Završena posljednja faza arheološkog istraživanja u parku Kalin hadži Alijine džamije

Završena posljednja faza arheološkog istraživanja u parku Kalin hadži Alijine džamije

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je zajedno sa saradnicima i predstavnicima Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH obišao lokalitet Kalin hadži Alijine džamije, smješten na uglu ulica Kulovića i Branilaca Sarajeva, a gdje je u toku jučerašnjeg dana okončana posljednja faza arheološkog istraživanja koje je započelo početkom prošlog mjeseca.

Investitori ovog projekta, koji ima za cilj uređenje zapuštenog kompletnog lokaliteta parka, te konzervaciju arheoloških iskopina, su Općina Centar i Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Arheološka istraživanja obavlja Društvo arheologa 1894 u saradnji sa Muzejom grada Sarajeva i Institutom za arheologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Glavni projekat revitalizacije arheoloških nalaza Kalin-hadži Alijine džamije i uređenja zapuštenog kompletnog lokaliteta parka je uradio Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, koji je zadužen za nadzor ovog projekta.

-U toku dosadašnjeg istraživanja pronađeno je mnoštvo značajnih arheoloških nalaza. Najviše je metalnih nalaza, kostiju, fragmenata peći, keramike iz osmanskog perioda i dosta fragmenata stakla u boji. Zanimljiva je jedna flaša koja je jedina očuvana iz perioda između dva svjetska rata sa natpisom „Prva muslimanska tvornica sode“. Na terenu su također pronađeni temelji cijelog kompleksa džamije, mezaristan, mezarje sa oko trideset nišana, zatim deset santrača oko kojih se nalaze nišani različitih formi, a na jednom je pronađen i natpis na arapskom jeziku, pojasnila je Azra Sarić, koja u ime Općine Centar Sarajevo prati radove.

Načelnik Ajnadžić je podsjetio da je Općinsko vijeće Centar donijelo odluku o izradi Urbanističkog projekta „Pošta-Sud“, gdje će građani tokom trajanja javne rasprave imati priliku predložiti njihovo viđenje lokaliteta, dok će struka donijeti konačan stav šta je ovdje moguće.

-Obaveza izvršioca je da nakon završenog istraživanja dostavi izvještaj-elaborat Vakufskoj direkciji nakon čega će rezultate istraživanja Općina Centar proslijediti prema Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, kazao je Ajnadžić.

Nekadašnja džamija, koja je važila za jednu od najljepših u Sarajevu, zajedno sa mektebom izgrađena je 1535. godine, a srušena 1947. godine i njen posjed se prostirao sve do obale rijeke Miljacke, na kojoj se sada nalaze stambene zgrade i objekat Pošte.

Previous Vučić: Morali smo prihvatiti prijedlog Bosne i Hercegovine za autoput Beograd-Sarajevo
Next Janja: Otvorena igrališta i školski kabinet za povratničku djecu

You might also like

BAŠTINA

Grad Sokol u Konavlima

Jedna od pretpostavki je da su ga sagradili Bosanci, tj. Tvrtko I poslije zauzimanja Konavala 1377. godine. -Područje Konavala, takozvani “misir Dalmacije”, nalazi se između Dubrovnika i Herceg Novog i

BAŠTINA

Gazi Husrev-begova medresa osnovana prije 481 godinu

Gazi Husrev-begova medresa osnovana je 08. januara 1537. godine, a njen osnivač je, mudri i dalekovidi Gazi Husrev-beg, sin bosanskog plemića Ferhat-bega. Majka Gazi Husrev-bega, Seldžuka, bila je kćerka sultana Bajezida

BAŠTINA

Vareš: Izložba “Bosna u vrijeme Kulina bana”

Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Općinom Vareš a povodom 830. godišnjice izdavanja Povelje Kulina bana na lokalitetu Kraljevskog grada Bobovca organizuje izložbu “Bosna u vrijeme Kulina bana”.