Municipium S: Misteriozni rimski grad nadomak Pljevalja

Municipium S: Misteriozni rimski grad nadomak Pljevalja

Na lokalitetu Komini kod Pljevalja djelimično je istražena nekropola zagonetnog arheološkog lokaliteta, uz antičku Duklju svakako najvažnijeg antičkog nalazišta u Crnoj Gori.

Pretpostavlja se da je nekropola pripadala gradu Splonumu, nekada najutvrđenijem naselju ilirskog plemena Pirusta, koji je, nakon rimskih osvajanja pljevaljskog kraja tokom II vijeka, prerastao u municipium – grad sa nekom vrstom samouprave u kome su zajednički živjeli Iliri i Romani.

Ipak se njegovo ime ne može sa sigurnošću utvrditi pa se u nauci koristi ime Municipium S po jednom od spomenika na kome se nalazi početno slovo naziva grada. Riječ je o epigrafu koji se nalazi na nadrgobnom spomeniku Titu Aureliju Sekstijanu koji je bio rimski vitez (EQR- eqesRomanus) i dekurionu municipijuma (DEC M S).

Vjeruje se da se razvijao do IV vijeka kada prestaje sahranjivanje u nekropoli u Kominima. Istražene su dvije nekropole – jedna na bijelom brijegu a druga na zaravni prema Vezišnici. Nalazi iz grobnica prikazali su različite običaje u sahranjivanju, a staklene posude, od kojih je najvrijednija čaša sa natpisom – dijatreta najvjerovatnije je proizvod iz tadašnjih kelnskih radionica. Na osnovu natpisa i načina sahranjivanja može se zaključiti da je u ovim nekropolama sahranjivano i domicilno stanovništvo i doseljenici iz priobalnih gradova. Arheološki nalazi su pokazali i koji su kultovi bili poštovani: Jupitera, Silvana Avgusta, Dijane, Dionisa, Herkula, zatim ilirski kultovi konja i konjaknika i orijentalni Serapisa i Izis.

Grad se nalazio u rimskoj provinciji Dalmaciji koja je obuhvatala sve ilirske oblasti. Kroz ovaj je grad prolazila važna saobraćajnica čiji se tragovi mogu pratiti i južno od Komina u selu Potpeć. Pretpostavlja se da je bio centar veće vojno-administrativne oblasti.

O urbanom životu grada, poznatog u nauci pod imenom Municipium S ne može se ništa pouzdano reći dok se ne otkriju njegove građevine, od kojih se pojedine naziru, poput ostataka moćnih bedema. Više otkrivenih nadgrobnih spomenika potvrđuju da je riječ o dosta velikom i značajnom gradskom naselju. Među njima posebnu pažnju privlače nadgrobne stele – ploče sa natpisima i prikazima figura pokojnika, ponekad i bračnih parova.

Municipium S - grad se nalazio u rimskoj provinciji Dalmaciji

Izvor: citymagazine.me

 

Previous KOŠARKA: Bosanac odveo Sloveniju do evropskog zlata! (VIDEO)
Next Mlinovi u Bosni i Hercegovini danonoćno melju brašno za tursko tržište (VIDEO)

You might also like

BAŠTINA

Na zapadnom obronku Trebevića dokaz života od eneolita, pa sve do kraja VI stoljeća

Na zapadnom obronku Trebevića nad Sarajevom smješteno je Debelo brdo, najznačajnije arheološko područje na kojem je nađeno prahistorijsko gradinsko naselje, antički i kasnoantički odbrambeni objekat. Kao takvo 2005. godine je proglašeno nacionalnim spomenikom BiH. Danas ove

KULTURA I UMJETNOST

Izložba: Bošnjaci, autori književnih djela – iz Orijentalne zbirke (1463-1918) Historijskog arhiva Sarajevo”

  U petak, 8. maja 2018. godine u 14:00h će u Gazi Husrev-begovoj biblioteci (Gazi Husrev-begova ul. 46, Sarajevo), a povodom Međunarodnog dana arhiva (9.VI) i Sedmice arhiva (8-15.VI), biti

HISTORIJA

ORIGINALNI PORTRET HUSEIN-KAPETANA GRADAŠČEVIĆA

O Husein-kapetanu Gradaščeviću je napisano mnogo, ali njegov lik možemo vidjeti na svega nekoliko crteža. Najčesći komentari se mogu svesti na prikazivanje njegovog lika kao čovjeka koji puno starije izgleda