U Sarajevu Konvencija ‘Bosna je naša – Bosanska’ 

U Sarajevu Konvencija ‘Bosna je naša – Bosanska’ 

U sarajevskom hotelu “Holiday” večeras se održava Konvencija koju pod sloganom “Bosna je naša – Bosanska” organizuju Krug 99 i NVO Čuvari Bosne.

Skup je otvorio predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović, rekavši da se pod sloganom “Bosna je naša – Bosanska” misli doslovno na sve žitelje naše države kojima ona pripada kao prirodno ili građansko pravo državljanstva.

– Na početku smo namjeravali da u ovim teškim historijskim okolnostima za napredak naše države, organizujemo svenarodni miting “Za suverenu Bosnu i Hercegovinu!”.

Našoj inicijativi su se odmah odazvale neke nevladine organizacije i predstavnici akademske zajednice, te četiri od sedam pozvanih parlamentarnih stranaka. Njihovi predstavnici govorit će na večerašnjem skupu.

U istom sastavu je formiran i Organizacioni odbor koji je pažljivo pratio u protekla skoro dva mjeseca dešavanja u i oko Bosne i Hercegovine i procijenio da će u nadolazećem vremenu biti potrebe i nužnosti da se organizuje svenarodni miting u cilju senzibiliziranja domaće i inostrane javnosti pred opasnostima etnonacizma koji svim sredstvima hoće da ostvari stare ratne ciljeve u novim geopolitičkim okolnostima.

Dakako, imali smo u vidu doktrine podjela i hegemonije nad Bosnom i Hercegovinom, kao i najnoviju “Deklaraciju svesrpskog sabora” i “Deklaraciju Hrvatskog sabora o položaju Hrvata u BiH” te već formirane naddržavne institucije i odnose koji su nastali pod okriljem specijalnih i paralelnih veza.

Ova Konvencija nije naš odgovor njima, već kristaliziranje našeg društvenog dogovora o bosanskoj Bosni – naveo je Kulenović.

Naglašava da je Konvencija put ka jačanju naše državotvorne svijesti, ali i način filtriranja i definisanja najvažnijih i dugoročnih političkih opredjeljenja i vizija moderne bosanske države i društva koje mogu i trebaju biti pokretačka snaga državotvornog pouzdanja i jedinstva.

– Jedinstvo akademske zajednice, političkih stranaka, civilnog društva i građana o temeljnim vrijednostima i najvažnijim pitanjima države bit će generativna snaga otpora svim sredstvima protiv rušenja naše bosanske države i izgradnje moderne nacije – govori Kulenović.

Prema njegovim riječima, građani s pravom očekuju odgovornost svih akademskih i političkih struktura na definisanju i postizanju državotvornog jedinstva o ključnim pitanjima države i njene odbrane i zaštite.

– Stranačke razlike o taktičkim, operativnim ili posebnim političkim pitanjima i temama su normalne u procesu stranačkog nadmetanja, koji ne trebaju biti smetnja borbe za temeljne ciljeve države i društva.

Pozivam vas na državotvorno jedinstvo o našoj bosanskoj Bosni! Ostavimo po strani u ovim presudnim vremenima za državu neslaganja o drugorazrednim pitanjima, lične sujete i međusobne animozitete.

Antibosanske i hegemonijske politike i strategije su uporne i jedinstvene, a bosanska, državotvorna, uveliko razbijena i nejasna o putevima i ključnim državnim strategijama.

Niko nema pravo na uzmicanje, niti komociju i vjerovanje da će se nevolje mimoići laviranjem “između kišnih kapi” i neprincipijelnim ustupcima.

Pred nama ne stoji lagan put. Politička neprosvijećenost masa, dijela akademske zajednice i medija, neprosvijećenost u kategorijama moderne evropske nauke i političke prakse je samoobmanjujuća i manipulativna protiv interesa nezavisnosti i suvereniteta bosanske države.

Ono što nije jasno u pojmu nije ni u djelatnoj stvarnosti. Usađeni hegemonijski vokabular je nametnut u posljednjih sto godina. On je zavodnički, a praktično politički osvajački, ekspanzionistički, etnoteritorijalni i etnonacionalistički, antibosanski, dakle.

Naše mase, mnoge naše političke elite, naše znanstvene također, moraju se suočiti sa potrebom političke emancipacije u savremenim kategorijama demokratskog svijeta i nauke o politici, državi i društvu.

Bez toga nećemo izići iz podaništva hegemonijskim silama i opake pozicije corpusa separatuma po naš napredak u slobodi, već ostanak u poziciji posebnog slučaja izvan i mimo modernog demokratskog svijeta – dodaje Kulenović.

Napominje da je najvrijednija ostavština ZAVNOBiH-a obnovljena bosanska državnost.

– Ali istrajavanje na ideologijama koje su odbačene i u regiji i svijetu, ideologije “konstitutivnih naroda” naspram zajednice svih slobodnih građana, liberalne demokracije, držat će nas, kao i proteklih trideset i više godina, u stanju zarobljene države i urušenog društva.

Hoćemo modernu državu primjerenu građanskom uređenju svijeta u kojem živimo, hoćemo modernu državu, našu bosansku Bosnu. I o tome će se s razlogom više govoriti večeras.

Ne mogu se više praviti kompromisi niti ustupci nasuprot našeg prirodnog i moralnog prava da tražimo otklanjanje političkih, institucionalnih, ekonomskih, moralnih i metafizičkih posljedica udruženih zločinačkih poduhvata i genocida, a posebno odgovornost uključenih država u otklanjanju tih posljedica.

