Godišnjica bitke Munja ’93

Godišnjica bitke Munja ’93

 

Ako je bitka za Ćorkovaču ostala zabilježena kao prva velika pobjeda boraca Armije R BiH onda će “MUNJA 93”, po opsegu, umijeću, hrabrosti, sistemu rukovođenja i komandovanja i realizaciji u mnogome opredijeliti karakter borbe i 105. Bužimskoj udarnoj brigadi donijeti jedan prepoznatljiv imidž.

U svakom slučaju, to su najbolje zapamtili malobrojni preživjeli četnici koji su tog dana imali sreću i izvukli živu glavu. Akcija “MUNJA” je pripremana u strogoj tajnosti i samo su direktni učesnici znali pojedinosti, ali ne i sve što se akcije tiče.

Za izvođenje napada formirano je šest borbenih grupa sa ukupno 360 boraca i starješina. Napad je otpočeo tačno u 06.00 sati 11. januara 1993. godine na potezu Ćorkovača – Nikolića glavica – Adamovića glavica Landupi – škola Banjani  Kedića glavica (tt 450). Dvije borbene grupe ubačene su na pravac Kruška – Bulećeni. Iza četničkih položaja ubačene su specijalne jedinice “HAMZE” i “GAZIJE” (ojačane odjeljenjem iz bosanskokrupske brigade) preko objekta Kurijen, južno od Kukuljice i na pravcu prema selu Bulećani sa osnovnim zadatkom da spriječe prolaz agresorskih interventnih snaga prema prednjem kraju odbrane, te sprečavanja povlačenja sa prednjeg kraja u dubinu teritorije.

Ostvaren je planirani faktor iznenađenja, jer su borbene grupe na znak jedinstveno i istovremeno udarile na sve vatrene tačke agresora, a ubacivanjem u zaleđe potpuno su odsječene četničke jedinice na prednjem kraju i statvljene u okruženje. Na prednjem kraju agresor je imao ojačani bataljon iz Novigradske brigade, dobro utvrđen i naoružan. Kada uzmemo u obzir činjenicu da je jedan dio boraca 105. brigade u akciju krenuo sa desetak metaka i lovačkim naoružanjem, moramo se zapitati da li je moguće da 360 slabo naoružanih boraca može poraziti ojačani bataljon?
Ako razmišljamo logikom vojnika koji primjenjuje šablonsku taktiku ratovanja, onda je to nemoguće. Međutim, tajnost priprema, osposobljenost, veliki moral, faktor potpunog iznenađenja i odlučnost rezultirali su velikim uspjehom. Bliži zadatak je veoma brzo obavljen i uspostavljena je linija odbrane. Žestoke borbe su se vodile u rejonu Banjanske škole, Kedića glavice, Lovrića ali i u dubini oko sela Bulećani.

U borbama je poginulo oko 150 neprijateljskih vojnika, zarobljene značajne količine naoružanja i municije i četiri agresorska vojnika. Od ratnog plijena treba izdvojiti top ZIS 76 mm, PAT 20/3, PAT 20/1, dva minobacača 120 mm, sedam minobacača 60 mm, tri BST-a, oko 170 automatskih i poluautomatskih pušaka, granata različitih kalibara i municije.

Posebno treba izdvojiti i silovite kontraudare srbočetničkih snaga koje su trajale sve do kraja mjeseca januara ali su hrabri borci 105. brigade uspjeli obraniti zaposjednute položaje, pa je agresor odustao od te namjere već je nastavio sa granatiranjem naseljenih mjesta i prednjeg kraja naše odbrane.

Dostignuti položaji se nisu mijenjali do slijedeće ofanzivne akcije ovih boraca. U ovim borbama poginulo je 17 naših boraca, 38 ih je ranjeno, a teško je ranjen jedan od najboljih komandanata bataljona Hasan Musić-Musa koji je podlegao zadobijenim ranama desetak dana kasnije u RMC Bihać.

Promocija knjige i projekta ‘Devet heroja’

U okviru obilježavanja godišnjice bitke ‘Munja 93’ sinoć je u prepunoj sali Centra za kulturu, sport i informisanje, a u organizaciji Odbora za obilježavanje značajnih datuma iz perioda 1992. – 1995. te Općine Bužim održana promocija knjige ‘Batonove priče’ autora Saida Štete, te predstavljen projekt ‘Devet heroja’.

Promocija knjige ‘Batonove priče’ počela je himnom ‘Jedna si jedina’ koju su na violinama izvele Nejita Dedić i Segmedina Malkć.  Ovo djelo je zbirka svjedočanstava o sudbinama zaboravljenih junaka, boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine, okupljenih u klubu paraolimpijskih sportova ‘Baton’ u Zenici.

Ovaj zapis o prošlosti BiH jedan je od načina kojim se autor služi da borce otrgne od zaborava svakodnevnice. Jedan od osnovnih motiva za pisanje mu je što veliki borci za BiH umiru. Još dok je radio na knjizi i do završetka pisanja, pet teških ratnih vojnih invalida je umrlo, kaže Šteta.

Promotori knjige bili su junaci priča Sinan Gluhić i Fuad Dedić.

Nakon promocije knjige uslijedila su kratka obraćanja načelnika Općine Zikrije Durakovića, ratnog generala 5. korpusa ARBiH Fadila Hasanagića, te predsjednika kantonalnog Udruženja dobitnika najviših ratnih priznanja ‘Zlatni ljiljan’ Arifa Cinca.

Ovažnosti projekta ‘Devet heroja’, posebno za mlađe generacije, govorio je direktor Fonda memorijala Fuad Zijadić, a nakon toga je prikazan spot za istoimenu kasidu.

Večer je završila prikazivanjem dokumentarnih filmova o krajiškim herojima oslobodilačkog rata Adilu Bešiću i Izetu Naniću.

Program manifestacije…

 

 

Previous Gazi Husrev-begova medresa osnovana prije 481 godinu
Next Baščaršijska “fantastična petorka“: Zanatlije koje plijene pažnju turista

You might also like

NAŠI DANI

Preminuo Dževad Jahić, naš najznačajniji lingvist-bosnist

Akademik Dževad Jahić15. 8. 1948. – 21. 4. 2024. Bio je naš najznačajniji lingvist-bosnist. Plemenit i dobar čovjek, učitelj i prijatelj… Bog Dragi neka mu bude milostiv – objavio je

OTPOR BOSNE

Sanski Most 10. oktobra: U operaciji ‘Sana 95’ pobjednički i sa slobodom

Sutra je 10. oktobar, datum kada je Sanski Most oslobođen prije tačno 27. godina. Ovaj datum se u poslijeratnom periodu praznuje i kao Dan općine, a i ove godine će

NAŠI DANI

Općina Novi Grad raspisala javni poziv za davanje na besplatno korištenje zemljišta u državnoj svojini u poljoprivredne svrhe

Općina Novi Grad Sarajevo raspisala je javni poziv fizičkim i pravnim licima za besplatno korištenje zemljišta u državnoj svojini u poljoprivredne svrhe. Zemljšte se nalazi na brdu Mojmilu, u Bojniku,