‘Slabo dolazimo pameti i gledamo da udovoljimo drugima.’

‘Slabo dolazimo pameti i gledamo da udovoljimo drugima.’

Mula Mustafa Bašeskija poznati je bošnjački ljetopisac iz 18. vijeka.


Najpoznatije Bašeskijino djelo je “Ljetopis o Sarajevu”, u kojem autor govori o dešavanjima u svom rodnom gradu u periodu od 1746. do 1804. godine.

Donosimo neke od Bašeskijinih mudrosti:

Što se pamti nestaje; što je zapisano ostaje.

Boriti se sa svojim strastima moguće je pomoću tri stvari: Gladovanjem, samoćom i kratkim spavanjem. A na tom putu se truditi velika je borba.

Slabo dolazimo pameti i gledamo da udovoljimo drugima.

Bašeskija o bogatstvu bosanskog jezika:

Bosanski jezik je bogatiji od arapskog jezika. Evo, na primjer, u arapskom jeziku za glagol ići imaju svega tri oblika: zehebe – raha – meša. Turski jezik je opet u tom pogledu najsiromašniji, jer za glagol ići ima samo izraz gitmek. Međutim, u bosanskom jeziku za oblik glagola ići ima četrdeset i pet izraza: odde, otide, odplaha, odgmiza, odlaza, odplaza, odganpa, odtapa, odpeta, odgiga se, oššiba, odgelase, odklipa, odhuka, odvurja, odherbeza, odtrapa, odbata, odšata, odhunja, odkasa, odhlapa, odfista, odgega se, odzvizdi, odklapa, odhurja, odđipa, odsunja, odlista, odvreba, odhega, odkreka, odklasa, odega, ostupa, odskaka, odtavrlja, odbravlja, odplača, odbatlja, odgaza, odtalja, odvrlja, odbatina, odklaša” .

Previous Za zapošljavanje mladih povratnika 750 hiljada KM (VIDEO)
Next Mujo Aganović saslušan u policiji nakon govora na "Danu tradicionalne porodice"

You might also like

HISTORIJA

Mak Dizdar: Godišnjica rođenja velikog bosanskog pjesnika

– ‘Kameni spavač’ namah je od njih, ispravno, protumačen kao silan podstrek i temelj u elaboriranju i dokazivanju bosanskohercegovačkog povijesnog i duhovnog identiteta, autohtone bosanske historije, državnosti, prava na prošlost

HISTORIJA

Knjiga “Historija Ilira” doprinos naučnim spoznajama o ilirskom periodu

“Historija Ilira” koautora Selmedina Mesihovića i Amre Šačić izašla je nedavno iz štampe, predstavljajući značajan doprinos shvatanju najstarije historije naroda s ovdašnjih prostora te upotpunjujući dosadašnje naučno znanje novim spoznajama.

KULTURA I UMJETNOST

Otvorena izložba „100 rječnika bosanskog jezika“ u Mostarskoj medresi

  Karađoz-begova medresa u okviru manifestacije „Dani Medrese“ u saradnji sa Institutom za jezik iz Sarajeva i Univerzitetskom bibliotekom Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru danas je organizirala izložbu pod simboličnim