I na kraju, sigurnosno pitanje mora biti jedno od najvažnijih političkih pitanja, od mjesne zajednice do države. Nije dovoljno pouzdanje u postojeće institucije u okolnostima njihovog stalnog slabljenja i urušavanja.

Treba svugdje gdje je to moguće primjeriti tim okolnostima institucionalno djelovanje i njihov sadržaj. Prvi korak ka tome mora biti unošenje u nastavne planove i programe predmeta samozaštite stanovništva, uključujući sve oblike neprijateljskog djelovanja, od klasičnih do hibridnih, kao i cyber zaštite.

Neka je vječna bosanska Bosna – zaključio je Kulenović.

 Akademik Esad Duraković upozorava da je Bosna i Hercegovina kao država danas izložena najtežim destrukcijama, prijetnjama teritorijalnom integritetu i suverenitetu.

O tome, ističe, među ostalima svjedoči povampireni nacionalizam artikuliran i na nedavnom “svesrpskom saboru”, iza koga su stale dvije vlade.

Novinska agencija Patria u nastavku prenosi ostatak obraćanja akademika Durakovića na Konvenciji koju su večeras u Sarajevu pod sloganom “Bosna je naša – Bosanska” organizovali Krug 99 i NVO Čuvari Bosne.

Naša odbrana države BiH utemeljena je na Ustavu BiH, na zakonima i odlukama niza najviših međunarodnih institucija (OUN, Sud u Strazburu, Haški sud, Venecijanska komisija i dr.), pa je kao takva ova odbrana države BiH legalna i legitimna, kako u povijesnoj vertikali, tako i u aktualnoj međunarodnoj realnosti.

BiH je više od države – Bosna je zemlja, i to je važan faktor njena opstajanja, ali moramo se pobrinuti za nju, inače izgubit ćemo je. Neću se u ovome času baviti deskripcijom ove krize jer je odveć poznata, nego ću ponuditi sljedeća načela za njeno prevladavanje.

I

Očuvanje države Bosne i Hercegovine je apsolutni prioritet. Svaka politička i društvena aktivnost koja šteti državnosti BiH apsolutno je neprihvatljiva. Iz ovoga temeljnog načela proizlaze sva druga načela usklađujući se s njim. Ukoliko su suprotna tome, smatraju se antidržavnim.

II

U skladu s tim, interes države mora biti iznad interesa svake političke partije, kao i iznad interesa svakog pojedinca, ili grupe. To je apsolutni minimum ispod kojeg ne smije ići nijedna politička partija ili društveni subjekt.

III

Jačanje državnih institucija mora biti prioritet svih politički osviještenih subjekata i državnog aparata. Među ključnim faktorima za prevladavanje krize jest uspostava nezavisnog pravosuđa, osujećenje sprege između pravosuđa i politike.

IV

Nužna je stalna opredijeljenost da se država Bosna i Hercegovina gradi na načelima evropskih demokratskih dostignuća i vrijednosti, posebno u promoviranju i pravnoj zaštiti građanina kao nosioca temeljnih prava i sloboda, u skladu s odredbama Opće deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija i Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda Vijeća Europe.

V

Bosanstvo u značenju pripadnosti državi afirmirati kao vrijednost, funkcionalnu upravo u očuvanju državnosti. Afirmiranjem bosanske nacije ne osporava se etnički identitet bilo kojem narodu u BiH jer te dvije vrste identiteta su komplementarne a nisu uzajamno isključive. Otpor bosanstvu je podrška etničkoj fragmentaciji društva u BiH, zatim antagoniziranju etničkih grupa i konačno – etnoteritorijalizaciji i disoluciji države po tome načelu.

Ustavno i političko utemeljenje bosanske nacije u značenju pripadnosti državi najbolji je odgovor susjednim velikodržavnim projektima koji destabiliziraju BiH, insistirajući samo na kategoriji naroda u BiH i poričući njenu naciju. BiH je jedina država koja nema svoju naciju.

Primjera radi, u Francuskoj, Njemačkoj, Rusiji, Americi i td. ima mnoštvo etničkih grupa, ali su svi oni Francuzi, Nijemci, Rusi, Amerikanci. Samo nama se osporava nešto što je apsolutno i posvuda u svijetu normalno. Promovirati ideju mira, kroz dijalog i razumijevanje naših različitosti koje nas sve obogaćuju kao građane, kao ljude.

VI

Bosna i Hercegovina mora biti država u kojoj su svi građani, narodi i manjine ravnopravni na cijelom njenom teritoriju, u kojoj će funkcionirati vladavina prava, bez etničkih antagonizama, bez omalovažavanja i nepriznavanja prava drugima i drugačijima. Državu urediti tako da su potpuno zaštićena individualna, građanska prava, etnički i kulturalni identiteti, što nije u koliziji sa bosanstvom kao nacionalnim identitetom u značenju pripadnosti državi.

VII

Nikada ne vrijeđati niti ponižavati bilo koji narod i ne poistovjećivati ga u cjelini s određenim političkim subjektima ili institucijama.

VIII

Ne smije se pristati ni pod kakvim uslovima na dalju etnoteritorijalizaciju BiH u bilo kojem pravnom, političkom ili administracijskom preuređenju koje uključuje etničku homogenizaciju, jer to vodi ka konačnoj podjeli BiH po etničkim linijama.

