Objavljeno 13. kolo kapitalne edicije “Bošnjačka književnost u 100 knjiga”

Objavljeno 13. kolo kapitalne edicije “Bošnjačka književnost u 100 knjiga”

Dovršavajući godinu u kojoj obilježava svoj veliki jubilej – 120. godišnjicu osnivanja, Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” objavila je 13. kolo kapitalne edicije Bošnjačka književnost u 100 knjiga, s novih pet knjiga iz bošnjačke književne povijesti i savremene književne prakse: dva Divana bošnjačkih pjesnika na orijentalnim jezicima Ahmeda Vahdetija i Husejina Lamekanija, koje je preveo i priredio prof. dr. Slobodan Ilić, roman Imotski kadija Irfana Horozovića, koji su priredile prof. dr. Šeherzada Džafić i prof. dr. Irma Marić, pjesničke zbirke Polje me moje prevarilo Muje Musagića i Nikako da svane Rapka Ormana, koje su priredili Hadžem Hajdarević i prof. dr. Alija Pirić, te dvije antologije bošnjačke dramske književnosti od kraja 19. pa do početka 21. st., koje su priredili prof. dr. Almedina Čengić i prof. dr. Muhamed Dželilović.

Edicija je fundamentalni književno-naučni projekt Instituta za bošnjačke studije Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” s ciljem književnohistorijske sistematizacije, valorizacije i afirmacije bošnjačke književnosti u cjelini, odnosno počev od srednjeg vijeka i početaka bošnjačkog književnog stvaranja, pa sve do savremenosti i recentnog književnog trenutka. Jedan je od najvećih izdavačkih projekata u Bosni i Hercegovini uopće, pri čemu prvi put u dugom povijesnom postojanju Bošnjaka kao naroda na naučan način, odnosno na način savremene književne historiografije, predstavlja fenomen bošnjačke književnosti kao takve u njezinoj sveukupnosti. Sva djela objavljena u ediciji priređena su u skladu s najvišim naučnim, odnosno književnohistorijskim i tekstološkim standardima te opremljena pratećom književnohistorijskom studijom i drugom propisanom književnohistorijskom aparaturom (biografija, bibliografija i literatura), kao i podvrgnuta naučnoj provjeri kako sa strane recenzenata, tako i sa strane uredništva i Redakcionog odbora edicije.

Edicija se kontinuirano objavljuje počev od 1995. godine, a čini je planiranih 20 kola od po pet knjiga, tj. sveukupno 100 knjiga, pri čemu je dosad objavljeno 13 kola (65 knjiga), dok je 14. kolo u pripremi. Začetnici edicije bili su prof. dr. Muhsin Rizvić, prof. dr. Enes Duraković i Alija Isaković, prvi urednik edicije bio je prof. dr. Enes Duraković, a prvi Redakcioni odbor sačinjavali su prof. dr. Đenana Buturović, prof. dr. Enes Duraković, Hadžem Hajdarević, prof. dr. Munib Maglajlić, prof. dr. Emina Memija, Jasmina Musabegović i prof. dr. Fahrudin Rizvanbegović. Tokom godina mijenjali su se urednici edicije i članovi Redakcionog odbora, a među njima bili su i prof. dr. Fehim Nametak i mr. Džafer Obradović, uz veći broj priređivača i recenzenata pojedinačnih knjiga. Aktuelni glavni urednik edicije je prof. dr. Sanjin Kodrić, urednik je Edin Mulać, a Redakcioni odbor čine prof. dr. Alena Ćatović, prof. dr. Muhidin Džanko, prof. dr. Dijana Hadžizukić, Hadžem Hajdarević, Irfan Horozović, prof. dr. Adnan Kadrić, prof. dr. Sanjin Kodrić i prof. dr. Mirsad Kunić.

Najnovije, 13. kolo edicije objavljeno je uz podršku Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Previous U BiH u 2023. godini usporen trend ekonomskog rasta i usporen rast zaposlenosti
Next U Bošnjačkom institutu održan Međunarodni naučni simpozij na temu „Bošnjaci u emigraciji: Adil Zulfikarpašić i nacionalno-politički vidokrug časopisa Bosanski Pogledi“

You might also like

PISMENOST / KNJIŽEVNOST

Indira Habibović: “Bosna je sevdahom opjevana”

  Koliko li nas je puta sa jednog neba jedno sunce ogrijalo, jedan snijeg zameo, jesenje kiše umile? Ali, jedna je Bosna i Hercegovina koja nas je osnažila i dala

HISTORIJA

Safvet-beg Bašagić: Jedan od vodećih bosanskih intelektualaca kraja 19. i početka 20. vijeka

  U listu ‘Novi behar’ ostalo je zapisano da do 9. aprila 1934. godine Sarajevo nije vidjelo veličanstvenije dženaze od one Safvet-begu Bašagiću. Povorka je krenula iz Hrgića ulice, a

PISMENOST / KNJIŽEVNOST

Promovisana knjiga ‘Zemlja planina Bosna i Hercegovina’

  Knjiga “Zemlja planina Bosna i Hercegovina”, sarajevskog autora Dalibora Balliana, istaknutog geografskog naučnika promovisana je u Ateljeu Ismeta Mujezinovića u Tuzli, u organizaciji Udruženja Društveno-politološki forum Tuzla. Knjigu čini