Povećana proizvodnja uglja

Povećana proizvodnja uglja

 

O stanju u rudnicima Koncerna, godišnjoj proizvodnji uglja, problemima sa kojima se susreće JP Elektroprivreda BiH, ali i značaju učešća na forumu investicija u rudarstvu, energetici i industrijskim granama koji je održan u Londonu, za Oslobođenje je govorio Nevad Ikanović, izvršni direktor za proizvodnju EPBiH.

Nedavno ste bili u Londonu na forumu Minex 2017. i godišnjoj skupštini ABMEC-a. Da li je bilo kakvih dogovora?

– U organizaciji britanske ambasade u BiH na forumu Minex 2017. i godišnjoj skupštini ABMEC-a učestvovao sam zajedno sa rukovodiocem Sektora za proizvodnju u JP Elektroprivreda BiH Fahrudinom Tanovićem. Minex je forum investicija u rudarstvu, energetici i industrijskim granama (mašinska i elektroindustrija) na kojem su učestvovali predstavnici iz Evrope i Azije. Tokom Minexa, između ostalog, održani su sastanci sa predstavnicima rudarskog sektora Azerbejdžana, Kazahstana, Mongolije i Srbije.

Proizvodnja uglja

Teme sastanaka su bile stanje i perspektive rudarskog sektora, sektora za energetiku, procesi prestrukturiranja u tim kompanijama, način i metodologija upravljanja strateškim projektima, te rizici u predmetnim oblastima. U okviru pratećih djelatnosti mašinske i elektroindustrije, održani su sastanci o temi uspostave saradnje TTU Energetika d.o.o. Tuzla sa kompanijama iz Britanije i Azije. ABMEC je godišnja skupština privrednika Britanije na kojoj su teme, između ostalih, bile uticaj privrednih djelatnosti na ekonomiju i prednosti u razvoju privrednih djelatnosti.

Kakvo je trenutno stanje u rudnicima u sastavu Koncerna?

– Dolaskom na ovu poziciju, stanje u rudnicima uglja je do 1. septembra 2015. bilo veoma složeno, pri čemu su osnovne karakteristike bile kontinuiran pad proizvodnje od 2011. do 2015. U posmatranom periodu zabilježen je prosječan pad ostvarenja proizvodnje uglja u odnosu na ostvarenje proizvodnje za prethodnu godinu za oko 200.000 tona uglja godišnje. Ostvarena proizvodnja u 2015. bila je manja od iste u 2011. za 970.400 tona uglja, što se odrazilo na pad prihoda za 76,62 miliona KM te povećanjem gubitka za 55,653 miliona KM. Gubitak u poslovanju ZD rudnika uglja u 2015. iznosio je 107.656.000 KM.

Danas, nakon dvije godine, možemo reći da smo u 2016. povećali proizvodnju uglja za 443.828 tona u odnosu na 2015, povećali radove na otkrivci za 4.725.578 kubnih metara čvrste mase, povećali pripremne radove u jamama, smanjili proizvodnu cijenu za 1,01 KM/GJ, povećali prihode za 19.390.424 KM, a sve je rezultiralo smanjenjem gubitka za 45 miliona KM u 2016.

U devet mjeseci 2017. povećali smo proizvodnju uglja za 503.625 tona u odnosu na isti period 2016, povećali radove na otkrivci za 816.718 kubnih metara čvrste mase, smanjili proizvodnu cijenu za 0,55 KM/GJ, povećali prihode za 35,52 miliona KM, a sve je rezultiralo smanjenjem gubitka za 24.977.660 KM u odnosu na devet mjeseci 2016. Do kraja 2017. očekuje se proizvodnja uglja u količini od 5,4 miliona tona, što će biti povećanje proizvodnje u količini od 873.000 tona u odnosu na 2015.

U deset mjeseci 2017. rudnici Kakanj, Breza i Gračanica poslovali su pozitivno. Povećanje proizvodnje uglja u rudnicima omogućilo je da danas termoelektrane u Tuzli i Kaknju ostvaruju planiranu godišnju proizvodnju u količini od 6.215 GWh u 2017, što je najveća planirana proizvodnja električne energije iz termoelektrana od 1995. do danas.

Brojni su problemi u rudnicima, koji su trenutno najaktuelniji?

– Prije svega, moram istaći problem koji trenutno imamo sa Općinom Lukavac u vezi sa trenutnom eksploatacijom uglja sa PK Šikulje i Gradom Tuzla vezano za odobrenje proširenja odlagališta Čajići za PK Dubrave. Moj koncept rada je timski rad koji podrazumijeva znanje, kao i sklonost ka timskom radu, ali nažalost u pojedinim rudnicima imamo slabe tačke u upravljačkim strukturama koje nemaju kapacitet da prate sve ove aktivnosti, pa u pojedinim situacijama dolazi do poteškoća.