IX

Izuzetno je važno jačanje kvalitetne diplomatije kojom će se stvarati prijateljstva u inozemstvu a koja će pružati podršku izgradnji građanske države BiH. Kvalitetna diplomatija je od nemjerljivog značaja za svaku zemlju, pogotovu za BiH koja se još uvijek bori za odgovarajuću poziciju u svijetu. Kompetentnost i ustavni patriotizam, svijest o primarnom značaju suverenosti države moraju biti glavni kriteriji u imenovanju diplomata.

X

Uporno raditi na promjeni negativne paradigme u odnosu susjednih zemalja koje nisu odustale od teritorijalnih aspiracija prema BiH, a ta činjenica je i danas glavni generator krize.

XI

Stalno upozoravati međunarodnu zajednicu na njene obaveze prema očuvanju BiH jer ta zajednica tokom minulih decenija uglavnom nije ohrabrivala u BiH građanski orijentirane političke subjekte i ustavne patriote nego etnije. Dugo već najčešće samo izražavaju zabrinutost zbog krize u BiH. Umjesto verbalizacije, zahtijevamo efikasnu akciju međunarodne zajednice, dakle i Visokog Predstavnika, za očuvanje državnosti BiH. Mi ne tražimo ništa više od toga da bude uređena kao i druge demokratske i građanske države i društva.

XII

Zahtijevamo da politički subjekti na poziciji i u opoziciji pruže neodložan i odlučan otpor svim faktorima dezintegracije, te da nipošto ne prave kompromise s njima na račun državnosti BiH, pune ravnopravnosti njenih građana i naroda na cijeloj teritoriji BiH.

XIII

Pozivamo intelektualce, akademsku zajednicu općenito, sve građane BiH a koji se u većini pokazuju apatičnim u odnosu prema sudbinskoj krizi koju BiH proživljava, da se angažiraju za njeno očuvanje i prosperitet, da njeguju državotvornu svijest i ustavni patriotizam konstruktivnim istupanjima u javnosti, znajući da se upravo sada, u našem vremenu, odlučuje o budućnosti naše zemlje. Nemamo pravo na pasivnost jer je ona saučesništvo u destrukciji najveće vrijednosti koju imamo. Država se ne poklanja; za nju se treba izboriti i valja je njegovati.

XIV

Pored upozorenja međunarodnim faktorima koji objektivno imaju odgovornost za krizu u BiH, moramo biti svjesni da njena perspektiva ipak najviše zavisi od nas jer će nam i svijet pomoći samo onda ako jasno i odlučno, masovno i permanentno stavljamo do znanja svima da nam je stalo do BiH. Oni hoće da nas višedecenijskim mrcvarenjem uvedu u stanje potpune apatije.

Držimo se jednoga već poznatog načela patriotizma koje je pitanje opstanka, časti i dostojanstva a sadržano je u tome da mi, ili ja, u ovome teškom vremenu, ne pitam šta Bosna može učiniti za mene, šta mi daje, već šta ja mogu učiniti za Bosnu u ovoj sudbinskoj krizi. Učinimo to! Ne odustajmo!

 – Naša domovina Bosna i Hercegovina suočava se s jednim od najtežih trenutaka od svoje nezavisnosti, upozorio je večeras u Sarajevu profesor na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu i jedan od osnivača NVO Čuvari Bosne Jahja Muhasilović.

Obraćajući se na Konvenciji koju su pod sloganom “Bosna je naša – Bosanska” organizovali Krug 99 i NVO Čuvari Bosne, Muhasilović je apelovao na duboki osjećaj odgovornosti i potrebu za jedinstvom i nacionalnom strategijom koji su našoj zemlji potrebniji nego ikada.

– Suverenitet naše zemlje nad cijelim njenim teritorijem brutalno se negira, a separatističke snage unutar BiH i destruktivne politike iz susjednih zemalja prijete našem postojanju.

Nikada nakon rata nismo vidjeli ovako otvoreno i besramno djelovanje snaga koje žele razbiti našu zemlju.

Vidimo kako se u Srbiji organiziraju sabori koji ignoriraju ustavno-pravni poredak BiH, dok Srbija preko bh. entiteta Rs pozicionira svoju vojnu logistiku na našem teritoriju.

Rs se ponaša kao odmetnuti entitet, dok iz Hrvatske dolaze poruke koje također negiraju suverenitet Bosne i Hercegovine.

Aktivno se provodi okupacija naših institucija od strane susjednih destruktivnih politika putem SNSD-a i HDZ-a BiH – ističe Muhasilović.

Naglašava da takve politike ne bi bile moguće bez servilne i izdajničke politike koju provodi koalicija poznatija kao Trojka.

– Njihov nedostatak nacionalne svijesti dodatno ohrabruje Dodika i Čovića da vrše tihu okupaciju naše zemlje kroz njene institucije.

BiH se budi u novoj srpsko-hrvatskoj realnosti, a nekima iz Trojke evidentno takav odnos snaga ne smeta.

Najviše oštećeni ovakvim politikama su primarno Bošnjaci, ali i Hrvati Bosne (ne Hercegovine), te Srbi i Hrvati koji žive u kantonima s bošnjačkom većinom, kao i ostale patriote BiH – dodaje Muhasilović.

Naravno, nastavlja u svom obraćanju, okupacija BiH od strane SNSD-a i HDZ-a ne bi bila moguća bez zelenog svjetla međunarodne zajednice, koja je pod visokim predstavnikom Christianom Schmidtom odlučila da pojača sile dezintegracije, oslabi patriotske snage te eliminiše izbornu volju Bošnjaka.

