Huma hatun (plemenita) Kosača – Bošnjakinja koja je spojila dva svijeta

Huma hatun (plemenita) Kosača – Bošnjakinja koja je spojila dva svijeta

Njen djed sa očeve strane bio je Herceg Stjepan Kosača, a sa majčine sultan Bajazid II, a pradjedovi knez Vukac Kosača i sultan Mehmed Fatih. Baka sa očeve strane bila je kneginja Barbara Bavarska, a sa majčine Bulbul sultanija. Tetka sa očeve strane bila je Katarina Kosača, a sa majčine princeza Seldžuka, majka Gazi Husrev-bega. Njen dajdža je bio sultan Selim.

Neke opšte napomene iz života jedne od najznačajnijih Bošnjakinja u historiji

O Humi Kosači se u bosanskoj historiografiji zna veoma malo, s obzirom da nikad nije došlo do ozbiljnijeg proučavanja svih okolnosti prihvatanja islama od strane bošnjačkog plemstva u 15. i 16. stoljeću, a još manje su se u tom kontekstu isticale pojedine ličnosti. Njena pojava bila je posebna i krajnje simbolična s obzirom da je bila prva bošnjačka plemkinja koja je rođena kao muslimanka. Ono što je posebno interesantno jeste da Huma Kosača objedinjuje u svojoj ličnosti evropsko plemičko porijeklo od strane oca i osmansko od strane majke, što je jedinstven slučaj u historiji.

Ovdje ćemo navesti njeno rodoslovlje:

Huma-hatun Kosača kćer je Ahmed-paše Hercegovića Kosače i princeze Hundi-hatun. Otac joj je dao ime po Humu (Hercegovini). Njen djed sa očeve strane bio je Herceg Stjepan Kosača, a sa majčine sultan Bajazid II, a pradjedovi knez Vukac Kosača i sultan Mehmed Fatih. Baka sa očeve strane bila je kneginja Barbara Bavarska, a sa majčine Bulbul sultanija. Tetka sa očeve strane bila je Katarina Kosača, a sa majčine princeza Seldžuka, majka Gazi Husrev-bega. Njen dajdža je bio sultan Selim. Prvi rođaci: Ishak-beg Kotromanić, Katarina mlađa Kotromanić, Gazi Husrev-beg, Skender-beg Crnojević, sultan Sulejman itd.

Huma Kosača udala se za Mehmed-bega Alibegovića sa kojim je živjela do kraja života u Mostaru, gdje je podigla brojne vakufe. Interesantno je napomenuti da je imala tri brata, od kojih je Ali-beg bio prvi bošnjački pjesnik na orijentalnim jezicima, a drugi brat, Ahmed, prvi bošnjački hafiz. Nažalost, danas ni jedna ustanova, ili ulica u Bosni i Hercegovini, ne nosi ime Hume Kosače, niti je život ove Bošnjakinje ozbiljnije istraživan u našoj historiografiji.

Kenan Šurković, Akos.ba

Previous Otvorena Spomen soba u Bratuncu
Next ZENICA RIJEŠILA GRADSKI PROMET: Uspjeh projekta u koji je malo ko vjerovao (VIDEO)

You might also like

PISMENOST / KNJIŽEVNOST

Održana promocija knjige „Odnos osmanskih vlasti prema Bosanskom ustanku 1875-1878“

16.maja 2017. godine JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona zajedno sa Centrom za osmanističke studije, Filozofskim fakultetom Univerziteta u Tuzli, Arhivom TK i Društvom

PISMENOST / KNJIŽEVNOST

Mi se ponosimo time, da je upravo naš jezik, a iz naše otadžbine uzet za osnovu književnog jezika naših komšija

Ovako je učeni bosanski franjevac Antun Knežević pisao na temu nacionalnog identiteta i jezika. -Neke naše komšije vrlo se ljute, što se dičimo i ponosimo našim starim imenom, jezikom i

PISMENOST / KNJIŽEVNOST

Promovirana knjiga ‘Bosansko Kraljevstvo i Srpska Despotovina (1402 -1459)’

Knjiga ‘Bosansko Kraljevstvo i Srpska Despotovina (1402 -1459)’ autora Enesa Dedića promovirana je u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu. To je izmijenjena i dopunjena verzija njegove doktorske disertacije, koju je odbranio 2017.