Kako komentarišete izjavu Seada Hodžića, izvršnog direktora za investicije Rudnika Kreka, da Vi blokirate investicije u pomenuti rudnik?

– Odgovor na ovo pitanje počeo bih citatom Göthea: “Nema ništa tako zastrašujuće kao što je neznanje u akciji.” Rezultate moga rada za resor – Djelatnost proizvodnje na čijem sam čelu analiziraju i razmatraju svaki mjesec uprava i Nadzorni odbor JP EPBiH i svi su izvještaje ocijenili pozitivno. Hodžić je bio član uprave rudnika Kreka u prošlom mandatu (od maja 2012. do novembra 2015), u tom periodu je rudnik Kreka zabilježio ukupni gubitak od 133 miliona KM, a u odnosu na plan, manje su proizvedena 2,2 miliona tona.

Investicijski ciklus

Mislim da bi on trebao objasniti ovakvo poslovanje rudnika Kreka u navedenom periodu. U okviru investicijskog ciklusa za rudnik Kreka nekoliko je važnih projekata. Projekt nabavke širokočelne opreme za rudnik Mramor, gdje je Hodžić u svojstvu člana uprave rudnika Kreka glasao za zaključak uprave rudnika Kreka kojim se predlaže vladajućem Društvu poništenje tendera za nabavku širokočelne opreme za rudnik Mramor. Radi se o tome da dvije godine nisu slušali šta rudarska struka u BiH misli o tehnologiji i metodologiji otkopavanja u rudniku Mramor, nego su radili po svome, da bi poslije dvije godine došli u ovu fazu da se investicija, na način kako su planirali, ne može realizirati.

Drugi veoma važan projekt jeste investicioni projekt za nabavku rotornog bagera za rudnik Dubrave, gdje do danas izvršni direktor za investicije rudnika Kreka Hodžić nije dostavio potrebnu dokumentaciju za realizaciju tog projekta, iako su odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u rudnik od JP EPBiH donesene od Skupštine JP EPBiH u martu 2016. Kašnjenje u realizaciji ovog investicionog projekta za rudnik Dubrave dovodi u pitanje spremnost rudnika Kreka za snabdijevanje ugljem budućeg bloka 7 u TE Tuzla, jer je zaista veliki zaostatak radova na otkrivci na rudniku Dubrave zaključno sa 2016, koji iznosi 18,4 miliona kubnih metara čvrste mase. Sve što je u JP EPBiH dostavljeno iz rudnika Kreka, a i iz ostalih rudnika uglja ZDK-a, u skladu sa odlukama o dokapitalizaciji ulaganjem koje su donesene od Skupštine JP EPBiH, ide u postupak realizacije. Sva dokumentacija dostavljena od rudnika, koja nije pripremljena po navedenim aktima, uz obrazloženje, bila je i bit će vraćana na korekciju.

Previous Miloš Ćirić: Tradicija srpske države, a sa njom i srpskih medija i mnogih drugih sfera našeg društva je falsifikovanje historije
Next Hag: Potvrđen međunarodni oružani sukob, okupacija i hrvatski udruženi zločinački poduhvat

You might also like

Ekonomija/Biznis

Kuća na vodi – bosanski projekat za evropsko tržište

Načelnik općine Mirnes Bajtarević, sa svojim saradnicima je obišao kompaniju Elektrovar d.o.o. iz Kaknja koja svoje poslovanje obavlja u okviru poduzetničke zone Vrtlište u Kaknju. Ovom prilikom vlasnik i direktor kompanije

Ekonomija/Biznis

Objavljen javni poziv investitorima za izgradnju Kongresnog centra Sarajeva

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine (BHRT) i Općina Novi Grad Sarajevo objavile su javni poziv investitorima za iskazivanje interesa za kupovinu nekretnina u svrhu izgradnje kompleksa „Kongresni centar Sarajeva“, koji će

Ekonomija/Biznis

Vrijedni farmer iz Podžeplja: Koliko god da imamo, sve je unaprijed prodato

Ne postoji tačka na kugli zemaljskoj za koju bi Munib Jusupović mijenjao svoje Podžeplje kod Han-Pijeska. Tridesetosmogodišnji profesionalni vozač sarajevskog ”Centrotransa” nekoliko godina proveo je i u Americi, ali je u