U automobilskoj industriji FBiH radi više od 10.000 radnika

U automobilskoj industriji FBiH radi više od 10.000 radnika

 

Snažnije prisutvo Grupacije automobilske industrije na tržištu Njemačke

Redovna sjednica Grupacije automobilske industrije održana je 8.2.2018. godine u Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH u Sarajevu. Dnevni red sastanka je obuhvatio najvažnije segmente aktivnosti iz djelokruga rada Grupacije. Nakon što je prošlo nešto više od godinu dana od njenog osnivanja, realizirane aktivnosti i postignuti rezultati su potvrdili da je  organiziranjem ove strukovne asocijacije postignut pun pogodak.

U automobilskoj industriji FBiH radi više od 10.000 radnika bitno je napomenuti da se radi o industriji koja je visoko produktivna, sofisticirana i tehnološki zahtjevna. Kroz lance dobavljača, ova industrija obezbjeđuje veliki broj indirektnih radnih mjesta. Naime, članice Grupacije su razmatrajući Izvještaj o radu Grupacije za 2017. godinu i analizirajući realizaciju planiranih aktivnosti uvidjele da se zajedničkim naporima i uz razumjevanje i podršku Vlade FBiH, napravljen značajan iskorak ka sistemskom pristupu razvoju automobilske industrije u Bosni i Hercegovini.

Povezivanjem bh. kompanija sa proizvođačima automobila i komponenti u Evropi, jačaju se postojeći i stvaraju novi integratori, koji će za sobom povuči i mnoge druge kompanije, što će za rezultat imati veći broj zaposlenih i veći izvoz.

Nakon urađenih analiza, te sagledavanja potencijala domaćih kompanije, u 2017. godini je započeta realizacija Projekta Razvoja automobilske industrije FBiH koji je obezbjedio snažnije prisutvo Grupacije na tržištu Njemačke. Pozdravljeno je i konačno donošenje odluka Vijeća ministara BiH o oslobađanja od plaćanja carina na uvoz mašina za proizvodnju, iako se na njeno donošenje čekalo više od dvije godine.
 
Jedna od najvažnijih tačaka dnevnog reda  sjednice je bila izrada plana rada Grupacije za 2018. godinu, gdje su definisani prioriteti djelovanja Grupacije koji će se realizirati kroz različite sektore Privredne komore FBiH. Relizacija aktivnosti definisanih projektom kroz maksimalno  korištenje ureda Grupacije u Wolfsburgu treba biti glavni promotivni cilj i glavni alat za jačanje i razvoj automobilske industrije Bosne i Hercegovine. 

Izlaganje na sajmu dobavljača Volkswagena IZB 2018, u oktobru ove godine, prema procjenama lidera bh. automobilske industije, će pružiti ogromne mogućnosti firmama i kroz razgovore sa potencijalnim partnerima i uvidom u inovativna rješenja, dođu do novih znanja i poslovnih partnera. Ako uzmemo u obzir svjetske trendove u automobilskoj industriji, a posebno sve značajnije učešće proizvodnje električnih vozila, veoma je važno držati priključak i biti spreman uhvatiti se u koštac sa promjenama.

Neizostavna tema sastanaka proizvodnih kompanija jeste tema o ljudskim resursima. Sredine u Bosni i Hercegovini koje važe za industrijske centre, još prije godinu i više dana su suočene sa problematikom koja otežava poslovanje, nemogućnst širenja proizvodnih kapacita i velikih troškova za obuku radnika. Radi se zaista o izazovima koji mogu ugroziti i ovako nedovoljan razvoj bh. privrede. Sugerisano je da Komora sa nadležnim vladama i ministarstvima pokuša iznaći zadovoljavajuće rješenje po uzoru na razvijenije.

Poseban problem za domaću automobilsku industriju predstavlja ipak nedovoljna podrška države, posebno kada se radi o podršci izvoznim kompanijama. I pored dugogodišnje tradicije, industrijske kulture, potencijala koji postoje, kao i blizine tržišta EU, domaće kompanije gube utrku sa konkurencijom upravo zbog lošijeg položaja u kojem se nalaze a poredeći se sa zeljmljama iz regiona. Ukidanjem povlastica za izvoznike koji se ogladao u oslobađanju plaćanja poreza na dobit kao i reinvestiranje, a ne donoseći nikakav drugi set mjera, koji bi bio vjetar u leđa prerađivačkoj industriji, firme su dovedene u izrazito težak položaj koji može dovesti do negativnih rezultata.

Privredna/Gospodarska komora FBiH će ponovno uputiti  inicijativu i ponuditi rješenja nadležnima u cilju poboljšanja stanja realnog sektora i prosperiteta kojem težimo, očekujući da  oni koji donose odluke konačno uvaže glas privrede.

Previous Mostar: Turisti i tokom zime uživaju u ljepotama čuvenog mosta
Next Ekspanzija domaćih trgovinskih lanaca: Iza sedam od 10 najvećih u Bosni i Hercegovini stoji domaći kapital

You might also like

Ekonomija/Biznis

Bosna ima svoju aviokompaniju: Možemo “poletjeti” za 60 dana!

Bosna i Hercegovina ima svoju aviokompaniju koja može “poletjeti” u roku od nekoliko mjeseci, ali joj je potrebna podrška države, odnosno kantona. Naime, malo je poznato da u BiH postoji

Ekonomija/Biznis

BH Telecom i Nokia ozvaničili početak implementacije DWDM optičke infrastrukture

U poslovnoj zgradi BH Telecoma danas je upriličeno potpisivanje ugovora o implementaciji DWDM optičke infrastrukture između kompanija BH Telecom i Nokia Solutions and Networks. Ključni ciljevi projekta su snažan iskorak

Ekonomija/Biznis

Uspjeh projekta “BH korpa” Hoše marketa: Povećanje indeksa prodaje i do 100 posto

Nepuna dva mjeseca nakon predstavljanja “BH. korpe” Hoše komerc marketa u cilju dodatnog promoviranja domaćih brandova, interes potrošača je sve veći, a povećanje indeksa prodaje je 70 do čak 100