U BPK-u novčana naknada za treće, četvrto i peto dijete

U BPK-u novčana naknada za treće, četvrto i peto dijete

Bosanskopodrinjski kanton (BPK) Goražde jedini je u Federaciji BiH u kojem se ostvaruje pravo na tzv. pronatalitetni dodatak. Riječ je o novčanoj naknadi za novorođeno treće, četvrto i peto dijete.

U Centru za socijalni rad BPK Goražde pojašnjavaju da je ovo pravo uvedeno 2005. godine kantonalnim Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom, kako bi se podstaklo rađanje.

– Prema evidenciji Centra za socijalni rad, zaključno sa 31. decembrom prošle godine ovo pravo ostvarila su 403 korisnika što je više u odnosu na 2018. godinu kada je bilo 378 korisnika. To je pokazatelj da je ova pronatalitetna mjera doprinijela povećanju broja djece na području BPK, što je i bio cilj – precizirala je stručna saradnica za materijalna prava porodica sa djecom Amra Hendo.

Naglasila je da se svake godine u skladu sa zakonom, tokom januara provodi revizija korisnika ovog prava te da korisnici odgovorno ispunjavaju svoju obavezu u pogledu dostavljanja traženih dokaza.

Stručna saradnica Centra za socijalni rad BPK Goražde napominje da je ovo pravo utvrđeno na način da roditelj, bez uslovljavanja imovinskim ili prihodovnim cenzusom, ima pravo na mjesečnu novčanu naknadu za svako novorođeno treće, četvrto i peto dijete.

– Roditelju pripada pravo na novčanu naknadu u mjesečnom iznosu od po 40 posto od prosječne plate u kantonu, bez obzira na imovinski census, pod uslovom da prvo i drugo dijete žive u zajedničkom domaćinstvu sa podnosiocem zahtjeva i da imaju prijavljeno prebivalište na području BPK, najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva. Iznosi naknade su, za novorođeno treće dijete 239,50 KM, za treće i četvrto 479 KM, a za treće, četvrto i peto dijete ukupan iznos je 718,50 KM – pojasnila je Hendo.  

Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom BPK Goražde,  utvrđeno je da se novčana naknada za novorođeno treće, četvrto i peto dijete isplaćuje obavezno do 15 godine života, a nakon toga sve dok traje redovno školovanje djeteta.

Previous Špilju Vjetrenicu prošle godine posjetilo 15 hiljada turista
Next Značajan napredak univerziteta iz Bosne i Hercegovine na listi Webometricsa

You might also like

DUHOVNOST

Imami povodom Bajrama počastili mjesnog paroha u Mostaru

Saradnja zvaničnika Crkve vaznesenja gospodnjeg u Bijelom Polju kod Mostara, u Bosni i Hercegovini, i njihovih komšija iz Džemata Potoci svakim danom je bolja, a tomu svjedoči i današnja posjeta

ŽIVOT

Testament: Bosanac iz Kanade ostavio milion maraka narodnim kuhinjama u domovini

  Kanađanin rodom iz naše zemlje testamentom je, nakon svoje smrti, ostavio milion KM za tri javne kuhinje: Narodnu kuhinju Stari Grad, Merhamet i Crveni krst FBiH. Ovo je za

ŽIVOT

Sabit Mandžić dobio novi traktor; zahvalan ljudima koji imaju osjećaj za povratnike na Drini

Prije nekoliko dana završena je akcija prikupljanja sredstava za kupovinu traktora Sabitu Mandžiću, povratniku u Srebrenicu. Od prikupljenih sredstava Mandžiću je kupljen traktor koji je i stigao na porodično imanje