Krajem oktobra ’94. ARBiH na Bjelašnici i Treskavici oslobodila 100 km2 i osvojila do tada najveći ratni plijen

Krajem oktobra ’94. ARBiH na Bjelašnici i Treskavici oslobodila 100 km2 i osvojila do tada najveći ratni plijen

U jednom od novinskih članaka, koji je napisan početkom novembra 1994. godine, navedeno je kako je u akciji na Dujmovskim brdima podno Treskavice, zarobljen do tada najveći ratni plijen Armije RBiH.

Preuzeto je pet tenkova T-55, četiri oklopna transportera, sedam kamiona, autobus, dva topa B-1, sedam “strijela 2M”,14 PAM-ova, oko 1.000 granata, 100.000 metaka raznih kalibara.

Brigadni general Vahid Karavelić, komandant 1. korpusa ARBiH tom prilikom izjavio je reporterima:

-Za početak, prvo bih istakao da je upravo ovih dana aktuelno donošenje političke odluke o ukidanja embarga Armiji Republike Bosne i Hercegovine.

Ovom prilikom izuzetna mi je čast da u svoje ime i u ime svih pripadnika 1. korpusa konstatujem da nam je, jednostavno, takozvana Republika srpska ukinula embargo i dodijelila nam ogromnu količinu naoružanja, municije i ostalih sredstava – rekao je u sarkastičnom tonu komandant.

-Naime, poslije izuzetnih uspjeha jedinica Prvoga korpusa, počev od juna mjeseca na Nišićkoj visoravni, poslije oslobađanja velikoga prostora teritorije, zatim poslije uspjeha početkom ovoga mjeseca na platou Treskavice i Bjelašnice. A zatim, poslije određenih pokušaja četničkih snaga da povrate izgubljene položaje na platou Treskavice i Bjelašnice, koje smo oslobodili i osvojili početkom ovoga mjeseca, u posljednja tri dana, u minula tri dana, jedinice Prvoga korpusa su krenule u protivnapad.

U kontra napad s ciljem oslobađanja novih prostora, novih teritorija na plotou Treskavice, odnosno na platou Bjelašnice. Oslobađanje teritorije Opštine Trnovo. U našem protivnapadu jedinice 1. korpusa su u , jednostavno rečeno, u briljantno izvedenom napadu, u briljantno pripremljenom kompletnom napadu, osvojile, za svega par dana – blizu stotinu kilometara kvadratnih naše teritorije!

Zatim su zaplijenile ogromnu količinu naoružanja, materijalno-tehničkih sredstava, municije i drugih sredstava.

Za istaći je, posebno, nekoliko značajnih objekata na ovoj površini, na ovom prostoru, koje su oslobodile jedinice Prvoga korpusa. Na prvom mjestu objekat Hojta. Ključan, dominantan objekat, koji ima taj operativni-taktički značaj na ovom širem prostoru ovdje, između Treskavice i Bjelašnice. Zatim objekat Šiljak, Bijela ljeska…… Zatim nekoliko sela, selo Dujmoviće, selo Lediće. I mnoge druge ključne objekte, dominantne, koji imaju taktički, odnosno operativni značaj na ovom širem prostoru ovdje.

Jedinice Prvoga korpusa su to krajnje, ponavljam, briljantno izveli – istakao je komandant 1. korpusa Karavelić.

-Nije ovo prva faza rata, nije ovo ’92. godina kada su mogli da nekažnjeno ulaze i uništavaju stanovništvo – pale, žare i siluju. To više ne neće moći – poručio je tom prilikom komandant

Komandant 4.VMTBR Fikret Prevljak posebno je istakao dominantu kotu Hojtu.

-Hojta, kompletna, koja je uzeta za jedno kratko, brzo vrijeme. Jer smo imali divezantsku jedinicu koja je bila ubačena, iza leđa. I to je bila jedna od akcija, koja je bila vrhunac svega ovoga – naveo je.

-Nije ovo prva faza rata, nije ovo ’92. godina kada su mogli da nekažnjeno ulaze i uništavaju stanovništvo – pale, žare i siluju. To više ne neće moći – poručio je tom prilikom brigadni komandant 2. viteške motorizovane brigade Esad Pelko.

Previous Stolice proizvedene u Hadžićima na naslovnicama njemačkih kataloga
Next CBBiH: Depoziti stanovništva iznose 13,35 milijardi BAM

You might also like

RIJEČ

Poruka iz centra Bosne i historijskog Travnika: Zbog ponosa Bošnjaka i branioca neću potpisati, pa nek’ i glava ode!

Svečanom akademijom u Travniku je danas obilježena 29. godišnjica formiranja 7. Korpusa Armije RBiH i 31. godišnjice formiranja Armije RBiH. Od Kupreške operacije, veličanstvenog oslobađanja Vlašića, zatim Donjeg Vakufa, pa

NAŠI DANI

Godišnjica 2. korpusa ARBiH: Uvijek smo spremni stati u odbranu od bilo kojeg neprijatelja

Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine (RBIH) formiran je na današnji dan prije 29 godina. Ova vojna formacije, koja je pokrivala najveću slobodnu teroriju tokom odbrane naše zemlje od

OTPOR BOSNE

General Dudaković: Mi moramo ostati ovdje i nikada ne smijemo biti poniženi

U Domu mladih (Sarajevo) večeras je održana manifestacija “Domovina u srcu” u organizaciji Saveza bošnjačkih nevladinih organizacija, koja okuplja blizu 60 bošnjačkih organizacija, a čemu je glavni povod bio Dan