Prva Tuzlanska slavna brigada obilježava tridesetdvije godine od dana formiranja

Prva Tuzlanska slavna brigada obilježava tridesetdvije godine od dana formiranja

Prva Tuzlanska slavna brigada obilježava 16.05.2024. godine tridesetdvije godine od dana formiranja. Odmah nakon odbrane Tuzle od napada paravojske Srpske republike, Karadzića i Mladića, sa dijelom pripadnika Vojske Jugoslavije 15.05.1992. godine na Brčanskoj Malti i pokušaja okupacije Tuzle na način kako je to prije toga učinjeno u mnogim gradovima širom BiH. Na poziv legitimnih organa vlasti u ranim jutarnjim satima 16.05.1992. godine na Paša bunaru se okupilo više od 2000 dobrovoljaca spremnih da stanu na branik domovine i odbranu Republike BiH.

Ekrem Šehović sa zaduženjem okružnog štaba TO Tuzla kao prvi komadant, te rezervni oficiri Jusuf Šečerbegović, Safet Husanović, Mirsad Fidahić, Slavko Peričević, Hajrudin Kunosić, Ivica Topalović, i dr. ustrojili su evidenciju, formirali brigadu, podijelili naoružanje i municiju i sa dva pješadijska bataljona izvršili dislokaciju na područje Bukinja i Šićkog Broda gdje posjedaju položaj jugozapadno od Tuzle. Brigada se dodatno popunjava i dan kasnije  prebacuje na lokaciju kasarne Husinska buna.Tek formirani Prvi bataljon na čelu sa komadantom Mirsadom Fidahićem upućuje se na zadatak oslobadjanja Kalesije, gdje presudno utiče na odbranu ovih prostora u prvim danima rata. Borci drugog bataljona s komadantom Franjom Krešićem formiraju odbrambeni front na području Križana, a prema istočnim područjima općine Tuzla.

Sastav brigade u vrijeme osnivanja održavao je strukturu stanovništva,činili su ga 70 % Bošnjaka 18 %  Hrvata, 10 % Srba i ostali.

Brigada je prošla slavan borbeni put na Majevici, Brčkom, Gradačcu, Teočaku, Olovu, Kladnju, Sarajevu, Vozući, Ozrenu…

Tuzlanske jedinice su sačuvale najveću slobodnu teritoriju i stvorile uslov za prihvat prognanog i raseljenog stanovništva. U vrijeme najvećih sukoba ARBiH i HVO u BiH, na drugim područjima, brigada je bila inicijator povelje o bratimljenju Prve tuzlanske brigade  ARBiH i 115 brigade HVO Zrinjski i potvrdio potrebu zajedničke borbe protiv agresije.

Brigada nije izgubila ni jedan borbeni položaj, a borce je odlikovao visoki patriotizam i borbeni moral i ponašanje sukladno najvišim standardima međunarodnog humanitarnog i ratnog prava.

Kroz Brigadu je prošlo oko 7400 evidentiranih boraca, od čega je 240 boraca poginulo, i ranjeno oko 1700.

Većina poginulih je na ratištima van Tuzle. Sastav Brigade činili su većinom građani Tuzle, školovani i obrazovani intelektualci, srednje obrazovanih različitih kvalifikacija i radničkih zanimanja.

Brigada je uživala ugled i povjerenje kod stanovništva koji su u sastavu brigade vidjeli garanciju svoje sigurnosti. Posebna podrška u čitavom periodu bila je od strane građana i Organizacije žena Tuzle, koji su organizirali prikupljanje odjeće, obuće, hrane i sl.i često tu pomoć donosile do prvih borbenih linija.

Mišljenja smo da posebno dobrovoljci Prve Tuzlanske brigade o ostalih jedinica, koji su od prvih dana u ARBiH su pravi heroji, jer su založili život za borbu i očuvanje države i naroda i zaslužuju posebna priznanja.

Izvor: Rtv TK

Previous 'Ova narko-vlast Trojke želi zajedno sa HDZ-om potpunu kontrolu nad Javnim servisima i medijima u Bosni i Hercegovini'
Next Rat protiv Gaze: Svijet mora zaustaviti drugu Nakbu 76 godina nakon prve

You might also like

RIJEČ

Supruga komandira ARBiH Čedomira Domuza: Žalim zbog pogibije muža, a lično bi sve isto uradila

Vesna Domuz, supruga pokojnog komandira Armije Republike Bosne i Hercegovine Čedomira Domuza – Bate, vuka s Igmana, nosioca najvećeg ratnog priznanja “Zlatnog ljiljana”, “Policijske medalje za hrabrost” i “Ordena zlatnog

NAŠI DANI

Dan Armije RBiH: Svečani prijem za generale i komandante II korpusa

Svečani prijem za bivše generale i komandante jedinica Drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, te članove Koordinacije boračkih saveza i udruženja danas su, u okviru obilježavanja godišnjice formiranja Armije

NAŠI DANI

Obilježeno 25. godina od osnivanja ratne bolnice „Higijenski zavod“ Mostar

  Polaganjem cvijeća na mostarskim Šehitlucima osoblje nekadašnje Ratne bolnice “Higijenski zavod ” prisjetilo se svojih poginulih kolega. Ratna bolnica „Higijenski zavod” bila je jedina zdravstvena ustanova u istočnom dijelu