– Opasnost trenutne situacije leži u činjenici da su procesi kroz koje se BiH slabi kompleksni, mnogima neprimjetni i vješto zakamuflirani u veo politike i borbe protiv korupcije, euroatlantskih integracija, nepotizma i sličnih izgovora.

Sada, više nego ikada, potrebni su jedinstvo i vizija. Pozivam sve političke stranke, akademsku zajednicu, vjerske zajednice, nevladin sektor i medije da se okupe oko zajedničkog cilja – očuvanja i jačanja suvereniteta Bosne i Hercegovine.

Naša strana, tj. bosanska strana mora pokazati jedinstvo i odlučnost. Moramo proaktivno, a ne samo reaktivno djelovati, te proizvesti jasnu izlaznu strategiju koja će omogućiti našoj zemlji da prevaziđe sve trenutne izazove.

Vrijeme nije na našoj strani ukoliko ne djelujemo proaktivno. Mi smo ti koji trebamo voditi procese, a ne biti objektima politike drugih. Potrebna nam je jasna strategija djelovanja, vizija i jedinstvo u provođenju ovih ciljeva.

Naše crvene linije ne treba da nameću okolnosti, već mi sami. Samo tako možemo izaći iz distopije u kojoj smo se našli – napominje Muhasilović.

Prije svega, dodaje, potrebno je da se ujedine svi aspekti patriotskih snaga na način da se svi koji imaju snage i volje udruže u akademsko/politički front koji će definisati strategije ne samo za defanzivno djelovanje na koje smo primorani sada zbog akcija iz Srbije, već i agende koje će definisati politike i njihove izvršioce kako bismo prešli u ofanzivno djelovanje.

To bi, pojašnjava Muhasilović, podrazumijevalo širi spektar kadrova koji bi ujedinjeno davali i odgovore i strategije politikama na terenu kako da se odbiju napadi a potom pređe u ofanzivu.

– Drugi pravac je buđenje i davanje prostora intelektualnom i svakom kapacitetu snaga nove generacije u državi, što bi dalo novi vjetar u leđa patriotskom frontu.

Treći pravac je širenje mreže medija s patriotskim predznakom – uvezivanje manjih i lokalnih medija s onim većim, kako bi se patriotske poruke i narativi širili na društvenu masu i tako intelektualno/političkom frontu pridružile narodne mase, odnosno mijenjalo stanje apatije i nezainteresiranosti masa za procese – ističe Muhasilović.

Bitnim je također ocijenio napomenuti, s obzirom da se konstantno dezavuiše javnost, da u BiH egzistiraju, ne kako mnogi govore “tri zaraćene strane”, već dvije osnovne vektorske sile.

– Sila separatizma i terorizma protiv BiH koja ima svoje saveznike, te patriotska sila koja brani njenu slobodu, teritorijalni integritet, suverenitet. Sve ostale pojave i fenomeni su varijacije na temu. To su dvije osnovne osovine. I potrebno je prestati relativizirati ovu istinu.

Naravno, bit će mnogo otpora, iznutra i izvana. Ali, ako ostanemo fokusirani na cilj i spremni na žrtvu za isti cilj, uvjeren sam da ćemo uspjeti. Nema te sile koja može zaustaviti patriotske snage Bosne. Bezbroj puta smo to dokazali u prošlosti i opet ćemo.

Zato, dajmo se u posao! Ujedinimo sve kapacitete koje imamo, bilo da je riječ o političkim strankama, akademskoj zajednici, vjerskim zajednicama, nevladinom sektoru ili medijima.

Pokažimo svijetu i sebi da je Bosna i Hercegovina jedinstvena i nepokolebljiva u svojoj borbi za suverenitet i integritet.

Hvala vam, i neka nas vodi ljubav prema našoj domovini. Živjela nezavisna, ujedinjena, suverena i jaka Bosna i Hercegovina – zaključio je u svom govoru na Konvenciji Jahja Muhasilović.

Predsjednik Skupštine RBiH, član ratnog Predsjedništva BiH i član DF-a Miro Lazović obratio se večeras u Sarajevu na Konvenciji koju su pod sloganom “Bosna je naša – Bosanska” organizovali Krug 99 i NVO Čuvari Bosne.

Lazović je na početku svog obraćanja kazao da je i on, kao i mnogi u kongresnoj sali hotela “Holiday”, svjedok burnih vremena raspada bivše zajedničke države Jugoslavije i dramatičnih događanja koja su uslijedila.

– BiH je platila najveću cijenu. Tu cijenu plaćamo i danas. Često govorim da se Jugoslavija još nije raspala, jer sjene tog raspada još uvijek lebde nad BiH, Crnom Gorom i Kosovom.

Večerašnji skup održavamo u trenucima kada naša država prolazi kroz teške i neizvjesne političke procese. I dalje smo suočeni s vanjskim i unutrašnjim atacima na suverenitet i teritorijalni integritet naše države.

Zašto je to tako? Šta je razlog? Zbog čega se BiH doživljava kao nestabilna država čija se budućnost stalno propituje i dovodi u sumnju njen opstanak?

Mnogi od nas će s pravom uprijeti prstom u sadašnju politiku zvanične Srbije. Ratni velikosrpski i sadašnji politički ciljevi “srpskog sveta” nisu se puno promijenili.

Destruirati BiH kao državu, osnažiti njenu entitetsku podjelu, Rs i njene predstavnike uvažavati, a državne institucije omalovažavati i zaobilaziti, onemogućiti stvaranje državotvorne bosanskohercegovačke nacije, itd.

