Nekropola sa stećcima Borak, Burati (Rogatica)

Nekropola sa stećcima Borak, Burati (Rogatica)

Brojnost stećaka važan je pokazatelj kretanja u društvu srednjovjekovne Bosne XIV i XV vijeka.

Po brojnosti stećaka prvo mjesto zauzimaju opštine Nevesinje i Konjic sa 3000 do 4000 primjeraka, odnosno Rogatica sa 2628 stećaka.

Na nekropoli Borak u Buratima, kod Rogatice, evidentirano je 212 stećaka; 101 ploča, 18 ploča sa postoljem, 61 sanduk, 14 sanduka sa postoljem, 2 sljemenjaka, 1 sljemenjak sa postoljem i 15 fragmenata.

Fotografija korisnika/ce Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika.

Od ukupnog broja na 7 stećaka su zastupljeni ukrasi sa motivima ljiljana, ruke koja drži mač, krsta, polujabuke, raznih životinja, te motivima lova, dvojnih spirala i polumjeseca. Motivi su rađeni u vidu plitkog i visokog reljefa.

Fotografija korisnika/ce Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika.


Ova nekropola je u sastavu serijske nominacije stećaka – srednjevijekovnih nadgrobnih spomenika, uvrštena na listu UNESCO-a.

Izvor: Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika

Previous Na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu izoliran bosanski soj virusa SARS-CoV-2
Next U kontekstu Rezolucije o poštivanju žrtava fašističkih režima i pokreta: Podsjećanje na dvostruki genocid nad Bošnjacima

You might also like

HISTORIJA

Kraljeva brda (VIDEO)

Visoko je grad bogate historije koja seže daleko u prošlost. Tragovi života na području visočke doline datiraju još iz 4000. godine p.n.e. Do Rimske okupacije, područje Visokog je naseljavalo Ilirsko

NASLIJEĐE

Bogatim cjelodnevnim programom Zemaljski muzej obilježava 130 godina

  Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine sutra, 1. februara, bogatim programom  svečano će obilježiti  130. godina  postojanja i djelovanja ove značajne institucije. Od kada je odlukom tadašnje Zemaljske vlade Muzej

KULTURA I UMJETNOST

Prvi međunarodni kolokvij ‘Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta’

Muzej Hercegovine i Centar za kulturno naslijeđe Međunarodnog foruma Bosna uz financijsku podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, organizuju 27. i 28. oktobra Prvi međunarodni kolokvij Bosanska usmena tradicija u