Mostar: Arheološki nalazi potvrdili ostatke arhitekture i temelja Fatime kadun džamije na Carini

Mostar: Arheološki nalazi potvrdili ostatke arhitekture i temelja Fatime kadun džamije na Carini

Arheolozi Adnan Muhtarević i Mirsad Avdić nedavno su na adresu Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Mostar dostavili elaborat o izvršenim arheološkim istraživanjima lokaliteta Fatime kadun džamije na Carini. Naime, oni su arheološka istraživanja ovog lokaliteta izvršili u dvije etape, sredinom jula i krajem decembra prošle godine.

Rezultati istraživanja nedvojbeno su definirali arhitekturu džamije i ostatke temelja od sjevernog, istočnog, zapadnog i južnog zida. Pronađene kamene strukture bile su vezane krečnim malterom sa dodacima majdanskog, krupnijeg pijeska. Fotogeometrijom su utvrdili da se pronađeni ostaci temelja slažu sa mapiranom lokacijom džamije. U te svrhe korišteni su geodetski snimci iz perioda Austrougarske vladavine u Mostaru na osnovu čega je utvrđeno da se jedan dio džamije nalazi ispod saobraćajnice, kao i dio osnova munare, što se jasno uočava na skicama koje su tim povodom izradili sarajevski arheolozi.

Džamija Fatime kadune se prvi put spominje 1620. godine u zakladnici Ahmeda sina Ferhatova, kojom prilikom je spomenut njen imam. Sagrađena je svakako ranije, vjerojatno u prethodnom stoljeću. Nalazila na Carini između Kazazića i Demirovića sokaka. Podigla ju je Fatima kaduna, kćerka Mesih Čelebijine, pa je po njoj i dobila naziv. Uz nju se nalazila munara četvrtastog oblika visoka oko 10 m. Ispred se nalazila česma a uokolo harem, što je bila uobičajena slika za skoro svaku džamiju. Iako vrijedan historijski spomenik doživjela je sudbinu mnogih starih džamija u Mostaru. Po nalogu tadašnje vlasti, srušena je 1947. godine, iako se radilo o vrijednom kulturno-historijskom spomeniku, a da nije bilo plana da se na tom mjestu sagradi neka druga zgrada. Tek je kasnije na ostacima njenog harema sagrađen Dom zdravlja i javna biblioteka. MIZ Mostar posljednjih decenija intezivno vrši potreben administrativno pravne radnje za njenu obnovu. Rezultati arheoloških istraživanja, nedvojbeno bi trebali ubrzati taj proces.

Previous Otkriven spomenik tuzlanskim jedinicama na Slanoj Banji
Next Zašto u Novoj Kaledoniji bjesne protesti protiv Francuske?

You might also like

BAŠTINA

Jedini javni lunarni sat na svijetu: Do tačnog vremena preko 76 basamaka (FOTO)

Sarajlija Mensur Zlatar najmanje jednom sedmično popne se uz 76 drvenih basamaka kako bi navio sat na jednom od najpoznatijih sarajevskih simbola, Sahat-kuli. Iako je već u sedmoj deceniji života,

BAŠTINA

Mostar: Sutra 455. tradicionalni skokovi sa Starog mosta

Tradicionalni 455. visinski skokovi sa Starog mosta, koji će okupiti brojne skakače iz Mostara, ali i regije, održat će se u nedjelju, 25. jula, u Mostaru s početkom u 16

BAŠTINA

Završetak kompleksa džamije Esme sultanije u periodu 2022/2023.

Potpunom izgradnjom i rekonstrukcijom kompleksa džamije Esme sultanije, građani Jajca ponovo će dobiti centralnu gradsku džamiju sa svojim kompleksom, koja će kao i stoljećima ranije, biti izvor vjerskog i kulturnog