Od tih ciljeva se ne odustaje. Naprotiv. Taj pritisak se pojačava kroz zaključke nedavnog tzv. svesrpskog sabora i Dodikove najave o mirnom razdruživanju – ističe Lazović.

Navodi da predsjednik Rs Milorad Dodik u kontinuitetu negira BiH, govoreći da je Dejtonski mirovni sporazum propao.

– I mogu se složiti da je Dejton prevaziđen. Postao je prepreka za izgradnju funkcionalne i stabilne države. Ali, ako je Dejtonski sporazum propao, to ne znači da je propala država BiH.

Propala je njena entitetska podjela. Propale su i Rs i FBIH, a BiH ostaje u svojim granicama sa novim ustavnim uređenjem ili povratkom na Ustav Republike BiH, kako je to i predviđeno Ustavnim zakonom donesenim 12. decembra 1995. godine – ističe Lazović.

Kaže i da je sadašnja BiH država međunarodnog dizajna, i kolika god je odgovornost za njenu budućnost na domaćim akterima, tolika je i na međunarodnim.

– Evropska unija i Amerika moraju radi odbrane međunarodnog prava, a svakako i svojih interesa, pomoći BiH na njenom putu u EU i NATO.

Dejtonska BiH je mlada i krhka država čija konstrukcija konstantno podrhtava na lošim dejtonskim ustavnim temeljima. Oni su bili dovoljno čvrsti da zaustave rat, ali ne i da nose izgradnju stabilne i snažne države.

Čvrsti i stabilni ustavni temelji zahtijevaju građansku armaturu. Pomoć nam je neophodna. Od prijateljskih država iz međunarodne zajednice ali od SAD-a prije svih.

Palijativni i iznuđeni potezi međunarodne zajednice u funkciji smirivanja političkih tenzija moraju biti zamijenjeni postavljanjem scene za novo ustavno uređenje BiH.

S ovakvim ustavnim uređenjem današnja BiH se doima kao razapeta država između Dejtona i Brisela. Brisel traži da brže idemo ka EU, a noge nam sputane dejtonskim lancima.

Dejtonski Ustav afirmira etnički koncept i etničke podjele, a Brisel zagovara građansko društvo i državu punih ljudskih prava i sloboda – govori Lazović.

Prema njegovim riječima, naša je država na raskršću – ili ćemo ostati zarobljeni u etničkim kavezima gdje stradaju individualna prava i slobode, ili ćemo raskinuti etničke okove i krenuti ka izgradnji građanske države, punih ljudskih prava i sloboda na cijelom prostoru.

– Još davne 1996. godine moj prijatelj, nedavno preminuli prof. Esad Zgodić, izdao je knjigu “Građanska država”, u kojoj je zapisao:

“Od ishoda političkih borbi između totalitarnih etničkih politika i građanskog koncepta vlasti ovisit će ne samo sudbina BiH kao države, nego i egzistencijalni opstanak Bošnjaka kao naroda”.

I zaista je tako. Bošnjački narod ne može opstati bez države BiH, a država BiH teško može opstati ako ne bude građanska.

Rješenja za građansku državu postoje. Ona se nalaze u presudama Suda za ljudska prava iz Strazbura. Od prve presude Sejdić i Finci, preko Azre Zornić i Ilijasa Pilava pa do posljednje u slučaju Kovačević.

Građanska država ne znači unitarnu državu i dominaciju većinskog naroda, što često možemo čuti od njenih protivnika. Građanska država nije anacionalna, ni nadnacionalna niti, političkim nasiljem anulira i rastvara etničko-nacionalni pluralizam.

Građanska država ne guši potrebe i prava građana na nacionalni subjektivitet. Naprotiv. Stoje joj na raspolaganju mnogobrojna načela inkorporiranja etničkog u građansko, kao načelo ravnopravnosti, nacionalnog pariteta i propocionalne reprezentacije te drugi mehanizmi koji garantuju ispoljavanje, slobodu i prava nacionalnih atributa kao bitnog dijela autonomije građanskog društva – potcrtava Lazović.

Nama, Bosancima i Hercegovcima, kao i međunarodnim zvaničnicima, nastavit će Lazović, jasno je da s ovakvim Ustavom BiH ne može postati članica ni EU, niti članica NATO alijanse.

– Dejtonska formula – dva entiteta i tri naroda – pokazala se kao neuspješan eksperiment. Ta formula se mora mijenjati. A ona se može mijenjati samo ako postoje organizovane, snažne, udružene političke snage koje će unutar BiH i prema vani demonstrirati snažnu opredijeljenost za nepodijeljenim društvom i stabilnom, snažnom državom.

Državom koja će na svakom pedlju svoje teritorije biti u stanju afirmisati i štititi građanska prava. Štititi pojedinca i građanina kroz afirmaciju dva principa – princip slobode i princip jednakosti.

Na kraju, vjerujem da će poruke s ovog sarajevskog skupa biti prihvaćene kod najvećeg broja naših građana. I zato pozivam da se ovakva okupljanja organizuju i u drugim gradovima i opštinama naše države – zaključio je u svom izlaganju Miro Lazović.

Neće proći podjela Bosne na srbijansku i hrvatsku Bosnu, niti na evropsku i rusko-BRICS-ovsku Bosnu, poručio je večeras bivši diplomata i profesor Enver Halilović u svom obraćanju na Konvenciji “Bosna je naša – Bosanska”, koja se održava u Sarajevu.

