Lakišića harem, Mostar

Lakišića harem, Mostar

– Crvenom linijom su označene konture harema koji ima površinu od 18.848 metara kvadratnih ili 19 dunuma. Onako odoka vidimo da saobraćajnice i plato ispred nekadašnje robne kuće HIT zauzimaju oko 40% površine (prozirna crvena boja). HNK u izgradnji zauzima oko 33% (plava boja), dok preostala slobodna površina ima oko 27% površine nekadašnjeg harema (zelena boja). Na karti je (crni izduženi pravougaonik) i danas srušena stara željeznička stanica uskog kolosijeka.

Više o tome mostarski hroničar Ahmed Kurt istraživao je ranijih godina.

LAKIŠIĆA HAREM

-U prvom premjeru našeg grada kojeg je za potrebe izrade katastra obavio geometar i hauptmann (kapetan) austrougarske vojske Elijas Živić sa pomoćnicima Leopold Dadej, Johann Blažek, Leon Wierzejski i Karl v. Bohn, 1881. godine harem je jasno, prema važećem kartografskom ključu, označen kao takav sa polumjesecima na vertikalnim crticama. Harem je bio na parceli 1322 (karta desno) sa površinom od 18.848 m2, ili 19 dunuma.

Ja sam u ratnom arhivu Austrijskog državnog arhiva u Beču (Österreichisches Staatsarchiv Abteilung Kriegsarchiv – Wien) pronašao te karte, te platio i dobio kolor-kopije tih planova.

‘U knjizi „Mahala Carina“ detaljno sam obradio ovaj harem čiji se tačan položaj i granice do tada nisu sa sigurnošću ni znale. Izvršio sam georeferenciranje (dovođenje na isto mjesto dvije različite karte u nepodudarnoj razmjeri i različitim tehnikama kartiranja) ovog harema kako bi vidjele njegove današnje konture. Na slici lijevo je najnovija karta sa konturama Lakišića harema sa karte desno iz 1881. godine. Na obje karte ucrtao sam duplom crnom linijom trasu bivše uskotračne pruge radi vaše bolje orijentacije. Na drugoj dron-fotografiji istog područja ucrtao sam konture harema.’

Ovaj prostor i gradnja na istom izaziva kontroverze posljednjih godina, što je posebno aktuelno ovih dana…

Ima li bošnjački narod Mostara svoje „predstavnike“ u Gradskom vijeću Mostara?!

Previous Dokumentarni film „Talijan“ u BKC-u
Next Sarajevo je jedna od ovogodišnjih najcjenjenijih destinacija za odmor: Apsolutno predivan evropski grad, pišu Britanci

You might also like

NAŠI DANI

Udruženje ,,Grom u njedrima Igmana” kao simbol sjećanja na Čedomira Domuza

Na području Kantona Sarajevo počelo je s radom Udruženje za zaštitu i očuvanje lika i djela Čedomira Domuza “Grom u njedrima Igmana” kao dobrovoljna, vanstranačka, nevladina, neprofitna i nereligijska organizacija.

NAŠI DANI

Aerodrom Sarajevo: Zabranjen uvoz “Soy Protein Izolated” namjenjen za ljudsku potrošnju

Dana 19.3.2021. godine, sanitarna inspekcija Federalne uprave za inspekcijske poslove na graničnom prijelazu (GP/MC) Aerodrom Sarajevo, utoku redovnog pregleda pri uvozu, zabranila je uvoz robe „Soy Protein Izolated“ a koji

NAŠI DANI

TK: Posao za 51 dijete šehida i poginulih boraca (Video)

Prema Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca uskoro bi oko 51 dijete trebalo da dobije priliku da stekne prvo radno iskustvo. Poziv za poslodavce već je raspisan, a