Municipium S: Misteriozni rimski grad nadomak Pljevalja

Municipium S: Misteriozni rimski grad nadomak Pljevalja

Na lokalitetu Komini kod Pljevalja djelimično je istražena nekropola zagonetnog arheološkog lokaliteta, uz antičku Duklju svakako najvažnijeg antičkog nalazišta u Crnoj Gori.

Pretpostavlja se da je nekropola pripadala gradu Splonumu, nekada najutvrđenijem naselju ilirskog plemena Pirusta, koji je, nakon rimskih osvajanja pljevaljskog kraja tokom II vijeka, prerastao u municipium – grad sa nekom vrstom samouprave u kome su zajednički živjeli Iliri i Romani.

Ipak se njegovo ime ne može sa sigurnošću utvrditi pa se u nauci koristi ime Municipium S po jednom od spomenika na kome se nalazi početno slovo naziva grada. Riječ je o epigrafu koji se nalazi na nadrgobnom spomeniku Titu Aureliju Sekstijanu koji je bio rimski vitez (EQR- eqesRomanus) i dekurionu municipijuma (DEC M S).

Vjeruje se da se razvijao do IV vijeka kada prestaje sahranjivanje u nekropoli u Kominima. Istražene su dvije nekropole – jedna na bijelom brijegu a druga na zaravni prema Vezišnici. Nalazi iz grobnica prikazali su različite običaje u sahranjivanju, a staklene posude, od kojih je najvrijednija čaša sa natpisom – dijatreta najvjerovatnije je proizvod iz tadašnjih kelnskih radionica. Na osnovu natpisa i načina sahranjivanja može se zaključiti da je u ovim nekropolama sahranjivano i domicilno stanovništvo i doseljenici iz priobalnih gradova. Arheološki nalazi su pokazali i koji su kultovi bili poštovani: Jupitera, Silvana Avgusta, Dijane, Dionisa, Herkula, zatim ilirski kultovi konja i konjaknika i orijentalni Serapisa i Izis.

Grad se nalazio u rimskoj provinciji Dalmaciji koja je obuhvatala sve ilirske oblasti. Kroz ovaj je grad prolazila važna saobraćajnica čiji se tragovi mogu pratiti i južno od Komina u selu Potpeć. Pretpostavlja se da je bio centar veće vojno-administrativne oblasti.

O urbanom životu grada, poznatog u nauci pod imenom Municipium S ne može se ništa pouzdano reći dok se ne otkriju njegove građevine, od kojih se pojedine naziru, poput ostataka moćnih bedema. Više otkrivenih nadgrobnih spomenika potvrđuju da je riječ o dosta velikom i značajnom gradskom naselju. Među njima posebnu pažnju privlače nadgrobne stele – ploče sa natpisima i prikazima figura pokojnika, ponekad i bračnih parova.

Municipium S - grad se nalazio u rimskoj provinciji Dalmaciji

Izvor: citymagazine.me

 

Previous KOŠARKA: Bosanac odveo Sloveniju do evropskog zlata! (VIDEO)
Next Mlinovi u Bosni i Hercegovini danonoćno melju brašno za tursko tržište (VIDEO)

You might also like

KULTURA I UMJETNOST

Vrlo rijetki eksponati pod okriljem Muzeja Gazi Husrev-begove biblioteke(VIDEO)

  Nova zgrada Gazi Husrev-begove biblioteke obogaćena je za još jedan kulturni sadržaj koji krasi i upotpunjava njenu višestoljetnu tradiciju, a to je Muzej sa stalnom postavkom lijepih i vrlo

PISMENOST / KNJIŽEVNOST

Blago rukopisnog fonda Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu

U rukopisnom fondu Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu nalazi se ukupno 10.561 rukopis na arapskom, turskom, perzijskom i bosanskom jeziku. Gazi Husrev-begova biblioteka trenutno ima oko stotinu hiljada bibliotečkih jedinica

BAŠTINA

Počitelj – zaboravljeno blago u dolini Neretve

Srednjovjekovno naselje sa zidinama i kulama godišnje posjeti 100.000 turista koji se zadrže samo dvadesetak minuta. Nakon 20 godina života u Chicagu, Asim Perviz se prošlog proljeća sa porodicom vratio