Halilović je govorio o aktuelnom odnosu Srbije i Hrvatske prema BiH, istakavši da te dvije zemlje duže od jednog stoljeća njeguju i u kontinuitetu provode hegemonističke velikodržavne doktrine prema BiH.

– I to posebno u političkim formulama Bosna je istorijska srpska zemlja, odnosno Bosna je povijesno hrvatska zemlja. One su apsolutno identične današnjoj ruskoj formuli – Ukrajina je ruska zemlja – govori Halilović.

Ističe da preimenovanje bosanskih pravoslavaca i bosanskih katolika u Srbe i Hrvate predstavlja temeljnu činjenicu historije BiH s jedne, i historije Hrvatske i Srbije s druge strane.

– Navedeni slogani Srbije i Hrvatske nisu bili samo deklarativno-politički, već i nasilnički i zločinački. Takve su bile zločinačke legalne i paradržavne vojne i policijske strukture hrvatskog, odnosno srpskog udruženog zločinačkog poduhvata – paradržava Rs i Herceg-Bosne, koje su formirali Slobodan Milošević i Franjo Tuđman.

Danas su te ideologije dobile nove savremene forme koje se podvode pod nešto savremenije pojmove – srpski svet i hrvatski svijet. Geografija ovih pojmova direktno ulazi u i zahvata teritoriju BiH – ističe Halilović.

Prema njegovim riječima, zloupotrebom Dejtonskog mirovnog sporazuma o paralelnim odnosima između Srbije i Rs, odnosno Hrvatske i FBiH, Srbija i Hrvatska su u dobroj mjeri pravno i politički anektirale i uključile BiH u svoje državne infrastrukture – u obrazovne, kulturne, izborne, političke sisteme.

Hrvatska je dala državljanstvo bosanskim Hrvatima, uključila ih u najviši državni organ zakonodavne vlasti kao posebnu izbornu jedinicu Hrvatske. Sada joj je prioritetan cilj politička teritorijalizacija bosanskih Hrvata na prostoru nekadašnje paradržave Herceg-Bosna. U politici Hrvatske ne postoji Rs kao prostor bosanskih Hrvata.

Srbija je “Deklaracijom svesrpskog sabora” uključila Rs u svoj pravni sistem kao monoetnički srpski prostor, srušila ustavno-pravni poredak i status ostalih naroda u Rs, urušila ustavni poredak BiH. Time je potpuno srušila Dejtonski mirovni sporazum kao jedna od njegovih potpisnica – ističe Halilović.

Naglašava da je spomenuta deklaracija aneksionistički dokument Srbije, dok je dokument Rs o razdruženju s FBiH iredentističko-secesionistički akt – i oba su antiustavna i antidejtonska.

Apelovao je na sve političke stranke u Parlamentu BiH i Vijeću ministara BiH da hitno donesu zakon o restituciji i povratu imovine prilagođen modelu svih postkomunističkih država u EU.

– Na srbijansku antiustavnu i antidejtonsku “deklaraciju svesrpskog sabora” PIC se nije osvrnuo skoro nijednom rečenicom. Penzionisani visoki predstavnik Christian Schmidt je samo konstatirao da deklaracija ruši dejtonski Ustav, ali nije poduzeo nikakve sankcije protiv vlasti Rs.

Nije poslao pisanu protestnu notu Srbiji o ovom antidejtonskom i antidržavnom dokumentu. Nije s njime upoznao ni Vijeće sigurnosti UN čiji je predstavnik u ovoj zemlji.

Više nemamo nikakvog razloga da Schmidta smatramo visokim predstavnikom UN-a za BiH. On je više visoki predstavnik Hrvatske za FBiH i Srbije za Rs.

U funkciji srbijanskog predstavnika za Rs, predstavio se kao zaštitnik srpskoga sveta. U funkciji hrvatskog predstavnika za FBiH napravio je i teritorijalizirao tzv. hrvatsko predstavljanje i legalizirao veću etničku diskriminaciju koja nikada nije bila prisutna ni svojstvena BiH – ističe Halilović.

Dodaje da Vijeće ministara BiH ni Parlament još nisu informisali Vijeće sigurnosti UN o antiustavnom i antidejtonskom karakteru deklaracije. Od Vijeća sigurnosti UN nisu tražili ni bilo kakav oblik zaštite. Niti poslali pisanu protestnu notu Srbiji.

– Dejtonski sporazum vodi u podjelu Bosne na srbijansku i na hrvatsku, na evropsku i na rusko-BRICS-ovsku Bosnu. Ova konvencija ima glavni cilj da poruči onima koji su i gluhi ili nedovoljno čuju – nema nikakve podjele BiH – zaključio je Halilović.

Hvala vam što ste došli na ovu Konvenciju i time pokazali svoj interes za stanje u našoj državi Bosni i Hercegovini i opredjeljenost da je čuvamo kao njeni vjerni čuvari i izgrađujemo po mjeri svakog njenog građanina.

Poručio je to večeras u sarajevskom hotelu “Holiday” predsjednik Udruženja Čuvari Bosne i doktor pravnih nauka Enver Išerić, obraćajući se na Konvenciji koju su pod sloganom “Bosna je naša – Bosanska” organizovali Krug 99 i Čuvari Bosne.

I da, kaže Išerić, tačno je ono što piše u samom nazivu Konvencije – “Bosna je naša – Bosanska” – i ničija više.

