već o revizjii postojeće tužbe, pa ne treba biti nikakav pravni stručnjak da bi se logički zaključilo da je Sotfićeva punomoć važeća sve do isteka roka za podnošenje njene revizije. Niste ni pravnik, a očito ste veoma daleko od toga da budete moralista, pa nam nemate pravo govoriti i odlučivati u naše ime ima li ili ne novih dokaza za reviziju tužbe niti šta bismo mi trebali, a šta ne bismo trebali činiti. Niti imate naš mandat niti našu saglasnost  da u naše ime o bilo čemu po pitanju revizije tužbe ili sudbine našeg naroda odlučujete.

Ako vam je stalo do mira u regionu onda morate prihvatiti i podržati činjenicu da pravda mora biti zadovoljena, jer mira, kako rekosmo već ranije, nema niti će ga ikada biti bez pravde! Ako pak, tvrdite drugačije, ponovo vas pozivamo da odete Jevrejima i da im kažete da nikada više ne smiju spominjati Holokaust, te da nisu trebali licu pravde privesti nacističke zločince, te da je Treći Rajh trebao postojati! I da su svojom borbom za pravdu i poštivanje svojih žrtava doprinijeli političkim tenzijama sa nacističkom Njemačkom! I mi i vi već znamo kakav biste odgovor na sve to od Jevreja dobili!

Sasvim smo sigurni da znate šta u vašoj zemlji pravno znači ‘ometanje pravde’ i da ono predstavlja kažnjivo krivično djelo. A vaša izjava o našoj reviziji tužbe protiv Srbje i C. Gore predstavlja upravo to: ometanje pravde!

Možda je nedovoljno ponoviti samo dva puta, ali nam ni prostor ni prilika ne dopuštaju da to ovdje ponovimo više puta: za nas je genocid isto sto za Jevreje Holokaust. Za nas je Srbija isto ono što je nacistička Njemačka bila za jevrejski narod kao i za Evropu i Ameriku, a protiv koje su se one grčevito borile.

Konačno, napominjemo vam da u rukama već imamo dobijeni spor na Svjetskom sudu pravde po kojem je Srbija osuđena da nije spriječila, a mogla je, agresiju i genocid. Jer, kako bi neko mogao biti proglašen odgovornim za nesprječavanje genocida ako na tome mjestu fizički nije bio prisutan?! A, prema presudi od 26.02.2007., Srbija je očito bila na teritorji naše države pa je kriva što nije sprječila genocid. A nije li prisustvo vojnih snaga jedne države na tlu druge nezavisne države ništa drugo do agresija?! Prema istoj presudi mi ćemo zasigurno naći načina da pravno ukinemo genocidnu tvorevinu zvanu RS i poništimo Dejtonski ugovor.

Nećete i ne možete nas ucjenjivati ulaskom u EU! Ako je odustajanje od prava i pravde, te od ukidanja genocidne tvorevine demokratskim putevima cijena našeg ulaska u EU, onda nama to članstvo ne treba. A mi niti želimo pripadati zajednici onih koji nam osporavaju sva prava, uključujući i osnovna ljudska i demokratska prava te vrijednosti za koje se navodno, sami zalažu.

Zbog vaše izjave niste više dobrodošli u našoj državi pa vas pozivamo da je smjesta napustite jer u njoj nema mjesta za one koji rade protiv civilizacijskih tekovina kao što su pravo i pravda, te borba protiv fašizma i terorizma legalnim sredstvima.

U ime Grupe “Zahtjev za povratak u život Ustava RBiH”:

  1. mr sci. Dženana DELIĆ, profesor Poslovnih studija i prava (u penziji) izbjeglica iz Travnika, živi u Velikoj Britaniji
  2. dipl. oec. Bedrudin GUŠIĆ, slobodni novinar i publicist, prognanik iz Banja Luke, Boston, USA
  3. Ibrahim Halilović, slobodni novinar i publicist iz Varcar Vakufa/Mrkonjić Grada, trenutno živi u Winsdoru, Kanada
  4. Anto TOMIĆ direktor NVO Građanski monitoring, preživio logore Keraterm, Omarska i Trnopolje,(rođen Banja Luci, živio u Ljubiji, radio u rudniku Omarska, sada u Hamburgu, Njemačka
  5. dipl. iur. Nihad FILIPOVIĆ, slobodni novinar i publicist, Bosanac, Krajišnik, oćeran…
Previous Bugarske princeze na bosanskom dvoru
Next Investicija od 10 miliona eura u Brezu!

You might also like

NAŠI DANI

Samit u Beogradu – od Pokreta nesvrstanih do pokreta za Rusiju: Bizaran govor Dodika

U Beogradu se održava samit povodom 60. godišnjice od osnivanja Pokreta nesvrstanih. Odavno je sve izgubilo smisao u vezi s tim Pokretom, ali postoje sjećanja koja aktuelni beogradski režim želi

RIJEČ

Vuk Drašković o srpskim rusofilima i politici Rusije prema Balkanu

Jedna davna Lenjinova rugalica upućena “nazoviboljševicima” savršeno pristaje današnjim “nazovirusofilima” u Srbiji. “Od njih stotinu devedeset su nitkovi, devetorica kreteni, a boljševik je samo jedan.” Ko su naši “nazovirusofili”? Sve

NAŠI DANI

Izetbegović: Bosna i Hercegovina i Sarajevo su provokacija za fašiste koji bi razdvajali ljude (VIDEO)

Delegacija Stranke demokratske akcije (SDA) predvođena predsjednikom Bakir Izetbegović danas je povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom položila cvijeće na Spomen-parku Vraca. Izetbegović je tom prilikom izjavio kako izgleda da