21 godina od oslobađanja planine Vlašić – sjećanje na briljantnu pobjedu Armije RBiH (VIDEO)

21 godina od oslobađanja planine Vlašić – sjećanje na briljantnu pobjedu Armije RBiH (VIDEO)

Popeli smo se na naš krov svijeta. Čuveni repititor je bio u našim rukama. 24 marta krenulo se u čišćenje platoa GALICE.

Početkom 1995. godine četnici nisu poštovali primirje ni u zoni odgovornost Sedmog korpusa.

Svakodnevno je granatiran Travnik i njegova šira okolina. U to vrijeme Sedmi korpus je vršio obuku svojih jedinica sa težištem na pripremu jedinica koju su za nastavak rata planirane kao olobodilačke, prije svega 17. Viteška, 705. slavna i 727. Slavna brigada.

Na kraju tog ciklusa obučavanja jedinice 7. korpusa su izvele za to vrijeme impozantnu smotru u kojoj se vidjelo da je ARMIJA Bosne i Hercegovine stasala u vojnu silu zavidnog ranga i tada je već bilo spremno da se odgovori na četničke napade.

Pošto su četničke provokacije dobile na intenzitetu komadant Mehmed Alagić je uz odobrenje Generalštaba donio odluku da se Vlašić oslobodi i počele su pripreme.

https://www.youtube.com/watch?v=SyK0zcuyb7w

Pripreme su vršene na visinama preko 1500 metara, u vrlo teškim meterološkim uslovima uz sniježne oluje. Ali motiv za borbu kod boraca je iz dana u dan rastao.

Komandant Alagić je donio odluku da se napad izvede 19/20.3.1995. godine u jutarnjim satima. Toga jutra počela je jaka oluja na Vlasiću! Ali i to nije pokolebalo 7. korpus.

Udar na četnike je počeo tačno u planirano vrijeme u 4 sata. Prednji kraj je probijen veoma brzo. Novi kvalitet u izvođenju borbenih dejstava bio je ubacivanje većih borbenih jedinica u neprijateljsku pozadinu čak do ranga bataljona. S druge strane kod boraca se željela učvrsiti odlučnost za ratovanje noću. Poslije probijanja prednjeg kraja sve je bilo stvar taktike i realizacije planiranih zadataka. Jedinice prve gardijske brigade su se popele na vis PAVU a 705. Brigada na ČAVU visoku preko 1800 metara. Snijeg je već tada bio viši od 130 cm a mećava se uvećavala taj prvi dan.

20.3. ovladano je većinom dominantnih objekata na tom pravcu napada: Police, Crni Vrh, Pavo, Čavo i približavalo se Santiću. Navečer istog dana poslije sumiranja ostvarenih rezultata general Alagić je donio odluku o nastavku borbenih dejstava. Cilj je bio jasan – oslobađanje cjelokupnog platoa Vlašića!

https://www.youtube.com/watch?v=6wAeJfGlfeo

21. marta diverzantske grupe su izvele diverziju u rejonu Potkraja i Gradine. 22 marta razbijen je 3. bataljon 22. pješadijske brigade VRS a dijelovi agresorskih snaga koji izvode odbranu u rajonu Opaljenika stavljeni su u okruženja. Iz podataka dobijenih putem ratnih izvještaja može se zaključiti da komanda 22. Pbr. tzv. Vojske RS ne vlada situacijom na terenu.

Toga dana u veoma teškim vremenskih uslovima ovladano je objektom Šantici a odatle forsirane maršem naše jedinice su izbile na Galicu. Tog dana bataljon 705. Slavne je ušao na objekat Opaljenik (tt 1930). Popeli smo se na naš krov svijeta. Čuveni repetitor je bio u našim rukama. 24 marta krenulo se u čišćenje platoa GALICE.

Pored pobjede nad četnicima borci ARBIH pobjedili su i zimu. To je bila nadljudska borba sa nevremenom. Borci su se smrzavali ali nisu napustali položaje. Značaj Vlašića je ogroman. Vlašić je bio san Armije BIH. Biti na krovu svijeta je velika stvar. Tu je repititor najvažniji telekomunikacijski objekat u BIH. Komadant Alagić je govorio: kada uzmemo Vlašić to ce biti prekretnica oslobodilačke borbe u Bosni i Hercegovini. I doista nakon Vlašića nastupila je prekretnica.

https://www.youtube.com/watch?v=H2N-P9nr6zQ

 

Previous Svjetski mediji o haškoj odluci
Next Pjanić: Ponosan sam što sam doprinio da napaćeni narod bude sretan

You might also like

OTPOR BOSNE

Obilježena godišnjica formiranja 3. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine

U Brezi je obilježena 27. godišnjica formiranja Trećeg korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u organizaciji Saveza ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona. Nakon polaganja cvijeća i odavanja počasti na šehidskom

NAŠI DANI

Gradačac: Obilježena 25.godišnjica zaustavljanja „Oklopnog voza“ (Video)

U Gradačcu je obilježena 25. godišnjica formiranja Požaričke čete i zaustavljanja „Oklopnog voza“ kojim je agresor namjeravao osvojiti Gradačac. Takozvana Vojska RS 1992. godine okupirala je Modriču, Derventu, Odžak i

OTPOR BOSNE

Počeo 26. zimski pohod ‘Grebak – put života’

U organizaciji planinarskog kluba „Goražde – Maglić“, danas je počeo  26. zimski pohod „Grebak – put života“. Jedinstvena manifestacija kojom se  čuva sjećanje na patnje, stradanja, ali i herojstva naroda