– Uzalud se trude Beograd i Zagreb da svojim politikama, koje provode preko određenih političkih centara u Bosni i Hercegovini, pokušaju svojatati našu državu i vrlo grubo, kršeći i međunarodno pravo i Dejtonski mirovni sporazum, narušavaju njen suverenitet i teritorijalni integritet.

Sve su to bili ratni ciljevi tih država koje su branioci Bosne i Hercegovine, iz svih etničkih grupa i nacionalnih manjina, pretvorili u puste snove.

Nakon vojnog poraza, odlučili su se na drugi neoružani napad na našu državu, blokirajući njene institucije, osporavanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i njegovih odluka, osporavanje Suda Bosne i Hercegovine i drugih institucija koje su osnovane u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, a radi izvršavanja nadležnosti potrebnih za zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH.

Oni idu toliko daleko da ne prihvataju ni Rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici, kojem je svjedočio cijeli svijet. Oni bi da nas uče čitanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i da ga tumače na način koji odgovara njima i ostvarenju njihovih ratnih ciljeva, a to je podjela Bosne i Hercegovine – govori Išerić.

Napominje – da su kreatori i potpisnici Dejtonskog mirovnog sporazuma tom sporazumu htjeli dati takvo značenje, on se ne bi ni zaključivao.

– Dejtonski mirovni sporazum je potpisan upravo zbog toga da zaštiti suverenitet i teritorijalni integritet i spriječi teritorijalne aspiracije i agresivno djelovanje susjednih država.

Srbija i Hrvatska sebi tepaju i umišljaju da su garanti Dejtonskog mirovnog sporazuma. Zato želimo da im poručimo: niste vi nikakvi garanti. Vi ste bili strane u sukobu s našom državom i potpisom koji ste stavili na taj sporazum garantujete da Bosnu i Hercegovinu više nećete napadati.

I umjesto što tako pogrešno iščitavaju Dejtonski mirovni sporazum. bilo bi bolje da vrlo pažljivo i studiozno iščitaju hiljade stranica presuda Međunarodnog krivičnog suda kojima su izrečene doživotne i dugogodišnje kazne izvršiocima genocida nad Bošnjacima, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina.

Ubjeđuju nas da po međunarodnom pravu imaju nekakvo pravo na samoopredjeljenje. Opet pogrešno iščitavaju. Zar njima nije jasno da se ovo pravo naroda na samoopredjeljenje odnosi na narode koji žive, odnosno koji su živjeli na područjima koja su se nalazila u odnosima ovisnosti koji su se zvali vazalitet, protektorat, mandat i starateljstvo.

Ako se čitaju ti međunarodni dokumenti, vidjet ćemo da je cilj međunarodne zajednice bio ukidanje kolonijalizma i neravnopravnih odnosa koji su postojali između država. A ako već hoće da govore o pravu naroda na samoopredjeljenje, kako oni tvrde da to pravo imaju, pa recite nam zar se Srbi i Hrvati nisu već jednom samoopredijelili i stvorili svoje vlastite države – Srbiju i Hrvatsku. Ne može se jedan narod nekoliko puta samoopredjeljivati. Možda po vama i može.

Ali ako može, eto samoopredjeljujte se gdje god hoćete, ali u Bosni više samoopredjeljenja nema. Ako Srbi i Hrvati imaju pravo da se više puta samoopredjeljuju, postavljam vrlo jasno i otvoreno pitanje – imaju li Bošnjaci pravo na samoopredjeljenje? Po vašoj logici čitanja međunarodnog prava, imaju. Ali mi Bošnjaci to ne tražimo.

Mi tražimo samo da se svi građani Bosne i Hercegovine (i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati, i svi drugi koji se tako ne izjašnjavaju) opredijele za jačanje ustavnog patriotizma, odnosno vladavinu ustava i zakona ove države i poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda svakog pojedinca.

Zbog toga zahtijevamo od Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira da, u saradnji sa domaćim političkim akterima, osigura izmjene Ustava Bosne i Hercegovine u cilju provođenja presuda Evropskog suda za ljudska prava, radi osiguranja jednakih prava za sve građane, kao i provođenje Mišljenja Venecijanske komisije od 11. marta 2005., koje predlaže ukidanje entitetskog veta prilikom odlučivanja u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, i koja predlaže kao bolje rješenje premještanje veta na osnovu vitalnog interesa u Predstavnički dom i ukidanje Doma naroda.

Zahtijevamo da se izvrši temeljita reforma pravosudnog sistema, jer bez pravde u pravosuđu, nema pravde u državi, a bez pravde u državi, teško da opstaje i jedan sistem. Neko je ‘boginji pravde’ u pravosuđu skinuo povez sa očiju. A povez joj je služio da ne vidi ko su joj stranke i da pravedno sudi.

Shvatajući da je obrazovanje temelj razvoja svakog društva i da urušavanje obrazovnog sistema prijeti opstanku i naroda i države, zahtijevamo od nadležnih institucija da se osigura znatno veće izdvajanje finansijskih sredstava, a u skladu sa standardima razvijenih država, kao i da osigura kvalitetan obrazovni sistem i u javnim i privatnim obrazovnim ustanovama.

Potrebno je ojačati zdravstveni sistem, i vojne i policijske strukture i osigurati njihov životni standard dostojan čovjeka, a time i sigurnost svih građana.

