‘Slabo dolazimo pameti i gledamo da udovoljimo drugima.’

‘Slabo dolazimo pameti i gledamo da udovoljimo drugima.’

Mula Mustafa Bašeskija poznati je bošnjački ljetopisac iz 18. vijeka.


Najpoznatije Bašeskijino djelo je “Ljetopis o Sarajevu”, u kojem autor govori o dešavanjima u svom rodnom gradu u periodu od 1746. do 1804. godine.

Donosimo neke od Bašeskijinih mudrosti:

Što se pamti nestaje; što je zapisano ostaje.

Boriti se sa svojim strastima moguće je pomoću tri stvari: Gladovanjem, samoćom i kratkim spavanjem. A na tom putu se truditi velika je borba.

Slabo dolazimo pameti i gledamo da udovoljimo drugima.

Bašeskija o bogatstvu bosanskog jezika:

Bosanski jezik je bogatiji od arapskog jezika. Evo, na primjer, u arapskom jeziku za glagol ići imaju svega tri oblika: zehebe – raha – meša. Turski jezik je opet u tom pogledu najsiromašniji, jer za glagol ići ima samo izraz gitmek. Međutim, u bosanskom jeziku za oblik glagola ići ima četrdeset i pet izraza: odde, otide, odplaha, odgmiza, odlaza, odplaza, odganpa, odtapa, odpeta, odgiga se, oššiba, odgelase, odklipa, odhuka, odvurja, odherbeza, odtrapa, odbata, odšata, odhunja, odkasa, odhlapa, odfista, odgega se, odzvizdi, odklapa, odhurja, odđipa, odsunja, odlista, odvreba, odhega, odkreka, odklasa, odega, ostupa, odskaka, odtavrlja, odbravlja, odplača, odbatlja, odgaza, odtalja, odvrlja, odbatina, odklaša” .

Previous Za zapošljavanje mladih povratnika 750 hiljada KM (VIDEO)
Next Mujo Aganović saslušan u policiji nakon govora na "Danu tradicionalne porodice"

You might also like

KNJIŽEVNOST

Karahasan: Činjenica je da je Bosna opstala zahvaljujući kulturi

“Polemike kod nas nema. To je razgovor u kojem dvije osobe nastoje otkriti istinu ili joj se približiti. Na Balkanu polemika se shvaća kao mogućnost da se sagovorniku podvali, napravi

KNJIŽEVNOST

Mi se ponosimo time, da je upravo naš jezik, a iz naše otadžbine uzet za osnovu književnog jezika naših komšija

Ovako je učeni bosanski franjevac Antun Knežević pisao na temu nacionalnog identiteta i jezika. -Neke naše komšije vrlo se ljute, što se dičimo i ponosimo našim starim imenom, jezikom i

KNJIŽEVNOST

Predstavljena knjiga izabrane poezije Ćamila Sijarića

Promocija knjige “Šetnje po Šipovicama” – zavičajna poezija Ćamila Sijarića u izboru književnika, povjesničara kulture Faruka Dizdarevića, u organizaciji Udruženja građana porijeklom iz Sandžaka u Bosni i Hercegovini upriličena je u