Spašeno poslovanje Reumala: Do kraja maja završetak adaptacije nove bolnice

Spašeno poslovanje Reumala: Do kraja maja završetak adaptacije nove bolnice

Kompleks Reumala u Fojnici tokom pandemije koronavirusa 2020. godine bio je pred gašenjem, ali dobrom organizacijom i radom je spašen, te se njegovo poslovanje vraća u normalno stanje.

“Pandemija koronavirusa i tužbe radnika u isto vrijeme su “pogodile” poslovanje Reumala u Fojnici do te mjere da je bio pred zatvaranjem. Potezi uprave podrazumijevale su poduzimanje i nepopularnih mjera, a najteža od njih je bila otpuštanje viška radnika. Sistematizacijom radnih mjesta oko 130 radnika je proglašeno tehnološkim viškom. Trideset njih je interno preraspoređeno na druge poslove dok je stotinu njih poslano na biro za zapošljavanje”, rekao je Alija Mukača, izvršni direktor Reumala. 

Dolaskom sezone, odnosno juna 2021. godine i poboljšanjem uslova na tržištu i smanjenje uticaja pandemije poboljšalo se poslovanje i prvi put su u 2021. godini od juna do danas imali optimalnu strukturu broja gostiju i uposlenih.

“Već je 30-ak radnika vraćeno na posao, otvorenjem objekta Nova bolnica planiramo vratiti još 50-ak”, naglasio je.

Objekat hotela Reumal ima kapacitet od 410 kreveta, a Nova bolnica 130 kreveta.

“S obzirom da je tokom 2020. godine dnevni broj gostiju padao ispod 100, a vrlo rijetko je prelazio 400, ekonomski je bilo potpuno neopravdano držati otvorenim oba objekta, uz dupliranje troškova grijanja, kuhinje, radne snage, dežurnih službi itd. Stoga je Objekat Nove bolnice privremeno zatvoran. Nažalost, jak utjecaj pandemije na popunjenost kapaciteta je nastavljen i tokom 2021. godine te nije bilo ekonomski isplativo otvoriti objekat koji će raditi minimalnim kapacitetom i neće moći pokriti ni svoje troškove poslovanja. Pri tome moram naglasiti da je ovaj objekat bio u prilično dotrajalom stanju i prije pandemije, a naročito sada, nakon skoro dvogodišnjeg nekorištenja, te zahtijeva značajna ulaganja prije ponovnog otvaranja”, pojašnjava Mukača i dodaje da su krenuli u njegovu adaptaciju, te u periodu do kraja maja, možda i ranije, planirano je da bude završena adaptacija objekta nove bolnice (hidroterapija i bazen, smještani objekti, prostori restorana i recepcije) tako da će gosti ubuduće imati puno bolju i kvalitetniju uslugu.

reumal

Mukača naglašava da su najviše ponosni na činjenicu da su uspjeli održati poslovanje i opstati u vremenu i situaciji kada je sve bilo protiv njih.

“Tu prvenstveno mislim na zabranu rada koja je trajala skoro dva i po mjeseca, pri čemu smo bili izostavljeni iz bilo kakvih programa pomoći, koji su u tom vremenu već bili na raspolaganju realnom sektoru. Nažalost, mi smo zbog svog statusa javne ustanove automatski bili tretirani kao neko ko ima sigurne izvore finansiranja i trebalo je dugo vremena da relevantnim institucijama objasnimo da je Rerumal samofinansirajuća ustanova koja nema niti jedne marke prihoda ako ne radi, odnosno ako nema gostiju”, rekao je.  

Krajem 2020. godine dobili su finansijsku pomoć od Vlade Federacije i Općine Fojnica, a nešto kasnije i Vlade srednjobosanskog kantona.

“Uz slabljenje pandemije i popuštanje COVID mjera, zatim reduciranje troškova, te pomenute pomoći od državnih organa Reumal je “preživio” 2020. godinu, a tokom 2021. godine kroz optimiziranje radne snage i rigoroznu kontrolu troškova stvorio preduslove da u ovoj 2022. godini može razmišljati o aktiviranju punih kapaciteta i ulaganju u iste”, kazao je za Aktu. 

 Naglasio je da je zimski period u Lječilištu “Reumal” uvijek teži period jer je završena turistička sezona, manji je broj gostiju, a troškovi su uglavnom povećani, tako da početak godine ne može biti pouzdano mjerilo zadovoljstva niti putokaz u kojem će smjeru teći poslovanje u predstojećoj godini.

“Na sve to se nadovezalo novo pogoršanje epidemiološke situacije kod nas i u svijetu. Naravno, mi ćemo preduzeti sve što je u našoj moći da početak sezone dočekamo u što boljoj poziciji, sa obnovljenim smještajnim, medicinskim i ugostiteljskim kapacitetima i da 2022. godina bude godina konačnog oporavka i povratka na nivo popunjenosti kapaciteta i poslovanja iz predpandemijskog vremena”, zaključio je Mukača. 

Previous Istraživanje Sarajeva: razni muzeji, punina krajolika i primamljivi restorani
Next Sarajevska vijećnica u bojama bugarske zastave

You might also like

Ekonomija/Biznis

FBiH – Prodaja novih stanova povećana za 38,6 posto!

  Broj prodatih novih stanova u Federaciji Bosne i Hercegovine u četvrtom tromjesečju 2018. u odnosu na prosječan broj prodatih novih stanova u 2017. veći je za 38,6 posto, a u

Ekonomija/Biznis

Pandemija neće utjecati na dinamiku gradnje koridora V-c

 Nakon godina gradnje i uloženih miliona poznat je vremenski okvir dovršetka najvećeg poslijeratnog projekta u Bosni i Hercegovini – koridora V-c.

Ekonomija/Biznis

Najveći investicijski ugovor u posljednjih 30 godina u Bosni i Hercegovini: Potpisan ugovor o izgradnji dionice autoceste Medakovo – Ozimice

Danas je u sjedištu Javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH u Mostaru potpisan ugovor za izgradnju autoceste na Koridoru Vc, dionica Medakovo – Ozimice, dužine 21,3 kilometra. Ugovor su potpisali Elmedin