Imajući na umu činjenicu da je demografska slika našeg društva zabrinjavajuća, kako zbog brutalnog ubijanja stanovništva tokom agresije na našu državu, i to činjenjem ratnih zločina, uključujući i zločin genocida, predlažemo da se svakoj ženi/majci, bez obzira da li je u radnom odnosu ili nije, koja rodi četvero djece osiguraju redovna mjesečna primanja u visini od 50% prosječne plaće, a za svako sljedeće dijete dodatni iznos.

S obzirom da je korupcija u našem društvu postala pravilo koje razara sve segmente društva i slojeve stanovništva, te sprječava ekonomski razvoj i prijeti opstanku države, potrebno je svaki vid korupcije proglasiti izdajom države, a one koji se time bave izdajnicima i naroda i države. A za izdaju države moraju biti propisane drakonske kazne.

Tražimo da se prestane sa blokiranjem rada državnih institucija i kršenjem Ustava i zakona naše države i kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Bude li se kršio Dejtonski mirovni sporazum, zahtijevamo od državnih institucija, prvenstveno od Predstavničkog doma da donese odluku o vraćanju na djelovanje po Ustavu Republike Bosne i Hercegovine, a na osnovu Ustavnog zakona od 12. decembra 1995. godine, koji je još uvijek na snazi.

I na kraju želimo da poručimo svima koji nasrću na Bosnu i Hercegovinu i njene institucije i koji predlažu nekakva mirna razdruživanja – neće nikada biti nikakvog mirnog razdruživanja. Ne prestanete li sa nasrtajima na našu državu, može doći samo do ukidanja entiteta koji prijete teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine.

A vi to onda zovite kako god hoćete, mirno ili nemirno. Nama, patriotama ove države je svejedno.

Zato poručujemo da ćemo odlučno, ako bude trebalo i svojim životima, braniti slobodu, integritet i suverenitet države Bosne i Hercegovine jedine naše domovine i da ćemo braniti sve narode i građane koji budu ugroženi, kao i njihova prava i slobode – zaključio je u svom obraćanju Enver Išerić.

Predsjednik Kantonalnog vijeća Stranke za BiH Sarajevo Almir Bečarević obratio se večeras na Konvenciji koju su pod sloganom “Bosna je naša – Bosanska” organizovali Krug 99 i Čuvari Bosne.

Potencirao je da se danas u medijima znatno veći prostor daje nekim manje značajnim temama, dok se neke suštinski važne za opstanak države Bosne i Hercegovine neopravdano zanemaruju.

– Ljudima treba stalno govoriti, jer mi postajemo pasivni. Za državu se otima. Institucije se ne daju, a mi ih trenutno dajemo, jednostavno ih poklanjamo.

Ne talasaj – to se pojavilo prije dvije godine. Ma bit će bolji, ne talasaj. A oni su samo gori i neće nikad biti bolji.

Kad uzmete tekst sa svesrpskog sabora, pored svih onih floskula, prvo što im je zajedničko i šta hoće je zajednički obrazovni sistem. To im je prvo, a tek onda ide infrastruktura.

Ja u posljednjih godinu i po dana svakih 45 dana slušam o cesti preko Šćepan Polja, a ne slušam o cesti ka Bihaću. Pa je li Bihać u Bosni?

U svim segmentima smo u defanzivi, jer taj govor koji treba da imamo prema našim sugrađanima, mislim da je zanemaren i nije dovoljno glasan koliko je glasan s istoka i zapada.

Sve nas je manje i manje, ljudi odlaze, i to obrazovani. Oni koji žele naći majstora, to je prava umjetnost. U mnogim stvarima kasnimo. Treba se boriti. Ono što čini državu su institucije, one su napadnute.

Primjer je Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) – raspisuju konkurs, imaju pet ljudi, tu nema konstitutivnih naroda. I oni idu dalje. A mi stalno u nekoj defanzivi.

Doći ćemo u situaciju da ćemo mi ovdje postati pastorčadi u svojoj zemlji. Mi je moramo unaprijediti ali pasivnim odnosom i prikazom šta neko tamo radi, da li pjeva pod šatorom, a ne sa vašom riječju da naučimo nešto, ne znam da li idemo u dobrom smjeru.

Dajte da se taj smjer promijeni, da naši sugrađani osjete ovu zemlju kao svoju, da svima bude ne tijesno, nego široko – zaključio je Bečarević.

(NAP/MiruhBosne)

Previous Glavaš: Nadamo se da Barbarez u Bosni i Hercegovini može napraviti ono što je Kek uradio u Sloveniji
Next Pronađeni na različitim lokacijama: Stotine neidentificiranih posmrtnih ostataka pronašlo smiraj u Visokom

You might also like

NAŠI DANI

Otvoren savremeni centar za policijsku obuku vrijedan 8 miliona KM (VIDEO)

  Značajan segment u radu policije, ali i svih pravosudnih institucija mora biti borba protiv organiziranog kriminala i korupcije – poručio je predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović tokom

NAŠI DANI

Vranić o vakcinisanju: Nema suosjećanja za one koji pružaju otpor

Nakon što je premijer Kantona Sarajevo Edin Forto podržao uvođenje restriktivnih mjera za nevakcinisane za uposlenke u ustanovama i firmama čiji je vlasnik kanton, isto je danas uradio i ministar

NAŠI DANI

‘Ili radite, ili odlazite’: Jasne poruke OHR-u sa protesta u Sarajevu

Građani su od Christiana Schmidta tražili da poništi sve odluke i zakone koji podrivaju suverenitet, teritorijalni integritet i međunarodni subjektivitet Bosne i Hercegovine. U Sarajevu su održani protesti ispred Kancelarije