Sandalj Hranić Kosača, veliki vojvoda bosanski

Sandalj Hranić Kosača, veliki vojvoda bosanski

Uzima se da je Sandalj rođen oko 1370. godine, a umro je 15. marta 1435. Na čelu roda Kosače je od 1393.

Kosače su se granale na četiri kuće sitnog plemstva i jednu velikašku kuću Hranića. Porijeklom su iz gornjeg Podrinja… Selo Kosače je smješteno na uzvišenju, iznad obale rijeke Osanice, lijeve pritoke Drine. U Kosačama se nalazi i nekropola sa stećcima.

kosače

Grb Kosača…

U blizini sela Kosače nalazi se selo Hranjevići, gdje su živjeli pripadnici porodice Hranić.

Prvi poznati član porodice, te time i njen rodonačelnik, jeste knez Vuk Hrana (1317-1359). Imao je dva sina: Vlatka Vukovića (?-1403), čuvenog vojvodu bosanskog i glavonokomadujućeg u dvije bitke protiv Osmanlija: bitke kod Bileće (1388) i bitke na Kosovu (1389), i Hranu Vukovića, velikog kneza bosanskog, preko kojeg se nastavlja loza Kosača-Hranića.

Potonji je imao tri sina: Sandalja Hranića (oko 1370-1435), velikog vojvodu bosanskog, te knezove Vuka (?-1424) i Vukca (?-1432). Sandalj nije imao potomstvo.

Vuk je imao sinove knezove Ivana (prije 1400-1460-ih) i Sladoja (prvi put se spominje 1429- iza 1465). Ivan je imao sina Adama s kojim prestaju vijesti o toj grani Kosača.

Vukac je imao kćerku Teodoru i sina hercega Stjepana Vukčića (1404-1466), rodonačelnika Hercegovića. Po Stjepanu je Hercegovina dobila ime. Stjepan je imao kćerku Katarinu, kraljicu bosansku i ženu kralja Stjepana Tomaša, te tri sina: Vladislava (1426-1490), Vlatka (1427-1489) i Ahmed-pašu (rođ. Stjepan, 1459-1516). Padom Bosne, a kasnije i Hercegovine, došlo je do rasejanja porodice Hercegović i razgranjavanja porodice u tri grane.

  • Uzima se da je Sandalj rođen oko 1370. godine, a umro je 15. marta 1435. Na čelu roda Kosače je od 1393. Od svoga strica/amidže, vojvode Vlatka Vukovića, Sandalj je naslijedio posjed, plemenitu baštinu, i titulu vojvode. To mu je omogućilo da odmah preuzme i istaknutu poziciju u krugu najuglednijih bosanskih velmoža. Redovno se nalazi u krugu najjače vlastele uz bosanske kraljeve kao savjetnik, ručnik i svjedok. Njegov najpoznatiji diplomata bio je Pribislav Pohvalić.

Sandaljev posjed obuhvatao je područje od sliva Neretve do sliva Drine sa Fočom i Goraždem, Polimlje sa Prijepoljem, Brezom i Pljevljima, i od Vrhbosne preko Zagorja, Ljubomira i Bileće do Kotora i Novog u župi Dračevici. Bio je i gospodar polovine župe Konavli koju je dijelio s knezom Pavlom Radinovićem iz bosanske vlastelinske porodice Pavlovići.

Zajedno s punicom i drugom suprugom, miraz iz drugog braka, Ostrovicu, i prava na Skradin prodao je Mlečanima 1410. godine. Svoju polovinu posjeda u Konavlima prodaje Dubrovčanima 1419. godine, a svoja prava na Kotor Mlečanima 1423. godine.

U burnim vremenima, nakon smrti bosanskog kralja Tvrtka I (+ 1391.) Sandalj se bori da odbrani bosansko kraljevstvo od nasrtaja Sigismunda.

Sandaljeva vjerska orijentacija pokazuje sklonost prema Crkvi bosanskoj.

Naslijedio ga je sinovac Stjepan Vukčić Kosača.

blagajtvrđava

U maju 1404. godine Blagaj postaje jedno od sjedišta vojvode Sandalja Hranića

 

(MiruhBosne)

Izvori: historija.ba, 

Jusuf Džafić: Lista bošnjačkih porodica jugoslovenskog prostora spomenutih u Sejahtnami (c-i) …

Previous ''Sistem javnih bicikala'' od mjeseca maja u Sarajevu
Next Bosanski projekt od svjetskog značaja: Prvi pokretni muzej o Poslaniku Muhammedu, a.s., u svijetu

You might also like

SANDŽAK

Znamenite ličnosti iz bošnjačke historije: Aćif Hadžiahmetović (1887-1945)

Aćif Hadžiahmetović, u narodu poznat kao Aćif-efendija, jedan je od najpoznatijih sandžačkih političara između dva svjetska rata. Rođen je u Novom Pazaru, 1887. godine. Osnovnu školu i ruždiju završio je

HISTORIJA

Kako je u 19. vijeku spašen bosanskohercegovački izlaz na more

Sutorina i Neum, odnosno Klek, kako se taj dio naše zemlje nazivao prije urbanog razvoja ovog kraja, bili su na meti aspiracija velikih svjetskih sila skoro dva posljednja stoljeća. Dakako,

NAŠI DANI

Grad Zenica slavi svoj 580. rođendan (Foto)

Samo ime Zenica, pominje se u dubrovačkom trgovačkom dokumentu 20.03.1436. pa se taj dan slavi i kao Dan grada Zenice. U srednjem vijeku, zeničko područje je bilo jedan od centara