Godišnjica rođenja Mustafe Imamovića

Godišnjica rođenja Mustafe Imamovića

Mustafa Imamović, jedan od najuglednijih i najznačajnijih historičara Bosne i Hercegovine, rođen je na današnji dan 29. januara 1941. godine u Gradačcu. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom gradu, da bi nakon toga upisao studij na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na kojem je magistrirao (1963), doktorirao i gdje je biran u zvanja asistenta, višeg asistenta i docenta. Od 1975. godine zasniva radni odnos na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je biran u zvanja vanrednog, redovnog profesora i profesora emeritusa, a gdje je obnašao funkcije prodekana i dekana ovog fakulteta. Bio je predavač gostujući profesor na univerzitetima u Michiganu (1977/1978. i 1999), u Münchenu (1983), Yale u New Havenu (1984), u Pittsburghu (1985) i Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti (1998). U toku svoje nastavne i naučne karijere bio je član redakcija i urednik više časopisa (GledištaPregledSurveyGodišnjaka Pravnog fakulteta u SarajevuLjudska prava). Bio je dugogodišnji član Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“.

Objavio je preko 500 članaka, rasprava, studija, osvrta i drugih radova iz historije političkih i pravnih institucija Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije, političkog i kulturnog razvoja Bošnjaka i drugih nacija i religija te različitih aspekata iz oblasti međunarodnih odnosa i uopće o razvoju civilizacije. Svojim ukupnim naučnim opusom spada među historičare koji su dali najveći doprinos sa upoznavanjem perioda austrougarske okupacije i aneksije u Bosni i Hercegovini. Autor i koautor je više od 30 knjiga. Radovi profesora Imamovića prevedeni su i objavljivani na engleskom, njemačkom, turskom, albanskom, arapskom i perzijskom jeziku.

Pored ostalog, autor je monografija: Pravni položaj i unutrašnji politički razvitak BiH 1878–1914 (Svjetlost, Sarajevo, 1976), Bošnjaci u emigraciji (Bošnjački institut, Sarajevo, 1995), Historija Bošnjaka (Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“, Sarajevo, 1998), te koautor monografija Muslimani i bošnjaštvoEkonomski genocid nad muslimanimaBosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata.

Za svoj rad dobio je više društvenih priznanja među kojima je nagrada „Veselin Masleša“ (1987), zatim Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva za djelo Historija Bošnjaka (1998) te Povelja Univerziteta u Sarajevu povodom 50 godina osnivanja i rada (1999), „Preporodove“ nagrade za nauku (2003). Na XVI Međunarodnom sajmu knjiga i učila (Sarajevo, 2004) dodijeljena mu je nagrada u kategoriji „Najbolja stručna knjiga“ za djelo Historija države i prava BiH. Dvije godine kasnije na XVIII Međunarodnom sajmu knjiga i učila (Sarajevo, 2006) dobio je plaketu za najbolji izdavački projekat za djelo Bosnia and Herzegovina: evolution of its potitical and legal institutions. Od Udruženja izdavača i knjižara BiH proglašen je najboljim autorom u 2008. godini za djelo Knjige i zbivanja. Preminuo je 23. januara 2017. godine u Sarajevu.

O njegovom naučnom radu i doprinosu do sada su održana dva naučna skupa. Prvi je održan u Gradačcu od 23. do 25. oktobra 2009. godine, a drugi u Tuzli 28. i 29. novembra 2014. godine povodom 50 godina naučnog rada profesora emeritusa Mustafe Imamovića. Njegova biblioteka i ostala pisana ostavština pohranjeni su u Spomen sobi „Mustafa Imamović“ u okviru biblioteke u Gradačcu. Jedna ulica u njegovom gradu Gradačcu nosi naziv Ulica Mustafe Imamovića.

Izvor: biserje.ba

Previous U Olimpijskom muzeju Sarajevo otvorena izložba "40 godina od Zimskih Olimpijskih igara - Sarajevo 84“
Next Đoković otkrio da ima traumu od vatrometa: 'Imali smo bombardovanja bez prestanka dva i po mjeseca'

You might also like

HISTORIJA

Katakombe, mistično mjesto izgrađeno prije 600 godina

  Katakombe ili podzemna crkva isklesana u stijeni prije više od 600 godina ostala je jedan od najzanimljivijih spomenika na području Kraljevskog grada Jajca. Mijenjali su se kraljevi, vlasti, grad

HISTORIJA

BOSNA U VRIJEME BANA KULINA (I) – ‘Od Kulina bana i dobrijeh dana.’

Sljedeći vladar Bosne koji se po imenu spominje nakon Borića jeste ban Kulin, “veliki ban”, “plemeniti i moćni muž”, kako ga u svom izvještaju 1203. časti papski izaslanik Ivan de

HISTORIJA

Prije 40 godina u Bosnu došla druga Nobelova nagrada, za to je zaslužan Vladimir Prelog

Vladimir Prelog dobio je Nobelovu nagradu iz hemije 12. decembra 1975. godine. Rođen u Sarajevu 1906. godine, a umro u Cirihu (Zürich) 1998. godine, Prelog je, nakon Ive Andrića, postao