“Plava voda”: Dugotrajno snabdijevanje građana Zenice, Travnika, N. Travnika i Busovače pitkom vodom

“Plava voda”: Dugotrajno snabdijevanje građana Zenice, Travnika, N. Travnika i Busovače pitkom vodom

U prostorijama Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, u petak 09. jula 2021. godine potpisan je Ugovor o podršci projektu „Regionalni vodovod Plava voda“ između Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i JP „Plava voda“ d.o.o. Travnik, a u svrhu učešća Fonda u realizaciji sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) u iznosu od 11 miliona EUR. Ugovor su potpisali direktor Fonda Fuad Čibukčić i direktor JP „Plava voda“ d.o.o. Travnik Ernad Granić.

Riječ je Projektu ukupne procijenjene vrijednosti 50 miliona BAM (kreditnih i grant sredstava), za koji je Vlada FBiH 2013. godine donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa, a za čiju realizaciju je planirano osiguranje sredstava iz kreditnih aranžmana ugovorenih sa međunarodnim finansijerima i to sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Razvojnom bankom Vijeća Evrope (CEB), vrijednosti od po 11 miliona EUR.

Kada je u pitanju finansiranje Projekta u otplati kredita učestvuje više domaćih institucija u slijedećim omjerima, Fond za zaštitu okoliša FBiH 25%, ZDK 17,5%, SBK 7,5%, Grad Zenica 37,46%, Općina Novi Travnik 6,06%, Općina Busovača: 6,48%.

Podsjećamo da je Fondu za zaštitu okoliša FBiH Odlukom V broj 149/2016 Vlade FBiH od 22.01.2016. godine data saglasnost na podršku zajmu za projekat „Plava voda“ sa EBRD-om i to za potpisivanje Ugovora o podršci zajmu u traženom dijelu učešća Fonda u projektu od 25 % od ukupnog zaduženja, odnosno 6.129.345,00 KM u vremenskom intervalu od 15 godina.

Nakon rješavanja niza problema, 20.12.2017. godine je potpisan Ugovor o podršci zajmu između FBiH, Fonda za zaštitu okoliša FBiH, ZDK, SBK i EBRD, te je 28.6.2019. godine između Fonda za zaštitu okoliša FBiH i JP RV Plava voda potpisan prvi Ugovor o podršci projektu „Regionalni vodovod Plava voda“.

Današnjim potpisivanjem ugovora od strane Fonda su ispunjeni svi preduvjeti za nastavak aktivnosti realizacije projekta izgradnje regionalnog vodovoda Plava voda, tj. okončani su svi pregovori i pripreme za proglašenje efektivnosti CEB kredita u ovoj godini. Kao prepoznati učesnik i u ulozi donatora/sufinansijera zadužen od strane Vlade Federacije za realizaciju međunarodnog projekta, sufinansiranog od strane domaćih i međunarodnih partnera – međunarodnih razvojnih banaka (EBRD i CEB) i međunarodnih razvojnih agencija (SIDA), Fond je sa svoje strane okončao sve potrebne pripremne aktivnosti i procedure uključivanja u otplatu CEB zajma. Današnjim ugovorom Fond je preuzeo obavezu učešća u dijelu sufinansiranja i otplate zajma ugovorenog sa Razvojnom bankom Vijeća Evrope u iznosu od 11 miliona EUR, koji čini polovinu od ukupnog kreditnog zaduženja predviđenog za realizaciju Projekta. Ostatak od 11 miliona EUR osiguran je iz kreditnog zaduženja kod EBRD-a, gdje Fond u otplati i ovog dijela zajma aktivno učestvuje od 2019. godine“, izjavio je Čibukčić.

Dodao je da je projekat Plava voda generacijski projekat i jedan od najkompleksnijih infrastrukturnih projekata koji se realizira u BiH. Projekat koji rješava pitanje vodosnabdijevanja građana Zeničko-dobojskog i Srednjebosanskog kantona je jedan od kapitalnih projekata za Federaciju, koji se ne bi mogao realizirati bez pomoći donatorskih, grant sredstava i kreditnih sredstava međunarodnih razvojnih banaka.

Kako je pojasnio Čibukčić, Fond kao finansijska institucija i pouzdan domaći partner kada je realizacija strateških projekata iz oblasti zaštite okoliša u pitanju, i ovaj put, a Odlukom Vlade Federacije BiH, podržava projekte koji se realiziraju sredstvima međunarodnih finansijskih institucija i organizacija. U perspektivi Fond ima za prioritet i strateški je opredijeljen ka usmjeravanju sredstava u međunarodne projekte, te da u skladu sa svim raspoloživim resursima i kapacitetima unapređuje aktivnosti posredovanja iz sredstava međunarodnih finansijskih partnera i domaćih institucija i tijela, a u skladu sa međunarodnim ugovorima i sporazumima.

Učešće Fonda u ukupnom iznosu otplate CEB kredita od 25% u periodu od 20 godina iznosi 6.427.346,47 KM, dok je sa ukupnim zaduženjem po preuzetom kreditnom aranžmanu potpisanim sa EBRD-om, zaduženje Fonda za cjelokupan projekat Plava voda 12.202.929,97 KM, i trebalo bi biti otplaćeno zaključno sa 2041. godinom.

Previous Sturgeon: Srebrenica je bila vrhunac genocidnog plana
Next Subašić: Oko 570 majki Srebrenice preminulo, a nisu našle kosti najmilijih

You might also like

OTPOR BOSNE

General Dudaković: Stalno je aktuelna hajka na pripadnike Petog korpusa

Hapšenje Nisveta Porića i Safeta Isakovića, komandira legendarne bužimske jedinice Gazije, koja je bila u sastavu 505. viteške brdske brigade, izazvalo je nevjericu među građanima Bužima i Velike Kladuše, ali

NAŠI DANI

Vojska Srbije vraća brigade koje su ratovale protiv Bosne: Kako su specijalci polomili zube kod Sarajeva

Republika Srbija je “rehabilitirala” dvije brigade Vojske Srbije koje su učestvovale u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Status brigada je, nakon 13 godina, vraćen 63. padobranskoj i 72. brigadi za specijalne operacije. Ove

NAŠI DANI

Sastanak sa Sattlerom: Trojka se drži Čovića i išćekuje novi Schmidtov namet

Trojka plus HDZ BiH smatraju da nismo u ustavnoj krizi. Dragan Čović želi što prije da se formira nova Vlada FBiH. SDP, Naša stranka i NIP pristaju bjanko ostati u